lørdag, 03 desember 2016 13:09

Semesterplan 2017 - Vår

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

 

Program med atterhald
Endringar vert kunngjort etter kvart.

Arrangementene våre er støtta av Folkeakademiene i regionen, og er i samarbeid med Aktiv+
Gratis for SØS-medlemmer, andre kr 40
Alle er velkommen.

10. januar, Sotra Arena kl. 12:

Alf  Helge Greaker. Master i sosialantropologi ved UiB:
Urbanisering av Fjell.

Se også: http://www.uib.no/antro/99788/urbanisering-i-fjell-kommune 

14. februar, Kystmuseet Ovågen kl. 12kl 13:       OBS endret tidspunkt

t

Jørn Øyrehagen Sunde. Professor, Det juridiske fakultet UiB:
Lokale
fiskerettar i gamal tid.

"Til dømes har eg forska på fiskerettar i sjø i Nordhordland og Sunnhordland. Det er rettar til å fiska utanfor eigen eigedom, i vågar og på "særlege grunner/fluer. At ein hadde fiskerett, vil seia at ein kunne jaga bort andre som fiska på eins fiskeplass. Dette var økonomisk svært "viktig i dykkar område, der det ikkje var så mykje produktivt jordbruksland. 

Se også:
http://www.uib.no/aktuelt/36896/meltzerprisen-til-%C3%B8yrehagen-sunde

https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_%C3%98yrehagen_Sunde

 

7. mars, Sotra Arena kl. 12: 

Olav Hesjevoll. Jostedøling og nestformann Senioruniveritetet Øygarden og Sotra:

Jostedalen, dalen som gav namn til breen.
(Årsmøte SØS etter møtet)

 

 

4. april, Sotra Arena kl. 12:

Kjell Magnus Økland. Forfattar. Journalist. Fotograf. Kulturhistorikar. Foredragshaldar. Seglinstruktør.
 
Oselvaren. 

Oselvar er ein klinkbygd, tradisjonell trebåttype frå Hordaland. Båttypen har vakse fram etter ei utvikling som strekkjer seg over fleire tusen år. Oselvaren har tradisjonelt vore nytta som bruksbåt og til kapproing og kappsegling sidan 1800-talet.


Oselvarboka er den fyrste samla framstillinga som rommar alle dei mange spanande sidene av soga til båttypen. Boka presenterar eit variert historisk og teknisk materiale i populærvitskapleg form, mykje av dette har ikkje tidlegare vore publisert. Vidare inneheld boka folkloristisk stoff med eit stort persongalleri, som speglar eit bilete av kyst-, idretts- og folkekulturen i Hordaland gjennom fleire århundrer. Fokuset er likevel ikkje berre bakover, men òg framover i tid, sidan ein del av boka rommar praktiske råd til nye båtbrukarar.

Kjell Magnus Økland (f. 1977) er utdanna cand. mag. frå Universitetet i Bergen med faga kulturvitskap, historie og mediefag. Han har arbeidd som journalist og historikar. Kjell Magnus er oppvaksen med kappsegling med Oselvar, har sete i styre og stell kring Oselvaren sidan 1990 og du finn meir informasjon om han på www.kjellmag.no

Boka Oselvar - Den levande båten kan  kjøpast i etterkant av foredraget.

Boka er delt i fem delar:
• Del I - Tradisjonsbåten
Tradisjonell bruk: historisk utvikling, båtbyggjarane, bygging, fiske, frakt og forlis.

• Del II - Kappseglinga
Seglsporten veks fram i Bergen. Seinare blømer ei rekkje kappseglingslag i Hordaland.

• Del III - Kapproinga og bergingsaksjonen
Kapproing som byfenomen i Bergen og kraftidrett kringom i Hordaland. Mange har óg gjort mykje for å ta vare på båttypen.

• Del IV - Bruksrettleiinga
Ei handbok i bruk og stell av båten: roing, rigging, segling, lagring og smørjing.

• Del V - Oppslagsverket
Ordliste, medalje- og pokaloversikt, tidslinjer, sluttnotar og styreverv.

Nyttige lenker:

 

 

 

18. april, Sotra Arena kl. 12:

Tom Georg Indrevik. Varaordfører Fjell (H):

Om sykkel-VM 2017.
Hvordan involvere innbyggerne før, under og etter sykkel-VM.

 

Vi har googlet 'sykkelvm2017' og sakset litt fra :

16-24. september 2017 arrangeres VM i landeveissykling i Bergen og bergensregionen (Askøy, Fjell og Øygarden). Dette er et av verdens største idrettsarrangement, og blir det største arrangementet som har  funnet sted i Hordaland og på Vestlandet til dags dato. 

 

Fire byer var kandidater: InnsbruckMelbourneBogotá og Bergen. Bergen ble tildelt mesterskapet av styret i Det internasjonale sykkelforbundet 25. september 2014.[3] Norges Cykleforbund er vert for mesterskapet, som er «solgt inn» med et budsjett på 156 millioner kroner.

For å skape tidenes beste Sykkel-VM er det behov for 1.500-2.000 frivillige. Bli med på festen og få en unik opplevelse!

 

 

Mandag  8. mai, Nordsjøfartsmuseet,
i samarbeid med museet, kl. 13:

Mads Ingulstad. Forsker NTNU Trondheim, Institutt for Historiske studier:

Organisation TODT; som bygde Fjell festning.

Ved minnestøtta på Telavåg og Nordsjøfartsmuseet: Markering av 75 årsdag for Telavågtragedien.
Dette programmet startar ved minnstøtta kl. 12 med tale og ein minikonsert av Sund Blandakor.
Frå ca. kl. 13 held programmet fram på sjølve Nordsjøfartsmuseet: Mads Ingulstad: Organisasjon TODT som bygde m.a. Fjell Festning.
Annonse kjem seinare i VestNytt.

Lest 1664 ganger Sist redigert mandag, 13 mars 2017 20:52
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 12th. Designet av Ornell data