George Myhrvold

George Myhrvold

Årsmelding Laksevåg Senioruniversitet 2014

Org.nummer: 988 732 516

Styret i Laksevåg senioruniversitet 

Sted : Kultursalen på Vannkanten

Tid:  kl 11.00 – ca kl 13.00

Sted : Kultursalen på Vannkanten

Tid:  kl 11.00 – ca kl 13.00

 

Tirsdag 25. august

Emne: Høgsterett og demokratiet i 200 år

30. juni 2015 har Høgsterett vore verksam i 200 år. Domstolen er vår minst omtalte og kjente statsmakt. Men trass eit heller anonymt tilvære har Høgsterett aldri vore meir mektig som statsmakt enn i dag. Korleis vart den det, og vil Høgsterett halda fram som tung statsmakt

Foredragsholder : Jørn Øyrehagen Sunde er professor i             rettshistorie ved Universitetet i Bergen.

Tirsdag 8. september

Emne: Om nasjoners kollektive erindring og glemsel i forbindelse med krig

Et eksempel: Frankrikes problematiske forhold til Algeriekrigen.

Foredragsholder:John Kristian Sanaker er professor emeritus i fransk litteratur ved UiB.Han har også undervist og forsket i historie og samfunnskunnskap, særlig i den fransktalende del av verden utenfor Frankrike.

 

Tirsdag 22. september

Emne: Har pensjonistene det for godt? Del 2

Harald (bror til Victor) følger opp temaet og vil se på emner som fellesskapsholdninger, frivillighet og solidaritet blant pensjonister.

Foredragsholder: Harald Olimb Norman er generalsekretær i               Pensjonistforbundet.

 

Tirsdag 6. oktober

Emne:  Hverdagsliv under krigen

Gjennom å skildre hverdagslivet under okkupasjonen formidler Guri Hjeltnes viktige, men mindre spektakulære sider ved krigen enn motstandskampen og "gutta på skauen”.

Foredragsholder: Guri Hjeltnes er historiker og journalist, og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

 

Tirsdag 20. oktober

Emne: Om å vinne slaget - forvarsler og behandling av hjerneslag

Foredragsholder: Lars Thomassen er  overlege og professor ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus.Han har studert medisin i Wien og tok doktorgrad i Bergen i 2005: Acute stroke - the first six hours.Han er blant de fremste spesialistene på feltet.

 

Tirsdag 3. november

Emne: På jakt etter Eirik den Raudes  badevannstemperatur

Klima i eit historisk perspektiv. Ein rekonstruksjon av klima over periodar som er historiske.

Foredragsholder: Kikki Kleiven er 1 amanuensis på Institutt for                         Geovitenskap og  Bjerknessenteret, UiB.

 

Tirsdag 17. november

Emne: Forskjeller mellom Norge, Europa og Amerika, politisk, sosialt og økonomisk

Foredragsholder: Torstein Selvik har 12 års utenlandsopphold bak seg i USA/Canada og Belgia.Lang yrkeserfaring innen spesielt shipping og finans fra Amerika/Europa og Norge.

 

 

 

Tirsdag 24.november (OBS dato)

10 årsjubileum Laksevåg senioruniversitet

Gjest denne dagen er journalist og forfatter Atle Nielsen. Han forteller og synger viser fra sin far Otto Nielsens tid på Grini under okkupasjonen.

Med seg har han visesanger og gitarist Dagfinn Iversen.

Otto Nielsen (1909 – 82) var en visekunstner og radiomann, og i yngre dager del av den umåtelig populære sangduoen Gerd og Otto. Vi får gjenhør med noen av melodiene deres, og også noen fra   radioprogrammet Søndagsposten.

 

Tirsdag 1. desember

Emne: Sjømannskirken 150 år

Sjømannskirken ble stiftet i en tid da Norge gikk igjennom store politiske og sosiale omveltninger. "Kjærka" ble i løpet av få år en landsomfattende bevegelse med foreninger på "hvert et nes" i Norge.

Foredragsholder: Espen Ingebrigtsener leder for Sjømannskirkens Norges-arbeid. Han er utdannet lærer og kateket, og har bakgrunn fra  både skoleverket og menighet.

 

 

 

Sted : Kultursalen på Vestkanten storsenter

Tid : kl 11:00 - kl 13:00 

 

Tirsdag 6.januar

Emne: «Den "islamske staten" IS

 Kvar kom dei frå, kva vil dei?

Foredragsholder: Knut S. Vikør

Knut S. Vikør er historiker som er spesialist på islam. Han er daglig leder ved Senter for Midtøsten- og islamske studier, Universitetet i Bergen. 

 

 

Tirsdag 20.januar

Emne : Den svarte viking

I denne boken har Bergsveinn Birgisson levendegjort vikinghistorien med bredt kulturhistorisk innblikk og stor fortellerglede. Han går tilbake tredve ledd i sin egen slektshistorie og lar oss møte kongesønnen Geirmund Heljarskinn fra Rogaland som blir den mektigste landnåmsmannen på Island. Men hvorfor er Geirmund så mørk og har asiatiske trekk? Og hvorfor ble han nesten glemt???

Foredragsholder: Bergsveinn Birgisson

 Bergsveinn Birgisson er en islandsk forfatter og forsker med doktorgrad i norrøn filologi. Han er oppvokst i Reykjavik, men nå bosatt i Bergen. Han ble kjent for sin bok  ’Svar på brev frå Helga’ , 2010. Tre år senere gjorde han suksess med  ’Den svarte viking’ og ble nominert til Brageprisen for beste sakprosa.

 

 

Tirsdag 3.februar

Emne : Søvn og søvnproblemer

Søvnløshet (insomni) er blant de vanligste årsakene til legebesøk og legemiddelbruk i allmennpraksis. Omlag 1/3 av befolkningen har søvnvansker fra tid til annen.

Foredragsholder: Bjørn Bjorvatn

Bjørn Bjorvatn er  lege og søvnforsker. Bjorvatn er professor i medisin ved Universitetet i Bergen og lege ved Bergen søvnsenter.

 

 

Tirsdag 10.februar (OBS dato)

Emne :  Du skal få en dag i mårå – en frimodig vandring i Alf Prøysens  fotspor

Alf Prøysen var unik som visedikter, lyriker og forfatter. Han trollbandt både store og små og gjør det fremdeles. Med genial enkelhet på høyt litterært nivå har han skapt noe som får Erik Bye til å synge: … om han er borte, så lever’n lell’. Dette og mye mer vil foredraget handle om.

Foredragsholder: Jan L. Jacobsen

Bergenseren Jan L. Jacobsen har hjerte og sinn godt plantet i norsk populærmusikk. Han har hovedfag i musikkpedagogikk  og er aktiv som dirigent, produsent  og arrangør innenfor amatør- og profesjonell kultursektor.

 

 

Tirsdag 3.mars

Emne: Ren 60

Musikk fra 60-tallet. Hva kjennetegnet musikken og  vår ungdomstid på 60-tallet?

Foredragsholder: Bård Ose

Bård Ose er musikkjournalist og forfatter. Ose har skrevet bøker om Vinskvetten, The Beatles, The Rolling Stones og pop- og rockmusikk fra Bergen. Han er også en av programlederne for radioprogrammene P.I.L.S og Radio Rock som går på NRK P1.

 

 

Tirsdag 17.mars

Emne: Da Øst ble Vest

Denne boken, utgitt høst 2014, er en medrivende skildring av de enorme forandringene i Øst-Europa etter murens fall. Ingrid Brekke gir oss innblikk i hvordan livet blir snudd opp ned, på godt og vondt, for menneskene i det tidligere DDR, Polen, Ungarn, Ukraina og Romania. Den formidler noe langt utover det vi møter i media til daglig.

Foredragsholder: Ingrid Brekke

Ingrid Brekke er utenriksjournalist i Aftenposten. Hun var avisens  korrespondent i Berlin 2010 – 2012.Hun har reist mye i de østlige delene av Europa og har godt kjennskap til forholdene der.

 

 

Tirsdag 14.april

Emne: Audun Hetland – verdensstjernen som valgte hjemmebane

Et blikk inn i Audun Hetlands verden.

Audun Hetland ble særlig kjent for sine frodige karikaturer og muntre skisser fra det bergenske folkeliv.

Foredragsholder: Jo Gjerstad

Han er både forfatter og lokalhistoriker, og arbeider som forlagsredaktør ved det grafiske selskapet Bodoni. Gjerstad har forfattet over 80 bøker, mange med stor lokalhistorisk betydning for Bergen og omland.

 

 

Tirsdag 28.april

Emne: Norge etter oljen

Mange stiller seg spørsmålet hva Norge skal leve av etter oljeeventyret tar slutt. Sannheten er at det vet ikke. Det store spørsmålet er om oljeavhengigheten har gitt oss et lønnsnivå som er så kostbartat vi har mistet konkurransekraften, eller om oljeeventyret har gitt oss et unikt teknologisk utgangspunkt som har gitt oss konkurranseevne til å kunne mestre situasjonen godt.

Foredragsholder: Ola Grytten

Ola Honningdal Grytten er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole og professor II ved Hauge School of Management.

 

 

Tirsdag 5.mai

BLÅTUR !

 

 

søndag, 17 juni 2012 11:40

Program høsten 2012

 

Dato

Emne

Foredragsholdere

04.09

Nanoteknologi – hva er det?

Er du blant dem som har lurt på hva denne nanotrenden egentlig innebærer? Forholdet mellom en nanometer og en vanlig meter er det samme som forholdet mellom en klinkekule og jordkloden.

Bodil Holst

Bodil Holst er professor ved Universitetet i Bergen - Institutt for fysikk og teknologi.

18.09

Forvaltning og bruk av byfjellene og friluftsområder i Bergen.

Bergens Skog- og Træplantningsselskap arbeider med skogpleie og tilrettelegging for friluftsliv på Fløyen og Ulriken.

Jørgen Frønsdal

Jørgen Frønsdal er skogmester i Bergens Skog- og Træplantingselskap.

02.10

Fridtjof Nansen–foregangsmann i norsk og internasjonal havforskning

Nansen var ansatt som konservator ved Bergens Museum i perioden 1882-1888 og fikk sin forskerutdannelse her.Han bidro sterkt til ”Gullalderen ” i norsk havforskning (1900-1920) som hadde sitt kraftsentrum i Bergen.

Roald Sætre

Roald Sætre er utdannet som fysisk oseanograf og er pensjonert forsker og forskningsdirektør fra Havforskningsinstituttet. Han har spesielt arbeidet med fysiske variasjoner i havmiljøet og hvorledes slike virker inn på våre store fiskebestander.

16.10

Alt for mannen

I boken Doktoren - Distriktslegenes historie 1900 – 1984 har Aina Schiøtz skrevet boken om mennene og kvinnene bak distriktslegeordningen.

Aina Schiøtz

Aina Schiøtz er professor ved Universitetet i Bergen -Institutt for samfunnsmedisinsk forskning.

30.10

Teaterets rolle i vår tid

Agnete Haaland, sa ved tiltredelsen som teatersjef: ”Teateret skal være et teater som setter dagsorden og være et sted for debatt innen samfunnsaktuelle spørsmål"

 

Agnete Haaland

Agnete Haland er teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen. I 2008 ble hun valgt som ny leder i Norsk Skuespillerforbund. I 1980 debuterte hun på DNS.

13.11

Riktig flink, men ikke riktig klok

Hva er klokskap, og hvordan kan klokskapen hjelpe oss til et bedre liv både som enkeltindivider og som fellesskap? Dette er noen av de spørsmålene denne forelesningen vil forsøke å gi svar på. 

Paul Otto Brunstad

Paul Otto Brunstad arbeider som professor i religionspedagogikk ved NLA i Bergen. Han har i flere år jobbet med etikk og ledelse i forsvaret, både ved Sjøkrigsskolen i Bergen og ved Luftkrigsskolen i Trondheim. 

27.11

Samtale er det viktigaste

Mellom langsam biologi og eksplosiv teknologi blir talen – den fysiske, ansikt til ansikt – gradvis marginalisert. Er vi laga for ei slik utvikling? Toler vi konsekvensane av det som skjer med oss og rundt oss?

Sylfest Lomheim

Professor ved Universitet i Agder. Sylfest Lomheim er norsk språkviter. Han var direktør for Språkrådet fra 1. januar 2004 til 1. september 2010.

 

11.12

Hvor står statskirken i vårt samfunn?

Ny situasjon for stat – kirke. Hvilke konsekvenser får det for samfunnet, den enkelte og kirken. Hva skjer nå, og hva vil fremtiden vil bringe?

Dette er julemøte – det blir og plass til noen juletanker.

Biskop Halvor Nordhaug

Halvor Norhaug ble biskop i Bjørgvin i 2009. Før dette var han rektor på praktisk-teologisk seminar ved Menighetsfakultet i Oslo.

 

Møtene holdes i Kultursalen på Vestkanten om tirsdagene mellom kl. 11.00 og kl.13.00.

Program og bankgiro for medlemskap er lagt ut i informasjonen og på biblioteket på Vestkanten. Ønsker du å høre et foredrag uten å være medlem, er dette mulig, så lenge vi har plass. Dette koster da 60 kr pr foredrag.

Totalt er det sitteplass til 230 personer i Kultursalen, og det er ikke plass til flere. Du er ikke medlem før du er registrert på lister for Laksevåg Senior Universitet og semesteravgiften er betalt. Vi er til stede i Kultursalen fra kl. 10.00 den første semester- dagen for registrering. Semesteravgiften er 250 kr.

Medlemmer bes møte frem i god tid - dørene åpnes kl. 10.30. 

lørdag, 19 mai 2012 15:12

Blåtur til Baroniet i Rosendal.

Den 8.mai avsluttet Laksevåg Senioruniversitet vårsemesteret med en Blåtur til Baroniet i Rosendal. Været var ikke det aller beste, men vi fikk en fin buss-tur og flott omvisning inne på Baroniet. 98 medlemmer deltok på turen. Etter omvisningen på Baroniet, var det  middag nede på Rosendal Fjordhotell. Her tok ordfører Synnøve Solbakken i mot oss og orienterte om kommunen.

Noen historiske fakta om stedet:

Baroniet Rosendal, Skandinavia sitt minste slott, er det einaste av sitt slag i landet og ein av dei største attraksjonane på Vestlandet. Slottet er mellom anna kjent for den storslåtte landskapsparken med rosehagen og for eit rikt kulturprogram med konsertar, borggårdsteater, foredrag og kunstutstillingar. I 1658 sto det bryllup mellom Noregs rikaste arving og ein stolt dansk adelsmann. Karen Mowat og Ludvig Rosenkrantz fekk garden Hatteberg i Kvinnherad i bryllupsgåve, og her bygde dei seg sitt vesle slott som dei kalla Rosendal. Slottet sto ferdig i 1665.Kong Christian V av Danmark-Norge opphøga godset til Lensbaroni i 1678. Frå 1745 var Baroniet Rosendal eigd av slekta Rosenkrone, som i 1927 gav godset i gåve til Universitetet i Oslo.Den Weis Rosenkroneske Stiftelse DWRS, tilknytta Universitetet i Oslo, har i dag eigaransvar for slottet, park, hage, husmannsplassen Treo, Fruehuset og Avlsgården med det omkringliggjande kulturlandskapet.Eit besøk på Baroniet Rosendal er ei vandring gjennom ulike stilepokar. Rom og salar er forma av ulike eigarar gjennom 250 år, og slottet er framleis bevart som ein heim slik dei siste eigarane forlet det i 1927.(Kilde: Hjemmesiden til Baroniet i Rosendal)

Ved å bruke denne lenken til You Tube, kan du få se noen bilder fra turen: http://youtu.be/H_CbwIBnXx0

 

 

torsdag, 10 mai 2012 20:53

Styret i 2012-2013

 

 

Funksjon

Navn

Mobil

E-post

Leder

George Myhrvold

93414502

george2@online.no

Sekretær

Bjørg Myhrvold

94747748

bjorg1@online.no

Kasserer

Torunn J. Hjelmtveit

95080463

thjelmtv@online.no

Medlem

Ola Martin Rongved

91536300

Ola.rongved@gmail.com

Medlem

Terje Hegnes

95229324

hegnes@online.no

Medlem

Cecilie Parmann

98266203

cparmann@online.no

 

Styret i Laksevåg senioruniversitet 2014-2015

Funksjon

Navn

Mobil

E-post

Leder

George Myhrvold

93414502

george2@online.no

Sekretær

Bente Krokeide

93022422

bentekro@online.no

Kasserer

Kirsten Næss

95855920

kir-jan@online.no

Medlem

Arne Buanes

915 61 870

arne.buanes@bkkfiber.no

Medlem

Terje Hegnes

95229324

hegnes@online.no

Medlem

Barbara Danielsen

90865762

barbada@online.no

Valgkomite

Ronald Breisnes

41311862

ronaldbreisnes@hotmail.com

Valgkomite

Åse Yndestad

98671711

aase.yndestad@gmail.com

Valgkomite

Bjørg Myhrvold

93447748

bjorg1@online.no

 

PROGRAM HØSTEN 2014

Dato

Emne

Foredragsholdere

26.08

Nobels fredspris

 

Geir Helljesens opplevelse av fredsprisens historie og dens betydning, og om møter han har hatt med fredsprisvinnere.

Geir Helljesen

 

Som ansatt i NRK var han sentral i dekning av Nobels fredspris fra 1970-årene til 2010.

09.09

Elvæ, fabrikken og folket

Om fabrikkstedet Ytre Arna

Sollaug Damminger

Sollaug  Damminger er leder i Ytre Arna historielag.

23.09

 “Sånne som oss”

–      Folk i Odda og Loddefjord

Odda-forfatteren kjenner seg selv godt igjen i Loddefjord. Grytten mener bygdebyen har flere likhetstrekk med drabantbyene.

Frode Grytten

Frode Grytten er forfatter og journalist. Han er født i Bergen og vokste opp i Odda i Hardanger. Hans første teateroppsetting handler om hverdagslivet i Loddefjord.

07.10

Hva er situasjonen i Ukraina?

 

Situasjonen i Ukraina er stadig i endring.

Vi vil få oppdatert informasjon om utviklingen i landet.

Martin Paulsen

Martin Paulsen er 1. amanuensis ved Universitet i Bergen. Han er Ukraina-ekspert.

21.10

Samhandlingsreformen, eldre og

helse

 

Hvordan påvirker samhandlingsreformen helsetilbudet til eldre?

Johannes Kolnes[1]

Lege, tidligere direktør for Helse Fonna.  Han har deltatt i flere sentrale prosjekt i helsedepartementet.[1]Revidert 26.august 2014

 

04.11

Amalie Skram

 

“En jente fra Bergen. Mitt møte med Amalie Skram.”

Gunnar Staalesen er i høst aktuell med

musikalen Hellemyrsfolket på DNS.

 Gunnar Staalesen

Han er ikke bare kjent for sine kriminalromaner. Han har laget sceneversjoner av Amalie Skramsbøker, og var medredaktør av praktverket Amalie Skrams verden(1996).

18.11

Har pensjonistene det for godt?

 

Victor Norman er en aktiv samfunnsdebattant. I vår hadde han en artikkel i BT: Har pensjonistene det for godt?

 

 

Victor Norman

 

Norman har siden 1975 vært forsker og professori samfunnsøkonomived Norges Handelshøyskole(NHH) Han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering2001–2004.

 

02.12

"Menneske er meir enn du trur” 

 

Refleksjonar rundt begrepa respekt og verdighet.

Dette er og julemøte i senioruniversitetet. Tradisjonen tro vil det bli litt julegodt og underholdning.

Kari Veiteberg

 

Hun er dr. teolog, teaterviter og arbeider nå som prest i Kirkens Bymisjon.

Hun har lang erfaring fra et gatenært arbeid der en møter mennesker i deres hverdag.

 

 

Side 3 av 5
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 17th. Designet av Ornell data