Tone Brodal Mongstad

Tone Brodal Mongstad

Semesterkort for haustsemesteret 2017 kostar 300 kroner. 
Semesterkort kan kjøpast ved inngangen til møta men for å redusere køen dei fyrste møtedagene er det også mogleg å kjøpe semesterkort på førehand:

Ved innbetaling til bankkonto nr. 1503 61 84970 eller Vipps 93867.  Oppgi namn!

Du får kortet når du kjem på møte. 

Semesterkort kan òg kjøpast i Oseana 30. og 31. august og 1. september kl. 11–13. Ein representant frå styret sit i foajeen desse dagane.

Enkeltbillettar, 100 kroner,  kjøpast ved inngangen for dei som ikkje ønskjer semesterkort.

Sommarturen går denne gongen til Hardanger

Frist for påmelding: 29. mai.

Omvising med film på Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund. Vi får sjå handverkarar i arbeid på Noregs einaste aktive reiparbane, i båtbyggingsverkstaden, i smia og i restaureringsarbeid.
Lunsj i Gamlastovo gardsrestaurant ved Fyksesund. Gamlastovo (www.gamlastovo.no) er ein fin tømmerbygning frå 1810. Restauranten serverer heimelaga og lokal mat.
Konsert med hardingfele.

Foredrag ved professor emeritus Yngve Kristoffersen: En vinter i skruisen - vitenskap på drivisens premisser.
Referat er publisert i Os & Fusaposten.

Foredrag ved professor emeritus Ingvard Wilhelmsen: Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger?
Referat frå foredraget er publisert i Os & Fusaposten.

I årsmøtet vart desse vald til styre for Os Senioruniversitet:

Olav Søfteland leiar   mobil 951 42 840 
Bjørn Solheim nestleiar  mobil 905 59 583
Tone B. Mongstad  kasserar  mobil 900 73 339 
Åsbjørg L. Jonassen  styremedlem   
Borghild Borgen styremedlem  
Asta Anthun styremedlem  
Kjell Harald Lunde styremedlem  
søndag, 15 januar 2017 22:30

Sponsorar Våren 2017

Os Senioruniversitet takker desse sponsorane for støtte.:

 

På programmet denne dagen sto foredrag ved Geir Lundestad. Da han måtte melde forfall på grunn av sjukdom i familien, stilte Magnar Brekke opp på særs kort varsel med foredrag om Osbanen.
Referat frå dette foredraget er publisert i Os & Fusaposten

Os Senioruniversitet arrangerer møte med foredrag som gir fordjuping i aktuelle, historiske og lokale emne. Det krevst ingen forkunnskapar.

Alle - unge og eldre - er velkomne!

Møta blir haldne i Oseana, Oseanasalen, på måndagar kl. 11.00–13.00.

onsdag, 07 desember 2016 13:17

Program vårsemester 2017

I vårsemesteret 2017 arrangerer Os Senioruniversitet 5 foredrag og ein tur til Hardanger i juni.

Kva kan eit bilete fortelja oss? Lisbeth Dreyer hjelpte forsamlinga til å oppdaga at eit bilete ikkje berre er ei "avfotografering" av stader, natur eller menneske.
Fyldig referat er publisert i Os & Fusaposten

Side 1 av 2
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 17th. Designet av Ornell data