Brynjulv Kvamme

Brynjulv Kvamme

mandag, 28 mai 2012 18:27

Møteplan hausten 2012

 


 

Voss senioruniversitet

 

Møte hausten 2012

 

Onsdag 29. august

Professor emeritus Atle Kittang, UiB:

”Hva er poenget med diktekunst i vår tid?”

 

 

Onsdag 26. september

Professor emeritus Jostein Aarrestad, UiB:

"Økonomien i Europa- spesielt om problema i middelhavslanda."

 

 

Måndag 22. oktober

Professor Bodil Holst, UiB:

"Hva er nanoteknologi, og hva kan den brukes til?"

 

 

Onsdag 21. november

Sigmund Midttun/Vidar Herre:

 ”Soga om “Hordaland”- Europa si beste lokalavis 2012.“

 

 

Onsdag 12. desember

Historikar og stipendiat Renate Lunde:

"Ulike kvinneliv i Kairo i eit historisk og notidig perspektiv."

 

 

Møta byrjar kl. 12.00, og er til vanleg i sal 8 (“Gamle festsal”) 

Park Hotel Vossevangen.

 


 

onsdag, 25 mai 2011 19:57

Våren 2012

 Møteplan våren 2012:

 

Onsdag 11. januar 

Journalist Astrid Gunnestad:

"Megger og mennesker."

 

 Onsdag 1. februar(m/årsmøte)

Lektor Stein-Gunnar Sommerset:

"Konstantinopel - mellom aust og vest."

 

NB! Dette møtet er flytta til fredag 9. mars

Onsdag 7. mars

Professor Gunnar S. Eskeland, NHH:

”Hva har økonomi med miljø å gjøre?"

 

Onsdag 28. mars

Geolog Øystein Jansen, UiB:

”Geologiens drama. Jordskjelv og vulkaner – fasinerende, men farlig.”

 

Onsdag 25. april

Professor i allmennmedisin Guri Rørtveit, UiB:
"Om Samhandlingsreformen."

 

Onsdag 23. mai

Samfunnsforskar og tidlegare professor Ottar Brox:

"Er det for mange som tar høgre utdanning i Norge i dag?"

 

 

Møta byrjar kl. 12.00, og er til vanleg i sal 8 (“Gamle festsal”)

Park Hotel Vossevangen.

Sjå elles ”Hordaland” for nærare opplysningar.

 

onsdag, 26 januar 2011 01:00

Styret 2012

Leiar:

Jakob Hjeltnes, tlf   48038977


Styremedlemer:

 

 Astrid Underdal, nestleiar

 Svanhild Prestegard, kasserar

 Brynjulv Kvamme, sekretær

 Bjarne Melve, styremedlem

 

 

Vara,:.Øyvind Helleland, Per Helleve,Tore Iversen og Gunnvor Børsheim Lindland.

 

torsdag, 10 februar 2011 00:21

Informasjon

Kva er Voss senioruniversitet?

 

Voss senioruniversitetet er ein ideell organisasjon basert på individuelt medlemskap av ikkje- yrkesaktive, som gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ynskjer å setja seg inn i utvalde fag og emne –utan å ta sikte på å oppnå formell kompetanse (§ 1 i vedtektene.)
 
Alle kan bli medlemer. Medlemskap føreset at semesteravgift er betalt.
Medlemene kjem så gratis inn på møta. Andre er og hjarteleg velkomne og betalar då for kvart møte.
 
Opplegget no inneber eit foredrag, deretter kaffi-/pratestund, og så høve til spørsmål og drøfting.
Tidsrama er til vanleg 2 timar; kl. 12.00 – 14.00.
 
For vårsemesteret 2012 er avgifta kr 350 for 6 møter.  Ikkje-medlemer betalar kr.100,- i møteavgift. Kaffi/te og eit stykke wienerbrød/kringle er inkludert.
onsdag, 29 desember 2010 21:06

Vedtekter

§1 Føremål

Voss senioruniversitet er ein ideell organisasjon basert på individuelt medlemskap av ikkje-yrkesaktive, som gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ynskjer å setja seg inn i utvalde fag og emne – utan sikte på å oppnå formell kompetanse.

mandag, 18 januar 2016 18:25

Møteplan våren 2016.

torsdag, 21 mai 2015 09:43

Program hausten 2015

mandag, 23 februar 2015 23:43

Styret 2015

fredag, 09 januar 2015 23:41

ÅRSMELDING 2014

Voss senioruniversitet

ÅRSMELDING 2014

mandag, 28 mai 2012 18:27

Møteplan hausten 2012

 


 

Voss senioruniversitet

 

Møte hausten 2012

 

Onsdag 29. august

Professor emeritus Atle Kittang, UiB:

”Hva er poenget med diktekunst i vår tid?”

 

 

Onsdag 26. september

Professor emeritus Jostein Aarrestad, UiB:

"Økonomien i Europa- spesielt om problema i middelhavslanda."

 

 

Måndag 22. oktober

Professor Bodil Holst, UiB:

"Hva er nanoteknologi, og hva kan den brukes til?"

 

 

Onsdag 21. november

Sigmund Midttun/Vidar Herre:

 ”Soga om “Hordaland”- Europa si beste lokalavis 2012.“

 

 

Onsdag 12. desember

Historikar og stipendiat Renate Lunde:

"Ulike kvinneliv i Kairo i eit historisk og notidig perspektiv."

 

 

Møta byrjar kl. 12.00, og er til vanleg i sal 8 (“Gamle festsal”) 

Park Hotel Vossevangen.

 


 

Side 1 av 3
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data