Senioruniversitetet Os

Org.nr. 894 856 742.

 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Mari Lyssand: Om Ole Bull og kvinnene. Om viktige kvinner i eit eventyrleg musikarliv.

Ole Bull (1810-1880) var den første internasjonale superstjerna frå Noreg. Han var ein sann fiolinvirtuos og ein superb improvisator, og spelte for enorme publikum i Europa og USA. Damene dånte og vaksne menn blei rørt til tårer. 
Ole Bull var ven med mange prominente menn innafor norsk og internasjonal kunst og politikk. Attåt var han heile livet omgjeven av interessante og dyktige kvinner. Nokre av dei sto han nær i lange periodar. Andre opplevde korte møte som gjorde inntrykk, som då den unge Camilla Wergeland, seinare Collet, skreiv etter ein konsert at «Var jeg ikke Camilla Wergeland, vilde jeg være … Madame Bull!»

Mari Lyssand har vore Ole Bull-entusiast heilt frå ho fekk sommarjobb som omvisar ved Museet Lysøen i 1989. Ved sidan av arbeid som journalist og omsetjar har ho kvart år sidan hatt oppdrag på Lysøen. Ho har formidla historia om Ole Bull til barnehageborn, skuleelevar og museumsgjester frå inn- og utland, og vore konferansier ved fleire hundre konsertar.

Semesterkort for haustsemesteret 2018 kostar 300 kroner. 
Vil du sleppe å stå i kø denne fyrste møtedagen,
 kan du kjøpe semestekort ved innbetaling til bankkonto nr. 1503 61 84970 eller Vipps 93867.  Oppgi namn! Du får kortet når du kjem på møte. 

onsdag, 06 juni 2018 12:08

Program hausten 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Senioruniversitetet arrangerer 5 foredrag hausten 2018. 
Til julelunsj i samband med møtet i desember er det påmelding.

onsdag, 06 juni 2018 11:54

Os Senioruniversitet hausten 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Os Senioruniversitet arrangerer møte med foredrag som gir fordjuping i aktuelle, historiske og lokale emne. Det krevst ingen forkunnskapar. 

Alle – unge og eldre – er velkomne!

Møta blir haldne i Oseana, Oseanasalen, 10 måndagar i året,

kl. 11.00–13.00.

Hovudmodellen er foredrag med innlagt kaffipause, og med høve til spørsmål og diskusjon etterpå.
Styremedlemmene er glade for å ta imot nye idear og forslag til program.

Semesterkort for haustsemesteret 2018 kostar 300 kroner

og kan kjøpast ved inngangen til møta eller ved innbetaling til bankkonto nr. 1503 61 84970 eller Vipps 93867.  Oppgi namn! Du får kortet når du kjem på møte. 

Enkeltbillettar, 100 kroner,

kan kjøpast ved inngangen for dei som ikkje har semesterkort, eller hos Oseana/Ticketmaster.

Til julelunsj 3. desember er det påmelding.

Senioruniversitetet får praktisk hjelp frå Os kommune
Finansieringa baserer seg for det meste på sal av semesterkort og enkeltbillettar.
Vi samarbeider med Folkeakademiet Os og Oseana som gir økonomisk støtte. Vi får også god støtte frå sponsorar.
Vi takkar alle og oppmodar om å støtte våre annonsørar.

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 17th. Designet av Ornell data