mandag, 29 januar 2018 21:38

Innkalling til årsmøte 13. mars 2018

Skrevet av Anna Øvretveit
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

SENIORUNIVERSITET Øygarden og Sotra
Innkalling til årsmøte.
Det vert med dette kalla inn til årsmøte SØS på Sotra Arena 13.mars 2017 kl.13.00. ( Etter ordinert møte med foredrag.)
Dagsorden :
1. Konstituering
*Val av dirigent og referent.
* Godkjenning av innkalling.
* Godkjenning av dagsorden.
* Val av 2 årsmøtedeltakarar til å underskriva protokollen.
2. Årsmelding og rekneskap for 2017. Årsmelding er vedlagt.
Revidert rekneskap er vedlagt.
3. Eventuelt andre innkomne forslag. 4. Val.
Vel møtt !
SØS 3.februar 2018 Styret.


 

SENIORUNIVERSITET Øygarden og Sotra


Årsmelding for 2017
SØS har i 2017 samarbeidd med Aktiv +, saman med desse andre laga frå Fjell : Fjell Turlag, Fjell Kystlag, Rotary internasjonal, LHL Sotra, Lions Sotra, Sotra Sportsklubb, Frisklivs-og meistringssenteret,Fjell frivilligsentral, Fjell kommune.
Møta vert stort sett halden på Sotra Arena , men to til tre gonger i året vert foredraga lagt til Museum Vest i Tælavåg eller i Ovågen. På Sotra Arena er det ein stor parkeringsplass, kantine og gratis møtelokale.
Frå våren 2017 vart kostnaden kr. 40.- for ikkje medlemmar.Medlemskontigenten har vore kr. 400.- (samla for vår og haustsemester ) sidan 2007.Medlemstalet var pr. 31.desember 74.
Styret må halda fram arbeidet med få nye medlemmar. SØS får støtte frå Folkeakademiet Sund og Folkeakademiet Vest.
I 2017 var det halden 6 styremøte .
SØS styre 2016/2017:

Leiar : Anna S. Øvretveit,Sund

Nestleiar: Johannes Guddal,Sund

Styremedlemmer: Terje Tveit, Sund

Kristin Heen, Fjell

Varamedlemmer etter årsmøtet 2017 :
Egil Haaland,Fjell

Paul Kløvrud

Valgstyret : Marit Karin Scmidt Lie

Ole-Johan Bårdsen

Erling Toft

Revisor : Erling Toft
Vara : Henning Ebbesen

Foredragsprogrammet våren 2017 :
1. 10.januar, Sotra Arena 12-13 : Alf Helge Greaker : Urbanisering av Fjell.

2. 26.september, Sotra Arena kl. 12-13 : Leslie Sofia Pareia Eide : Om delerium etter operasjon.

3. 17.oktober, Sotra Arena kl.12-13 : Fartein Horgen : Om norsk kolonihistorie .

4. 7.november,Sotra Arena kl.12-13 : Johannes Guddal : Om Olav den heilage.

5. 28.november,Sotra Arena kl.12-13 : Hilmar Langhelle Mjelde ,UiB : Om amerikansk politikk.

6. 5.desember, Sotra Arena kl.12-13 : Bjørn Bagge: Strilekrigen .

Møteverksemda Programmet vart laga med innspel frå styremedlemmer, diskusjonar i styret, eksterne tilbydarar og ved hjelp av programmet til andre Senioruniversit i Hordaland/Bergen .

Det er halden eit møte på Kystmuseet Ovågen og eit på Nordsjøfartsmuseet i Tælavåg og 10 foredrag på Sotra Arena.

Oppmøte er bra på Sotra Arena . Foredraga har vore kunngjorde gjennom "På Plakaten " i Vest Nytt, SØS heimesider og kommunane sine heimesider.

Øygarden, Fjell , Sund januar 2018.

Anna S.Øvretveit     Johannes Guddal   Kristin Heen    Egil Haaland    Paul Kløvrud   Terje Tveit

 Marit Schmidt Lie 

SENIORUNIVERSITETET
Øygarden og Sotra

Drift 2017

Utgifter                Inntekter                Merknader
                        25200                    Kontingent
 4130                                            Arrangementer *
16000                                            Programhaldarar
                                                 Billetter Harmonien
                                                 Vårtur
  400                    5100                    Folkeakademiene i regionen
-----                                            Porto
-----                                            Rekvisita
-----                                            Annonser
-----                                            Bank og gebyrrenter
 9169                     218                    Ymse (Porto, blomster, gaver etc.)


29699                   30518                    Summert 2017

* Betalt til Museumvest

Johannes Guddal                                 Henning Ebbesen
kasserer                                        revisor 

Revisjonsrapport
Driftsregnskap 2017 er basert på Kontoutskriften 2017 for 3628.07.27037.

94.615,33 Inngående saldo pr 1/1-2017
95.433,90 Utgående saldo pr 31/12-2017

818.57 overskudd

Driftsregnskapet gir tilfredsstillende bilde av årets drift, og anbefales godkjent av årsmøtet.

Revidert av

Henning Ebbesen
Øygarden, 28. januar 2018

 

’ Håndkassen’ for vekslepenger er ikke del av revisjonen.SENIORUNIVERSITETET
Øygarden og Sotra

Budsjett 2018

Utgifter Inntekter Merknader
         30000     Kontingent
14000              Arrangementer
16000              Programhaldarar**
                   Billetter Harmonien
                   Vårtur
  400     5100     Folkeakademiene i regionen
      -----        Porto
      -----        Rekvisita
      -----        Annonser
      -----        Bank og gebyrrenter
10000      400     Ymse


40400    35500     Summert 2018***

* SØS har en håndkasse for vekslepenger kr. 3410 som har betalt en foredragholder 2500 i 2017.
** Et mulig større engasjement blir vurdert i mai 2018.
*** Saldo på konto 3628.07.27037 Sparebanken Vest: Kr.95433.90.VAL PÅ TILLITSFOLK

Valstyret sitt framlegg på tillitsfolk i SØS 2018-2019 :

Leiar           Anna Øvretveit - attval
for 1 år

Styremedlemmer  Terje Tveit – attval
                Johannes Guddal – attval
                Berit Solsvik – 1 år
                Kristin Heen – 1 år

Varamedlemmer   1. Egil Haaland
alle for 1 år   2. Helga Toft
                3. Paul Kløvrud

Revisor         Henning Ebbesen
for 1 år

Vararevisor        Marit Schmidt Lie
for 1 år

Valstyre        Marit Schmidt Lie
begge for 1 år  Ole Johan Bårdsen

  Valnemnda 30. januar 2018

Ole Johan Bårdsen  Marit Schmidt Lie

(s)                (s)Lest 41 ganger Sist redigert søndag, 04 februar 2018 19:34
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 24th. Designet av Ornell data