tirsdag, 06 mars 2018 20:21

Neste møte i Os Senioruniversitet 19. mars 2018. (Ekstra)

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Måndag 19. mars 2018 kl. 11–13. 

Hans Ekornholmen frå Pensjonistforbundet vil halda foredrag om Velferdsteknologi – korleis fremja meistring og aktivitet?

Møtet blir halde i samarbeid med Os kommune/Os eldreråd.

Pensjonistforbundet ønskjer at dei eldre skal få betre forståing av kva velferdsteknologi er, og korleis teknologien kan nyttast, bl.a. ved å hindra einsemd og redusera sjukdomsutvikling. Andre saker som blir behandla er teknologi og bustad, risikorydding og etiske omsyn.

Målgruppa for foredraget er heimebuande eldre, tilsette i eldreomsorga, politikarar og pårørande.

Gratis inngang.

Lest 62 ganger
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 17th. Designet av Ornell data