Senioruniversitetet Os

Org.nr. 894 856 742.

Tlf: 468 29 353
Møtestad: Oseana kunst og kultursenter, Os

Semesterkort kr 300,-   Deltar gratis på møta.
Enkeltbillettar à kr 100,- kan kjøpast ved inngangen.

 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Måndag 24. september, 11.00–13.00

Grethe Paulsen Vie: Om lagnaden til dei reisande – og livet til sjøsplintane på Vestlandet.                                                                
Kvar sommar til langt ut på 1960-talet kom det splintar til bygda sommarstid. Ofte sjøvegen. Dei banka på dører og  baud fram ting for sal. Somme oppfatta splintelivet  som eksotisk og forlokkande, andre såg på dei reisande med skepsis og mistru.

Det farande folket her til lands har historie tilbake til 1500-talet . Det norske samfunnet har gjort dei mykje urett. Kvinner og menn vart tvangssendte til arbeidsleirar. Dei fekk forbod mot å bruka hestar. Det vart  nytta lobotomering. Kvinner vart steriliserte. Barna vart tatt frå foreldra og plasserte i barneheimar.  Grethe Paulsen Vie vil fortelja om dei reisande  si historie, og særleg ta for seg livet til båtsplintane på Vestlandet. Ho vil også koma inn på livet ved Askviknes barneheim som tok i mot splintebarn frå 1900 til 1953. 

Grethe Paulsen Vie er konservator i Haugalandsmuseene. Ho er utdanna etnolog frå Universitetet i Bergen. Vie har i mange år dokumentert historia til romanifolket som reiste sjøvegen. Haugalandsmuseene har opparbeidd eit arkiv med bilete, intervju og forteljingar om livet som båtreisande i perioden 1900-1980.

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Mari Lyssand: Om Ole Bull og kvinnene. Om viktige kvinner i eit eventyrleg musikarliv.

Ole Bull – vår førte internasjonal superstjerne – var han 1800 talet sin Elvis? Spørsmålet vart stilt som introduksjon til temaet  i Os Senioruniversitet den 4.9., der foredragshaldar Mari Lyssand  gjennom eit engasjert foredrag synte korleis Ole Bull vart sett på og idolisert av samtida, og då særleg av kvinnene. Ho starta med å lesa frå eitt av dei mange glødande kjærleiksbreva som han fekk.
Mari la ikkje skjul på at det var utfordrande å kåsera for sambygdingar som har kjennskap til Ole Bull og historier rundt han. Mykje er fortalt om felespelaren og komponisten, men ein bit som gjerne forsvinn, hevda ho,  er historia om kva einskildkvinner har hatt å seia  i Bull sitt liv. Det var denne biten som dei vel 170 frammøtte fekk litt innsyn i denne måndag føremiddagen.

onsdag, 06 juni 2018 12:08

Program hausten 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Senioruniversitetet arrangerer 5 foredrag hausten 2018. 
Til julelunsj i samband med møtet i desember er det påmelding.

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 20th. Designet av Ornell data