Tone Brodal Mongstad

Tone Brodal Mongstad

Professor Kjetil Bjorvatn:

«Økonomisk ulikhet – et atferdsøkonomisk perspektiv»

Ordet økonomi betyr eigentleg hushald, og er noko vi alle dagleg er opptekne med. Økonomisk ulikskap vil det vera i alle samfunn. Korleis kan vi leva med det?

Kjetil Bjorvatn er født i 1965. Han er phil. dr. og professor ved Samfunnsøkonomisk institutt, Noregs Handelshøgskule (NHH), der åtferdsøkonomi er sentralt i forskingog undervisning. I åtferdsøkonomien er ein opptatt av korleis psykologiske faktorar som haldningar, motivasjon, kjensler, etikk og moral påverkar, og blir påverka av, økonomiske vedtak. Nobelprisen i økonomi for 2017 er gitt til ein pionér i åtferdsøkonomi. Dette fagleg vanskelege tema som betyr så mykje for dagleglivet vårt, vil Kjetil Bjorvatn gi oss innblikk i slik at vi kan forstå litt av det som foregår i økonomien.

På møtet kan ein også melde seg på sommarturen til Fusa 4. juni. Sjå eigen informasjon lengre nede på sida.

lørdag, 07 april 2018 20:34

Sommertur til Fusa måndag 4. juni 2018

I år skal vi bli betre kjent med Fusa som saman med Os skal bli Bjørnafjorden kommune frå 2020. Vi får guidar med i bussane frå Venjaneset og køyrer til Holdhus kyrkje frå år 1306 der det blir omvising. 

På Engevik Gaard  ved Sævareidfjorden, ein offisergard frå først på 1700-talet, får vi lunsj og eit nærbilde av embetsmannens stand og stilling i lokalsamfunnet.
Heimturen går gjennom søndre del av Fusa, over Lukksund bru og med ferje fra Våge til Halhjem

Avreise frå Os terminal, presis kl. 0830. Retur Os terminal ca. kl. 1700.

Påmelding fra 9. april til 22. mai. Billettar kan kjøpast på møta 9.april eller 7. mai, eller innbetaling til kontonummer:1503.61.84970 eller Vipps nr. 93867 (Husk å merk med namn). 

Påmelding kan også skje på telefon 900 73 339 (Tone Mongstad)

Pris 500,- (600,- uten semesterkort) 

Spørsmål: telefon 995 91 791 (Åsbjørg Jonassen)

 

Terje Sørensen Leiar  tlf. 468 29 353
Borghild Borgen Nestleiar            
Tone Brodal Mongstad Kasserar  tlf. 900 73 339
Åsbjørg Ljosnes Jonassen Styremedlem  
Asta Anthun Styremedlem  
Kjell Harald Lunde Styremedlem  
Bergljot Lyssand Bjørø Styremedlem  

Førsteamanuensis Terje Knutsen frå Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen forelas om Oktoberrevolusjonen i Russland i 1917 i Os Senioruniversitet måndag 2018.

Sjå referat frå forelesinga i Os & Fusa posten.

 

 

onsdag, 07 desember 2016 13:17

Program vårsemester 2017

I vårsemesteret 2017 arrangerer Os Senioruniversitet 5 foredrag og ein tur til Hardanger i juni.

torsdag, 19 mai 2016 20:03

Program haustsemesteret 2016

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 19th. Designet av Ornell data