Senioruniversitetet Os

Org.nr. 894 856 742.

 
onsdag, 06 desember 2017 12:26

Os Senioruniversitet våren 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Os Senioruniversitet arrangerer møte med foredrag som gir fordjuping i aktuelle, historiske og lokale emne. Det krevst ingen forkunnskapar.

Alle – unge og eldre – er velkomne!

Møta blir haldne i Oseana, Oseanasalen, 10 måndagar i året,

kl. 11.00–13.00.

Hovudmodellen er foredrag med innlagt kaffipause, og med høve til spørsmål og diskusjon etterpå.
Styremedlemmene er glade for å ta imot nye idear og forslag til program.

Semesterkort for vårsemesteret 2018 kostar 300 kroner

og kan kjøpast ved inngangen til møta eller ved innbetaling til bankkonto nr. 1503 61 84970 eller Vipps 93867.  Oppgi namn! Du får kortet når du kjem på møte.

Enkeltbillettar, 100 kroner,

kan kjøpast ved inngangen for dei som ikkje har semesterkort, eller hos Oseana/Ticketmaster.

onsdag, 06 desember 2017 12:07

Program vårsemesteret 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Os Senioruniversitet arrangerer 6 foredrag våren 2018.
I tillegg vert det i juni ein tur i Fusa. Til denne er det påmelding. 

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kommunalsjef Aina Tjosås:

Os i 2040 – 40 000 innbyggjarar?

Det vert sagt at det er vanskeleg å spå, særleg om framtida. Og det var heller ikkje spådomar kommunalsjef Aina Tjosås la fram for dei om lag 110 tilhøyrarane i Os Senioruniversitet  den 4.12. I eit engasjert  foredrag peika ho på kva utfordringar, krav og haldningar som ligg til grunn for vala Os kommune må ta i utviklinga fram mot 2040.

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 14th. Designet av Ornell data