Sigmund Røksund

Sigmund Røksund

Styremedlem og web ansvarlig i Sunnhordland Senioruniversitet.

søndag, 02 september 2018 09:07

GOD BLESS AMERICA

 

Tirsdag 18. september kl 1100 kjem tidlegare redaktør i Vårt Land, Helge Simonnes til Bømlo Kulturhus. Emnet for forelesinga hans er ”God bless America. Falske nyheter som banet vei for Donald Trump til Det hvite hus”.

Det går ein nasjonalistisk straum over den vestlege verda. Sjølv om oppslutninga om religion er gått tilbake, spelar populistiske politikarar ofte på religiøse kjensler i folket. Det skjedde i stor grad ved dei siste vala både i USA og fleire land i Europa. Det er ikkje første gong dette skjer. Adolf Hitler oppdaga kor effektivt slagordet «Gott mit uns» var.

Dette foredraget gir innsikt i kor farleg det er når religiøse argument blir nytta i politisk argumentasjon og propaganda. Dette gjeld ikkje berre Amerika og ute i Europa. Me har også sett liknande tendensar i Norge. Forelesaren vil forklara kva ideologisk grums som blir vekt til live når det vert påstått at nokre rasar og nasjonar er spesielt utvalde til «Guds velsignelse».

Falske nyheiter eller «fake news» er eit omgrep som er nytt i språket etter at Donald Trump blei vald til president i USA sjølv om løgn og propaganda har vore sikre våpen i alle konfliktar gjennom heile vår historie. Hitler sin propagandaminister, Joseph Goebbels, skal ha sagt at når ei løgn blir repetert ofte nok, blir ho til slutt sanning.

Helge Simonnes (61) er fast spaltist i Dagsavisen, der han kommenterer saker i skjeringspunktet religion og politikk. Han er forfattar av boka «En Gud for de mange». Simonnes er mykje nytta som foredragshaldar i ulike samanhengar. Han har vore styreleiar i Norsk Presseforbund og Norske Mediebedrifters landsforening. Simonnes har vore med i fleire offentlege utval.

Bømlo kulturhus tirsdag 28. august kl 1100

Den saksiske byen Dresden har en lang og dramatisk historie. Byen var Europas ubestridte barokkhovedstad på 1700-tallet.Dresden var en kulturby med enestående kirker, kunstsamlinger og et rikt musikkliv knyttet til Semperoperaen. Det hadde de rike kurfyrstene lagt grunnlaget for. Men byen forbindes også med krigens ødeleggelser, ikke minst de alliertes bombinger natten mellom 13. og 14. februar 1945. Minst 25.000 menneskeliv gikk tapt, og store deler av byen ble lagt i grus.  I dag er Dresden gjenoppstått som en fugl Føniks. 

Nina Skurtveit - tidligere kulturjournalist i NRK P2 - forteller med lyd og bilder om sine møter med byen, dens kunst, arkitektur og musikk.

 

mandag, 25 juni 2018 13:25

Program for hausten 2018

28/8: Kulturjournalist Nina Skurtveit: «Dresden som Fugl Fønix – historien om Tysklands gjenreiste barokkby».

18/9: Tidlegare redaktør Helge Simonnes: «God bless America – falske nyheter som banet vei for Donald Trump til Det hvite hus».

30/10: Kulturhistorikar og forfattar Kjell Magnus Økland: «Oselvaren – den levande båten».

20/11: Fiskebåtreiar Inge Halstensen: « Jord og hav – vårt vestnorske næringsgrunnlag gjennom soga».

11/12: Forfattar Agnes Ravatn: «Verda er ein skandale».

             Lærar og trubadur Svein Olav Steindal: «Cohen og eg».

Kvar gong i Bømlo Kulturhus kl 1100

fredag, 18 mai 2018 10:32

SISTE FORELESING FØR SOMMAREN

Møt opp i Bømlo kulturhus tirsdag 29. mai og høyr professor emeritus Knut M. Fylkesnes med temaet: ”Frå eit forskarliv i teneste for folkehelsa – i Noreg og Afrika”

onsdag, 11 april 2018 09:03

REISEPLANAR?

Møt opp i Bømlo kulturhus 24. april kl 1100, og høyr om arkeolog og religionshistorikar Øystein Kock Johansen har tips. Forelesinga hans har tittelen ”Steder du må se før du dør”.

tirsdag, 27 mars 2018 09:33

Styret

Etter årsmøtet 20. mars 2018 ser styret slik ut:

Svein Kåre Meling – leiar.  Anders Legland,            Kjellaug Arnulf, Arvid Vatle, Sigmund Røksund, Astrid G. Nesse,  Gunvor Stautland, Paul Stenberg.

torsdag, 22 februar 2018 09:12

Kan Europa overleva presset frå Islam?

Merk deg tida for denne spennande forelesinga i Bømlo kulturhus.

20 mars kl 1100 kjem forfattar og ”kulturist” Hallgrim Berg.

Årsmøte like etter forelesinga.

fredag, 16 februar 2018 11:49

Geirr Vetti til Senioruniversitetet

Førstkomande tysdag kl 1100 får Sunnhordland Senioruniversitet besøk av Geirr Vetti.  Han er bergensaren som vart fjellbonde i Luster. Som ung hadde han ein draum om å eiga og bu på ein hyllegard. Etter å ha sett på over 40 gardar på Vestlandet, hamna han på fjellgarden Skåri i Luster. Gjennom ein periode på  8 – 10 år restaurerte han den forfalne husmannsplassen til å bli eit prakteksemplar av ein fjellgard. Til å hjelpa seg  fekk han tak i sherpaer frå Nepal, som viste seg å vera både dugande og sterke nok til slikt arbeid.

Samarbeidet med sherpaene har halde fram, og dei seinare åra har dei bygd mange vegar og steintrapper i den norske fjellheimen. For arbeidet sitt har Vetti  fått fleire prisar, mellom anna  «Riksantikvarens kulturminnepris» og Statens vegvesen sin «Vakre vegars pris.»

I første delen av foredraget vil han fortelja om Skåri fjellgard og sherpaene sitt arbeid i Norge. Etter pausen tek han oss med på besøk til sherpaene sin heimstad i Nepal.

Vel møtt til ei interessant samling i Bømlo kulturhus!

mandag, 05 februar 2018 17:16

NY DATO

Neste forelesing nærmar seg.

20 februar kl 1100 kjem Geirr Vetti til Bømlo kulturhus med emnet:

”Om fjellgardar og stibygging i Noreg og besøk hos Sherpaer i Nepal”

HUSK AT DATOEN ER ENDRA frå den som sto i programmet vårt.

Vel møtt i Bømlo Kulturhus tysdag 30. januar kl 1100.

I dei siste åra har me blitt så altfor godt kjende med valdelege terroraksjonar og ekstreme politiske og religiøse bevegelsar. Dei demokratiske partia blir utfordra av ytterleggåande  fraksjonar både frå høgre og venstre, og nye parti blir etablerte. Dei byggjer si lære på gamle ideologiar som for lengst høyrer til på historias skraphaug. Dei har lettvinte og enkle løysingar på vanskelege spørsmål. Slik blir det populisme og folk let seg riva med.

Me har sett frå muslimske land korleis Taliban, Al-Qaeda, og IS har spreidd sin ideologi gjennom terror og vald til Vesten og USA. Ungdom av alle kategoriar blir påverka og indoktrinert av destruktiv og kriminell ideologi.  I denne tida er det avgjerande at demokratiet som har vakse fram i Europa etter 1945, kan stå imot den ideologien som desse terrororganisasjonar byggjer sine handlingar på.

Til å forelesa over dette temaet kjem førsteamanuensis Dag Einar Thorsen ved Høgskulen i Søraust-Norge. Han har doktorgrad i statsvitskap frå Universitetet i Oslo, på ei avhandling om anti-totalitær tenking i det tjuande hundreåret. Han har også vore medredaktør på bøkene «Folkemordenes svarte bok» og «Demokrati: Historien og ideene».

Side 1 av 6
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 19th. Designet av Ornell data