Tone Brodal Mongstad

Tone Brodal Mongstad

Måndag 22. oktober kl. 11.00–13.00 

Geir Olve Skeie: Musikk og hjernen. Kan musikk lindra helseplager?

Geir Olve Skeie er overlege ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus og professor II ved Griegakademiet i Bergen. Sidan 2005 har dei to institusjonane samarbeidd om musikkterapi til ulike nevrologiske pasientar, spesielt Parkinson- og slagpasientar.

Skeie har studert både musikk og medisin. Han har over fleire år forska på kva verknad musikk har på hjernen. Kva prosessar går føre seg i hjernen når vi lyttar på musikk? Kan musikk lindra helseplager?

onsdag, 06 juni 2018 12:08

Program hausten 2018

Senioruniversitetet arrangerer 5 foredrag hausten 2018. 
Til julelunsj i samband med møtet i desember er det påmelding.

onsdag, 06 juni 2018 11:54

Os Senioruniversitet hausten 2018

Os Senioruniversitet arrangerer møte med foredrag som gir fordjuping i aktuelle, historiske og lokale emne. Det krevst ingen forkunnskapar. 

Alle – unge og eldre – er velkomne!

Møta blir haldne i Oseana, Oseanasalen, 10 måndagar i året,

kl. 11.00–13.00.

Hovudmodellen er foredrag med innlagt kaffipause, og med høve til spørsmål og diskusjon etterpå.
Styremedlemmene er glade for å ta imot nye idear og forslag til program.

Semesterkort for haustsemesteret 2018 kostar 300 kroner

og kan kjøpast ved inngangen til møta eller ved innbetaling til bankkonto nr. 1503 61 84970 eller Vipps 93867.  Oppgi namn! Du får kortet når du kjem på møte. 

Enkeltbillettar, 100 kroner,

kan kjøpast ved inngangen for dei som ikkje har semesterkort, eller hos Oseana/Ticketmaster.

Til julelunsj 3. desember er det påmelding.

Senioruniversitetet får praktisk hjelp frå Os kommune
Finansieringa baserer seg for det meste på sal av semesterkort og enkeltbillettar.
Vi samarbeider med Folkeakademiet Os og Oseana som gir økonomisk støtte. Vi får også god støtte frå sponsorar.
Vi takkar alle og oppmodar om å støtte våre annonsørar.

Terje Sørensen Leiar  tlf. 468 29 353
Borghild Borgen Nestleiar            
Tone Brodal Mongstad Kasserar  tlf. 900 73 339
Åsbjørg Ljosnes Jonassen Styremedlem  
Asta Anthun Styremedlem  
Kjell Harald Lunde Styremedlem  
Bergljot Lyssand Bjørø Styremedlem  

Førsteamanuensis Terje Knutsen frå Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen forelas om Oktoberrevolusjonen i Russland i 1917 i Os Senioruniversitet måndag 2018.

Sjå referat frå forelesinga i Os & Fusa posten.

 

 

onsdag, 07 desember 2016 13:17

Program vårsemester 2017

I vårsemesteret 2017 arrangerer Os Senioruniversitet 5 foredrag og ein tur til Hardanger i juni.

torsdag, 19 mai 2016 20:03

Program haustsemesteret 2016

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data