tirsdag, 08 januar 2013 17:19

Semesterplan 2013 vår

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Møtestad er Osterøy Bibliotek    Møtetid kl.11
Semesteret kostar kr. 250 og enkeltbillet kr.80

 

10. januar  Åshild Ulstrup: Eg ser ei sol,døden-tankar og undring.
Dette er og tittelen på den siste boka ho har skrevet. Elles er ho kjend frå ulike radioprogram "middagstunden"-Sånn er livet-
På livet laus."

 

 

 
7. Februar Nina A. Nijs: Ulvsnesøy oppdragelsesanstalt 1899-1904
“Hvis du ikke er grei,så…….”
Nina A. Nijs er lærar og har mastergrad i samfunnsfag og masteroppgåva var:
“En undersøkelse av felleskap og handlingsrom på Ulvsnesøy   oppdragelsesanstalt i perioden 1899-1904”
N.B. Ulvsnesøy høyrer til Osterøy.
 

7.Mars Hege Toje:   Kosakkar - fortid og notid.
Kosakkar er ein myteomspunne del av Russlands historie.I dette foredraget fortel Hege Toje om korleis kosakkane gjekk frå å vera rebellar til å verta tsarens lojale krigarar, og korleis kosakkane dukka oppatt etter Sovjetunionens fall.  Toje er sosialantropolog og har skrive doktorgrad 
Om Kubankosakkar i sør Russland.
Samstundes på Osterøy Bibliotek står utstillinga: Russlandia Denne tek
sikte på å gjeva eit kort riss av russisk historie,litteratur og kultur og me presenterar både russiske klassikarar og moderne forfattarar.
Utstillinga består av bøker på norsk, russisk og engelsk, dessutan gjenstandarar og Biblioteket serverar russisk suppe.
 

4. April Inge Årseth :       Om Storavatnet og Herlandsnesjane.
Under arbeidet med “NATURHISTORISK VEGBOK HORDLAND” vart
geologen Årseth interesert i strandline hylla rundt Storavatnet. Det utvikla
Seg til eit større prosjekt. “Eg meiner å ha løyst “gåta” om denne hylla dei flate Herlandsnesjane og dei flate områda i Midtbygda i Åsane“, seier Årseth
Årseth er pensjonert geolog ved Universitetet i Bergen der han undervist og
forska i vel 40 år.
Strandlinehylla står omtalt på side 421 i vegboka og flatane i Åsane står på side 334
 

2. Mai Sylfest Lomheim:   Tale er gull
I boka “Tale er gull” hevdar Sylfest Lomheim at talen er den mest avgjerande og verdfulle reiskapen vi menneske har - så vel i privatlivet som i samfunns - og yrkeslivet
Noko meir omtale av denne forfattaren er vel unødvendig.

  
Lest 13838 ganger Sist redigert torsdag, 18 april 2013 20:01
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 17th. Designet av Ornell data