Senioruniversitetet Os

Org.nr. 894 856 742.

 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Semesterkort for haustsemesteret 2017 kostar 300 kroner. 
Semesterkort kan kjøpast ved inngangen til møta men for å redusere køen dei fyrste møtedagene er det også mogleg å kjøpe semesterkort på førehand:

Ved innbetaling til bankkonto nr. 1503 61 84970 eller Vipps 93867.  Oppgi namn!

Du får kortet når du kjem på møte. 

Semesterkort kan òg kjøpast i Oseana 30. og 31. august og 1. september kl. 11–13. Ein representant frå styret sit i foajeen desse dagane.

Enkeltbillettar, 100 kroner,  kjøpast ved inngangen for dei som ikkje ønskjer semesterkort.

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Naturfotograf Erling Svendsen:

«Havets hemmeligheter – en undervannsreise langs Norskekysten»

Erling Svendsen er utdanna typograf. I tillegg til trykkerikunsten har han tileigna seg store kunnskapar om marinbiologi – marine arter og deira økologi. Han går sjeldan i vatnet eller sjøen med dykkarutstyret sitt utan at han har eit kamera med seg. Nordlege farvatn står på favorittlista hans for dykking.

Erling Svendsen vil visa bilde av dyr vi knapt visste eksisterte. Han vil fortelja om den siste praktboka om havets løyndomar langs Norskekysten. Han vil også fortelja om dei ulike miljøa og dyra som lever der. Tema som miljøvern og kor viktig det er å utnytta ressursane på ein god måte, får stor plass i foredraget. Han vil visa bilde om korleis det går når vi ikkje tar dei omsyn vi bør ta.

 
mandag, 08 mai 2017 19:23

Program haustsemesteret 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Senioruniversitetet arrangerer 5 foredrag hausten 2017.
Til julelunsj i samband med møtet i desember er det påmelding.

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 17th. Designet av Ornell data