mandag, 11 juli 2011 16:10

PROGRAM FOR HAUSTSEMESTERET 2011

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

SENIORUNIVERSITETET

I NORDHORDLAND

 

Skipa 22.11.2005
 

PROGRAM FOR HAUSTSEMESTERET 2011

Tid og stad:

Alle forelesingane startar til vanleg kl. 12.00 og varer til ca kl. 14.00, medrekna kaffiøkt.

Møtestaden er Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim, bortsett frå Austevollturen.
 

30. august Studietur til Austevoll (Storekalsøy, Hundvåkøy, Huftarøy, Selbjørn og Stolmen). Middag på Bekkjarvik m.v.
 

Påmelding! Sjå annonse i lokalavisene medio august!
 

27. september Arv- og generasjonskifte Advokat Ole Kristian Nag
 

25. oktober Kunsten å leve Olav Vikse
 

22. november Vi er alle landstrygere på jorden Inger Johanne og Roar Ektvedt. Knut Hamsun i ord og tonar.
 

06. desember Elias Blix–175-årsjubileum Forteljar: Else Jordal

 

Styret oppmodar alle seniorar om å bli medlem i Senioruniversitetet i Nordhordland. Ta kontakt med kasserar.
 

Semesteravgift: kr. 200.-
 

Inngangspengar: kr. 80.- pr. møte for ikkje-medlemer, gratis for medlemer

 

Styret 2011

Ivar Nesbø                     - leiar  

Solveig Seim Johansen - nestleiar

Egil Olsvold                  - sekretær
Roar Ektvedt                 - kasserar

Elna Helene Bjørndal   - styremedl.
Eva Fjeldsbø Jordahl    - styremedl.

 

Varafolk:

1. Astrid Hagen
2. Jon Hope
3. Inger Johanne Praem

 

Senioruniversitet i Nordhordland har sidan starten i 2005 hatt 60 forelesingar /arrangement. Vanlegvis er det 5 forelesingar i semesteret.

 

Forelesingane er som regel lagt til siste tysdag i månaden kl. 12.00 - 14.00.

Etter kaffiøkta etter forelesinga blir det høve til spørsmål, ideutveksling og drøfting.

 

Stad: Senior- og aktivitetssenteret på Knarvik sjukeheim, om ikkje anna er bestemt.
 

Senioruniversitetet i Nordhordland takkar Knarvik sjukeheim og Frivillig-sentralen i Lindås for god praktisk hjelp.

 

Særleg takk til desse for støtte til Senioruniversitetet i Nordhordland:

 

- Austrheim kommune
-
Avisa Nordhordland

- Seniorsenteret
-
Avisa Strilen

- Frank Mohn Piping AS
- Frekhaug Stål AS

- Fysioterapeut Svendheim  

- Haugsvær Auto AS

- H. Guldbrandsøy AS 
- Isdalstø Auto Knarvik AS

- Lindås Rør & Sanitær AS
- Walde Bolig AS

 

Styret er takksam for innspel og kommentarar.
 

Nærare opplysningar kan du få ved å ringje leiar 56 36 41 46 / 900 48 829.

 

Heimesida til Senioruniversitetet i Nordhordland finn du på

 

www.senioruniversitetet.no

 

 

Lest 5817 ganger Sist redigert mandag, 28 januar 2013 17:12
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 22nd. Designet av Ornell data