tirsdag, 28 november 2017 23:20

Program våren 2018

Skrevet av Styret
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Program våren 2018.

  

23. januar,  Sotra Arena kl. 12:

Ole Johan Hauge, Røde Kors: De hvite bussene.

 

Foredraget av Elisabeth Aasen om Bergens Små og store døtre må dessverre utgå.

 


13. februar, Sotra Arena kl. 12:

Oddrun Samdal: Kosthold og fysisk aktivitet.

Fra http://www.uib.no/rektoratet/74335/viserektor-utdanning-oddrun-samdal   

 Viserektor for utdanning har et særlig ansvar for utviklingen av UiBs utdanningsvirksomhet, og sitter som leder for Utdanningsutvalget, digitaliseringssatsningen DigUiB og annet hvert studieår for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiB.

Oddrun Samdal er utdannet lektor og er professor i helsefremmende arbeid/helsepsykologi. Hun har tidligere vært instituttleder og visedekan for utdanning ved Det Psykologiske fakultet og ble valgt som viserektor ved UiB første gang i 2013.

I sin forskning har Samdal jobbet i skjæringsfeltet mellom pedagogikk og sosialpsykologi. Hun har særlig vært opptatt av skolen som arena gjennom å studere elevers erfaringer av deres psykososiale miljø i skolen og hvordan disse henger sammen med rapportere helsevaner, helse, livstilfredshet og læring. Videre har hun omfattende erfaring med å evaluere implementering og effekt av helsefremmende tiltak i skolen. Nylig har Samdal også forsket på implementering av tiltak for å fremme fysisk aktivitet på fritidsarenaen. Samdal har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidrag i antologier, i tillegg til å være redaktør for flere bøker.

Samdal har siden 1999 har vært ansvarlig for Databanken i den internasjonale studien “Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Collaborative study” (www.hbsc.org) som inkluderer landsrepresentative data fra 44 land, i tillegg til å være ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen. Samdal har vært arbeidspakkeleder for flere EU-finansierte (FP7) prosjekter og har tidligere vært programstyreleder i Norges Forksningsråd og medlem i rådgivende nasjonale organ for helse- og utdanningsmyndighetene.

 

13.mars, Sotra Arena kl. 12: 

Gunnstein Axelberg: Striledialekten.

Fra Wikipedia:
Gunnstein Akselberg (født 20. juli 1949) er en norsk lingvist og professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Akselberg studerte ved Universitetet i Bergen og ble cand. philol. i 1979. I 1995 tok han doktorgraden med en avhandling om sosiolingvistiske forhold i Voss kommune.
Akselberg arbeider innenfor sosiolingvistikkdialektologi og navneforskning. Han har vært redaktør for tidsskriftene Namn og Nemne og Nordica Bergensia, og har i mange år hatt språkspalten «Snakk med oss» i NRK Hordaland.

 

24. april, Sotra Arena kl. 12: 

Sigrid Lien: Albumets fortellinger. Familiefotografiet i fotohistorien.

Fra http://www.uib.no/personer/Sigrid.Lien
SIGRID LIEN er professor i kunsthistorie ved universitetet i Bergen, der hun har vært fast ansatt siden 2002. Lien forsker og underviser i moderne kunst og samtidskunst, og har dessuten kompetanse innenfor feltet museologi. Men det er fotografiets historie og teori som er hennes primære spesialområde. Hun har undersøkt fotografiets rolle i kunsten, men også dets rolle innenfor bredere kulturhistoriske kontekster som nasjonsbygging, migrasjon og postkolonial samtid.

 

8. mai, Nordsjøfartsmuseet Telavåg:

Fellesopplegg med museet.

 

 

Mai 2018, Kystmuseet Ovågen:

Vannveien som transportarena. Kunngjering seinare.

Lest 252 ganger Sist redigert tirsdag, 23 januar 2018 20:43
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 22nd. Designet av Ornell data