George Myhrvold

George Myhrvold

lørdag, 19 mai 2012 15:12

Blåtur til Baroniet i Rosendal.

Den 8.mai avsluttet Laksevåg Senioruniversitet vårsemesteret med en Blåtur til Baroniet i Rosendal. Været var ikke det aller beste, men vi fikk en fin buss-tur og flott omvisning inne på Baroniet. 98 medlemmer deltok på turen. Etter omvisningen på Baroniet, var det  middag nede på Rosendal Fjordhotell. Her tok ordfører Synnøve Solbakken i mot oss og orienterte om kommunen.

Noen historiske fakta om stedet:

Baroniet Rosendal, Skandinavia sitt minste slott, er det einaste av sitt slag i landet og ein av dei største attraksjonane på Vestlandet. Slottet er mellom anna kjent for den storslåtte landskapsparken med rosehagen og for eit rikt kulturprogram med konsertar, borggårdsteater, foredrag og kunstutstillingar. I 1658 sto det bryllup mellom Noregs rikaste arving og ein stolt dansk adelsmann. Karen Mowat og Ludvig Rosenkrantz fekk garden Hatteberg i Kvinnherad i bryllupsgåve, og her bygde dei seg sitt vesle slott som dei kalla Rosendal. Slottet sto ferdig i 1665.Kong Christian V av Danmark-Norge opphøga godset til Lensbaroni i 1678. Frå 1745 var Baroniet Rosendal eigd av slekta Rosenkrone, som i 1927 gav godset i gåve til Universitetet i Oslo.Den Weis Rosenkroneske Stiftelse DWRS, tilknytta Universitetet i Oslo, har i dag eigaransvar for slottet, park, hage, husmannsplassen Treo, Fruehuset og Avlsgården med det omkringliggjande kulturlandskapet.Eit besøk på Baroniet Rosendal er ei vandring gjennom ulike stilepokar. Rom og salar er forma av ulike eigarar gjennom 250 år, og slottet er framleis bevart som ein heim slik dei siste eigarane forlet det i 1927.(Kilde: Hjemmesiden til Baroniet i Rosendal)

Ved å bruke denne lenken til You Tube, kan du få se noen bilder fra turen: http://youtu.be/H_CbwIBnXx0

 

 

torsdag, 10 mai 2012 20:53

Styret i 2012-2013

 

 

Funksjon

Navn

Mobil

E-post

Leder

George Myhrvold

93414502

george2@online.no

Sekretær

Bjørg Myhrvold

94747748

bjorg1@online.no

Kasserer

Torunn J. Hjelmtveit

95080463

thjelmtv@online.no

Medlem

Ola Martin Rongved

91536300

Ola.rongved@gmail.com

Medlem

Terje Hegnes

95229324

hegnes@online.no

Medlem

Cecilie Parmann

98266203

cparmann@online.no

 

 

 

Innkalling til årsmøte i Laksevåg Senioruniversitet

 

Tid : Tirsdag 25.februar (ca. 12.45 – etter dagens foredrag)

Sted : Kultursalen på Vestkanten

 

 

Dagsorden:

1.    Konstituering

a.    Valg av møteleder  og sekretær

b.    Godkjenning av innkalling og dagsorden

c.     To protokollunderskrivere

2.    Årsmelding

3.    Revidert regnskap

4.    Innkomne forslag

5.    Valg

 

Loddefjord 10.februar 2014

 

George Myhrvold

Leder

tirsdag, 11 februar 2014 23:46

Årsmelding Laksevåg Senioruniversitet 2013

Årsmelding Laksevåg Senioruniversitet 2013

Org.nummer: 988 732 516

 

Senioruniversitetet  i Laksevåg ble etablert i 2004. Året 2013 føyer seg inn i rekken av et år med gode foredrag og god oppslutning av fornøyde tilhørere.

I 2013 har vi arrangert 16 møter, åtte møter i hvert semester.

 

Program 2013

Vår:

Dato

Emne

Foredragsholdere

Antall til stede

15-jan

Hvorfor husker noen bedre enn andre?

Eike Weling

121

29-jan

Forsvaret i en ny tid.

Åsmund Andersen

140

12-feb

Seilskipet Gøtheborgs tur til Kina.

Lotte Carrasco

120

26-feb

Korleis kan ein vite im ei bok er god?

Marta Norheim

108

12-mars

Media i endring - hva med avisene?

Gard Steiro

103

09-apr

Rallarnes strev med Bergensbanen

Inge Aarseth

124

23-apr

Miraklet i Sør-Afrika

Einar Lunde

143

07-mai

Blåtur

Nils Georg Brekke

69

Gjennomsnitt pr. møte våren 2013

116

Høst

03-sep

Johan C.W. Juuhl – havstril og bergensar.

Halvor Skurtveit 

113

17-sep

”Laksevåg sin sjel”

Øyvind Offerdal/Roald Sætre

135

01-okt

Sikkerhet og humanitet

Paul Otto Brunstad

100

15-okt

 Europeisk økonomi

 Ola Grytten.

118

29-okt

1800-tallets kvinner på vei til stemmerett

Elisabeth Aasen

93

12-nov

Bomber over barneskolen i Laksevåg:

Ingebjørg Jensen

133

26-nov

Edvard Munch

Gunnar Danbolt

130

10-des

Jacob Sande

Olav Kobbeltvedt

140

Gjennomsnitt pr. møte høsten 2013

120

 

Betalende medlemmer i 2013 (Tall i parentes 2012):

Vårsemesteret :              (200)                        Høstsemesteret :                         (191)

 

I gjennomsnitt har det vært  118  til stede på møtene våre, en nedgang i forhold til 2012. Da  var gjennomsnittet 132 .

Det største fremmøtet var da Einar Lunde hadde sitt foredrag 23. april. Da møtte 146 tilhørere.

Styret har sammen med program/valgkomiteen arbeidet for å finne varierte og interessante forelesere til møtene.

Kulturkontoret har hatt et brukermøte med leietakerne. Etter dette møtet kjøpte kulturkontoret inn nytt taleanlegg til bruk i Kultursalen.

Senioruniversitetet i Laksevåg har vært representert på fellesmøtet for alle senioruniversitetene i Hordaland.

 

Styret 2013

Leder:                                    George Myhrvold

Sekretær:                         Bjørg Myhrvold

Kasserer:                        Kirsten Næss

Styremedlem :            Ola Martin Rongved

Styremedlem:            Cecilie Parmann

Styremedlem:            Terje Hegnes

 

Det har vært holdt åtte styremøter. Valgkomiteen har vært innkalt til styremøtene.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Ronald Breisnes, Gro Buanes og Bente Krokeide.

 

Økonomi

Medlemskontingenten i Laksevåg Senioruniversitet er 250 kr per semester. Medlemmene blir subsidiert på den årlige blåturen.

Ikke-medlemmer betaler 60 kr per møte.

Honorar til foreleser er 2000 kr per foredrag. I tillegg kommer reise og eventuell diett i tillegg når vi engasjerer tilreisende forelesere.

Trykking og utsendelse av programmet til medlemmene, samt revidering av regnskapet betaler vi årlig 12 000 kr for til Stor-Bergen boligbyggelag.

Årets regnskap viser et overskudd på 30266 kr.  Vi har utestående fordringer  fra 2013 på 15120 kr (StorBergen 12000 kr og  julemøtet 3120 kr). Reelt overskudd er dermed 15146  kr.

Per Arnesen fra Vestkanten hjelper til med det tekniske på møtene våre.

Styret takker de ovennevnte for god hjelp og godt samarbeid.

 

Styret kan vise til en sunn økonomisk og finansiell situasjon.

 

Loddefjord 10.februar 2014

 

_________________________________________

George Myhrvold (s)

 

 

__________________________                    _______________________           ________________________

Kirsten Næss(s)                      Ola Martin Rongved (s)                      Cecilie Parmann (s )

 

 

__________________________              _____________________________

Terje Hegnes (s) Bjørg Myhrvold (s)

 

Dato

Emne

Foredragsholdere

14.01

”Virkninger av klimaendringer på naturmiljøet - havlandet Norge i fokus!” Høsten 2013 utkom den første delen av FNs femte klimapanel.For første gang vurderer Klimapanelet mer inngående virkningene på livet i havet. For Norge som en stor havnasjon blir dette en viktig rapport.

Svein Sundby

Forsker ved Havforskningsinstituttet og tilknyttet Bjerknes senter for klimaforskning med klima og marine økosystemer som hovedfokus. Er hovedforfatter for ett av de nye kapitlene i FNs klimapanel om virkningene av klimaendringene i verdenshavene.

28.01

Operaens historie

Fra Ludwig van Beethovens Fidelio fram til  Richard Wagners  Der Ring des Nibelungen (Ringen).

Gunnar Danbolt

Gunnar Danbolt er professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

18.02

OBS NY DATO!

Overbefolkningen – vårt største problem

Hva er sammenhengen mellom overbefolkning og regionale konflikter, fattigdom, sult, underernæring, totalt uverdige liv og ikke minst alle våre miljøproblemer ?

Harald Kryvi

Professor Harald Kryvi  er zoolog. I 2011 ble han tildelt Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling.

 

25.02

Aldring, balanse og fysisk aktivitet

Mange aldersendringer skyldes ikke alder, men kan påvirkes og ofte reverseres ved moderat fysisk aktivitet.

Årsmøte i Laksevåg Senioruniversitet umiddelbart etter at foredraget er ferdig.

Rolf-Moe Nilssen

Han er fysioterapeut og professor emeritus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

11.03

Vin er kultur

Utviklingen av norsk vinkultur.

 

Olav Rønneid-Hansen

Vinekspert og tidligere vinskribent  i Bergens Tidende.

25.03

Innvandringspolitikk og mediadekning – belyst ved Nathan saken

Hvordan har innvandringspolitikken utviklet seg de siste 20 årene og hva er det som preger medias dekning.

Frøy Gudbrandsen

Hun er ansatt som kommentator i Bergens Tidende. Gudbrandsen har doktorgrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, samt en bachelor i journalistikk fra University of Sheffield.

08.04

Den norske Amerikalinje

Hvordan ble Den norske Amerikalinje realisert? Hvordan fungerte amerikafarten? Hvem var passasjerene og hvordan var livet om bord?


Per Kristian Sebak

Per Kristian Sebak er førsteamanuensis ved Bergens Sjøfartsmuseum, med doktorgradsavhandling i historie fra Universitetet i Bergen. Han har studert og skrevet flere bøker innen migrasjon, jødisk historie og sjøfartshistorie.

 

PÅSKE 14.4 – 21.4

 

29.04

Grunnloven sett utenfra og i ettertid

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Jubileet skal feire Grunnloven som Norges viktigste politiske dokument: Frigjørende, samlende og retningsgivende for Norge som nasjon og folkestyre.

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II i demokratiutvikling ved Örebro universitet i Sverige.

13.05

BLÅTUR

Styret

 

 

Dato

Emne

Foredragsholdere

03.09

Johan C.W. Juuhl – havstril og bergensar.

 

Journalisten og forfattaren Johan C.W. Juuhl (1866-1947) var fødd og oppvaksen i Brattholmen i Fjell, i skjeringspunktet mellom by- og strilekultur. Med boka Havstriler, som kom ut i 1912, debuterte Juuhl som skjønnlitterær forfattar. Hundre år etter utgjevinga av Havstriler, gjorde Fjell kommune i fjor nokre av forteljingane hans tilgjengelege på nytt med boka Det grå riket.

Halvor Skurtveit

 

Historikar tilsett hjå kultursjefen i Fjell kommune. Medforfattar av Fjell bygdebok, band II-V (gards- og slektshistorie). Arbeider for tida med ei bok om Fjell på 1700- og 1800-talet. Han er redaktør for boka Det grå riket, og har der skrive ein innleiande artikkel om Johan C.W. Juuhl og forfattarskapen hans.

 

17.09

”Laksevåg sin sjel”

 

I mai i år kom den aller første bok med sanger fra, til og om Laksevåg og med ovenstående tittel. Redaktørene har dristet seg til å kalle denne en kulturhistorisk sangbok da boken også inneholder informasjon om bakgrunnen for de enkelte sangene og om de personene som laget disse. Foredragsholderne vil gjøre tilhørerne kjent med sangboken – både verbalt og i toner.

Øyvind Offerdal/Roald Sætre

 

Øyvind Offerdal, Laksevågs trubadur fremfor noen som i flere fora har fremført forestillingen ”Laksevåg i ord og toner”. Han er representert i boken med flere sanger hvor han har laget både tekst og melodi. Roald Sætre har vært redaktør av sangboken og ansvarlig for noen av sangtekstene

 

01.10

Sikkerhet og humanitet

 

Hva skjer når sikkerheten blir en trussel mot det en ønsker å sikre?

Truer dagens sikkerhetsbehov vår menneskelighet?

Paul Otto Brunstad

 

Paul Otto Brunstad arbeider som professor i religionspedagogikk ved NLA i Bergen. Han har i flere år jobbet med etikk og ledelse i forsvaret, både ved Sjøkrigsskolen i Bergen og ved Luftkrigsskolen i Trondheim. 

 

15.10

 Europeisk økonomi

 

Norge har så langt klart seg bra, med høy aktivitet og lav arbeidsledighet. Men vi er avhengig av at situasjonen ute ikke forverres.

 Ola Grytten

 

Han er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole (NHH) og var i perioden 2001–2010 spesialrådgiver for Norges Bank.

 

29.10

1800-tallets kvinner på vei til stemmeretten

 

Vi hedrer i år våre formødre og de sentrale foregangskvinnene for allmenn stemmerett. Den kampen begynte allerede på 1800-tallet, og kulminerte i Norge som nevnt i 1913 med enstemmig vedtak i Stortinget om allmenn stemmerett.

Elisabeth Aasen

 

Hun en lektor i norsk, sakprosaforfatter, oversetter og statsstipendiat. Aasen har gjennom snart 30 år skrevet innsiktsfulle biografier om historiske kvinner, særlig kvinnelige pionerer innen litteratur, kunst og vitenskap.Hun har vært engasjert i Bergen kvinnesaksforening og Det nyttige selskap.

12.11

Bomber over barneskolen i Laksevåg:

 

I 2006 ga Ingebjørg Jensen  ut boken “Bomber over barneskolen: Bombingen av Holen skole 4.oktober 1944” som var hennes debut som tegneserieskaper. Hun er også medforfatter til boken ”Bombemål: S/N 102 Bergen”.

 

Ingebjørg Jensen

Ingebjørg Jensen er frilansjournalist og tegneserieskaper fra Laksevåg.

26.11

Edvard Munch

 

I 2013 feirer vi 150-årsjubileum for Edvard Munchs fødsel.

Gunnar Danbolt forteller om Edvard Munch i tre stadier.

Gunnar Danbolt

 

Gunnar Danbolt er professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om maleri og skulptur fra antikken, middelalderen og renessansen, og om moderne kunst, kunstteori, kunsthåndverk og barnekultur.

10.12

Jacob Sande

 

Olav Kobbeltvedt  vil ta oss med i ei forteljing om den kjende diktaren Jakob Sande.

Dette er og et møte hvor vi legger inn litt julekos.

Olav Kobbeltvedt.

Olav Kobbeltveit er mangeårig journalist og kommentator i Bergens Tidende og glødande Jakob Sande-tilhengar.

 

Vårens blåtur gikk til Oseana Kunst- og Kultursenter.

Bilder fra turen kan du se på You Tube . Trykk på denne lenken : http://youtu.be/xUU5i3WhqcE

 

torsdag, 28 februar 2013 14:26

Styret Laksevåg Senioruniversitet 2013-2014

Valgt på årsmøte 26.februar 2013:

tirsdag, 26 februar 2013 23:59

Vedtekter Laksevåg Senioruniversitet

Vedtekter Laksevåg Senioruniversitet

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 20.januar 2015

 

Årsmelding Laksevåg Senioruniversitet 2012

Org.nummer: 988 732 516

Senioruniversitetet i Laksevåg ble etablert i 2004. Året 2012 føyer seg inn i rekken av et år med gode foredrag og god oppslutning av fornøyde tilhørere.

Side 4 av 5
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 16th. Designet av Ornell data