Dag-Tore Anfinsen

Dag-Tore Anfinsen

fredag, 11 august 2017 16:22

29. august 2017

Flyhistorie frå Nordhordland.

I år er det 100 år sidan Forsvarsdepartementet gjorde vedtak om at det skulle etablerast ein militær sjøflyhamn på Flatøy. Ein periode var Flatøy hovudbase for Forsvaret sine sjøflyaktiviteter på Vestlandet. 29. august kjem tidlegare rådmann i Meland, Helge Thorsen til Senioruniversitetet og fortel om luftfartshistoria i frå Nordhordland.

 Flatøy sjøflyhavn

(Bilete er utlånt frå Helge Thorsen) 

Helge Thorsen sit på mykje dokumentasjon frå denne tida, som er borte frå dei offisielle arkiva.  I 1920  etablerte næringsdrivande i Bergen eit nytt flyselskap med base på Flatøy. Dei etablerte den første kommersielle flyruta i Noreg. Den gjekk mellom Flatøy, Bergen, Haugesund og Stavanger. Den kjende fly-pioneren Hjalmar Riiser Larsen var stasjonssjefen på Flatøy i denne tida. Denne ruta varte berre ei kort tid. I 1946 tok flygaren Thor Solberg over anlegget på Flatøy og dreiv flyskule og monteringsverkstad, hadde ambulanseoppdrag og dreiv med passasjer- og varetransport. Han ga opp aktivitetane i 1948.

 

 

tirsdag, 06 juni 2017 20:10

Program hausten 2017

 

29. aug  Flyhistorie frå Flatøy like etter krigen

Historien om Flatøy flystasjon ved Helge Thorsen    

     

26. sep Målaren Nikolai Astrup med nye auge

Professor Gunnar Danbolt 

       

 

31. okt  Reformasjonen og samfunnsutviklinga i Europa

Journalist Asbjørn Kristoffersen

Fellesmøte med Rotary kl 18 i Knarren, Knarvik VGS  

                                

28. nov Fjordabåtane si historie på Vestlandet

Marinhistorikar Dag Bakka Jr.

                             

12. des Kulturbygging mellom sherpaene i Himalaya og Noreg

Husdoktor Geir Vetti, sherpaene sin hovding i Noreg

 

Forelesingane startar til vanleg kl 12 og varer om lag til kl 14 medreikna kaffiøkt.

Møtestad er Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim

Sjå heimeside og lokalavisane for nærare informasjon.

 
 

Semesteravgift kr. 200,-

Inngangspengar: kr. 80,- pr møte for ikkje-medlemar

 

fredag, 05 mai 2017 13:55

Studietur til Espeland fangeleir

 Studietur til Espeland fangeleir 30. mai 

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 19th. Designet av Ornell data