mandag, 11 juli 2011 19:59

ÅRSMØTE 2011 Protokoll

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

 

 

 

SENIORUNIVERSITETET

I NORDHORDLAND

 

 

 

 

Protokoll

frå Senioruniversitetet i Nordhordland sitt årsmøte 2011 på Seniorsenteret i Knarvik den 25. januar frå kl 13.30 til 14.30

 

Til stades: 38 medlemer

Møteleiar: Ivar Nesbø

 

Sak 0 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjende
 

Sak 1 Val av møteleiar:

Framlegg: Ivar Nesbø
Vald med akklamasjon
 

Sak 2 Val av referent for årsmøte
Framlegg: Håkon Askeland

Vald med akklamasjon
 

Sak 3 Årsmelding

Lagt fram av styret

Vedtak: Godkjent
 

Sak 4 Rekneskap med revisorrapport

Lagt fram av styret

Vedtak: Godkjent
 

Sak 5 Fastsetjing av semesteravgift<

Framlegg frå styret: Uendra semesteravgifta på kr 200 pr medlem.

Vedtak: Som framlegget
 

Sak 6 Rammebudsjett for 2011

Lagt fram av styret

Vedtak: Som framlegget
 

Sak 7 Val

Valnemnda kom med følgjande framlegg:
 

Leiar i styret: Ivar Nesbø    Attval for 2011

Ny i styret: Roar Ektvedt    Vald for 2011-2012

Ny i styret: Egil Olsvold     Vald for 2011-2012

 

Vara til styret for 2011
1.Astrid Hagen
2.Jon Hope
3.Inger Johanne Praem

 

Val av revisor
Framlegg Jorunn Eikevik     Vald for 2011

 

Alle valde med akklamasjon i samsvar med valnemnda sitt framlegg

Styret for 2011 ser då slik ut:
Ivar Nesbø         - leiar -      vald for 2011
Elna Helene Bjørndal -       vald for 2010-2011
Eva Fjeldsbø Jordahl -        vald for 2010-2011
Roar Ektvedt -                     vald for 2011-2012
Egil Olsvold -                      vald for 2011-2012
Solveig Seim Johansen -     vald for 2010- 2011

Vara til styret for 2011
1.Astrid Hagen
2.Jon Hope
3.Inger Johanne Praem

 

Sak 8 Presentasjon av programmet for vårsemesteret 2011

 

Innspel frå medlemene

 

Leiar presenterte programmet for våren 2011 og viste kva ønske frå førre årsmøte styret hadde oppfylt.
Leiaren bad om nye framlegg til programpostar.

Dette blei fremja:
-
Ymse jubileum i 2011
-
Demokratiet og lokalsamfunnet

- Albert Kjetland

 

Etter årsmøte takka leiaren Per Lødøen for arbeidet med tilrettelegging av møterommet.

Han takka og dei som gjekk ut av styret med ord og gåver.

 

Håkon Askeland

skrivar

Lest 12072 ganger Sist redigert mandag, 28 januar 2013 12:09
Mer i denne kategorien « Årsmøte 2010 Sponsorar »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 19th. Designet av Ornell data