onsdag, 22 mars 2017 16:28

Årsmøteprotokoll 2016

Skrevet av Anna Øvretveit
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Senioruniversitet Øygarden og Sotra

Referat frå årsmøte 7.mars 2017, kl.13-14

Stad : Sotra Arena.

 

 

Dagsorden:

1.Konstituering

* Val av dirigent og referent: Dirigent : Johannes Guddal, referent: Anna Øvretveit.
* Godkjenning av innkalling.Godkjent.
* Godkjenning av dagsorden. Godkjent.
* Val av 2 deltakarar til å underskriva referatet. Åshild Bårdsen og Halvard Engh

  1. Årsmelding og rekneskap for 2016.
    Årsmelding er vedlagt. Godkjent.
    Revidert rekneskap er vedlagt. Godkjent.

  2. Budsjett 2017. Budsjettframlegget er vedteke.

  3. Vedtektsendringar .

Årsmøte godtok slike Vedtektsendringar for SØS :

Første lekk av pkt. 3 i vedtektene vert endra til : Styret er sett saman av leiar og 4 styremedlemer. Det skal veljast 3 varamedlemer.Leiar og varamedlemer vert valde for eitt år om gongen. Styremedlemene elles vert valde for to år, men slik at to er på val kvart år.
Det skal takast omsyn til at styret får ei rimeleg samansetjing av båe kjønn.

I 7.line i pkt.4 vert -" ein får kvar kommune " - stroken.

5. Eventuelt andre innkomne forslag. Ingen innkomne.

6. Val.

Leiar: Anna Øvretveit (attval)

Styremedlemer :

Terje Tveit - ikkje på val
Johannes Guddal - ikkje på val
Lars Gunnar Lie - ny
Gudveig Lillebø - ny

Varamedlemer :

1. Egil Haaland
2. Kristin Heen
3. Paul Kløvrud

Revisor :

Erling Toft - 1år

Vara:

Henning Ebbesen -1år

 

Valstyret :

Marit Karin Schmidt Lie - 1år
Ole-Johan Bårdsen - 1 år
Erling Toft - 1år

 

Telavåg 22.mars 2017, Anna Øvretveit (referent )
                                      (sign)

 


Åshild Bårdsen                                                                           Halvard Engh
(sign)                                                                                          (sign)

Lest 294 ganger Sist redigert onsdag, 22 mars 2017 17:07
Mer i denne kategorien Semesterplan 2017 - Vår »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 12th. Designet av Ornell data