George Myhrvold

George Myhrvold

søndag, 15 mai 2016 20:55

Styret 2016

lørdag, 14 mai 2016 23:41

Program høstsemesteret 2016

Sted : Kultursalen på Vannkanten

Tid:  kl 11.00 –ca kl 13.00

søndag, 17 juni 2012 11:40

Program høsten 2012

 

Dato

Emne

Foredragsholdere

04.09

Nanoteknologi – hva er det?

Er du blant dem som har lurt på hva denne nanotrenden egentlig innebærer? Forholdet mellom en nanometer og en vanlig meter er det samme som forholdet mellom en klinkekule og jordkloden.

Bodil Holst

Bodil Holst er professor ved Universitetet i Bergen - Institutt for fysikk og teknologi.

18.09

Forvaltning og bruk av byfjellene og friluftsområder i Bergen.

Bergens Skog- og Træplantningsselskap arbeider med skogpleie og tilrettelegging for friluftsliv på Fløyen og Ulriken.

Jørgen Frønsdal

Jørgen Frønsdal er skogmester i Bergens Skog- og Træplantingselskap.

02.10

Fridtjof Nansen–foregangsmann i norsk og internasjonal havforskning

Nansen var ansatt som konservator ved Bergens Museum i perioden 1882-1888 og fikk sin forskerutdannelse her.Han bidro sterkt til ”Gullalderen ” i norsk havforskning (1900-1920) som hadde sitt kraftsentrum i Bergen.

Roald Sætre

Roald Sætre er utdannet som fysisk oseanograf og er pensjonert forsker og forskningsdirektør fra Havforskningsinstituttet. Han har spesielt arbeidet med fysiske variasjoner i havmiljøet og hvorledes slike virker inn på våre store fiskebestander.

16.10

Alt for mannen

I boken Doktoren - Distriktslegenes historie 1900 – 1984 har Aina Schiøtz skrevet boken om mennene og kvinnene bak distriktslegeordningen.

Aina Schiøtz

Aina Schiøtz er professor ved Universitetet i Bergen -Institutt for samfunnsmedisinsk forskning.

30.10

Teaterets rolle i vår tid

Agnete Haaland, sa ved tiltredelsen som teatersjef: ”Teateret skal være et teater som setter dagsorden og være et sted for debatt innen samfunnsaktuelle spørsmål"

 

Agnete Haaland

Agnete Haland er teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen. I 2008 ble hun valgt som ny leder i Norsk Skuespillerforbund. I 1980 debuterte hun på DNS.

13.11

Riktig flink, men ikke riktig klok

Hva er klokskap, og hvordan kan klokskapen hjelpe oss til et bedre liv både som enkeltindivider og som fellesskap? Dette er noen av de spørsmålene denne forelesningen vil forsøke å gi svar på. 

Paul Otto Brunstad

Paul Otto Brunstad arbeider som professor i religionspedagogikk ved NLA i Bergen. Han har i flere år jobbet med etikk og ledelse i forsvaret, både ved Sjøkrigsskolen i Bergen og ved Luftkrigsskolen i Trondheim. 

27.11

Samtale er det viktigaste

Mellom langsam biologi og eksplosiv teknologi blir talen – den fysiske, ansikt til ansikt – gradvis marginalisert. Er vi laga for ei slik utvikling? Toler vi konsekvensane av det som skjer med oss og rundt oss?

Sylfest Lomheim

Professor ved Universitet i Agder. Sylfest Lomheim er norsk språkviter. Han var direktør for Språkrådet fra 1. januar 2004 til 1. september 2010.

 

11.12

Hvor står statskirken i vårt samfunn?

Ny situasjon for stat – kirke. Hvilke konsekvenser får det for samfunnet, den enkelte og kirken. Hva skjer nå, og hva vil fremtiden vil bringe?

Dette er julemøte – det blir og plass til noen juletanker.

Biskop Halvor Nordhaug

Halvor Norhaug ble biskop i Bjørgvin i 2009. Før dette var han rektor på praktisk-teologisk seminar ved Menighetsfakultet i Oslo.

 

Møtene holdes i Kultursalen på Vestkanten om tirsdagene mellom kl. 11.00 og kl.13.00.

Program og bankgiro for medlemskap er lagt ut i informasjonen og på biblioteket på Vestkanten. Ønsker du å høre et foredrag uten å være medlem, er dette mulig, så lenge vi har plass. Dette koster da 60 kr pr foredrag.

Totalt er det sitteplass til 230 personer i Kultursalen, og det er ikke plass til flere. Du er ikke medlem før du er registrert på lister for Laksevåg Senior Universitet og semesteravgiften er betalt. Vi er til stede i Kultursalen fra kl. 10.00 den første semester- dagen for registrering. Semesteravgiften er 250 kr.

Medlemmer bes møte frem i god tid - dørene åpnes kl. 10.30. 

lørdag, 19 mai 2012 15:12

Blåtur til Baroniet i Rosendal.

Den 8.mai avsluttet Laksevåg Senioruniversitet vårsemesteret med en Blåtur til Baroniet i Rosendal. Været var ikke det aller beste, men vi fikk en fin buss-tur og flott omvisning inne på Baroniet. 98 medlemmer deltok på turen. Etter omvisningen på Baroniet, var det  middag nede på Rosendal Fjordhotell. Her tok ordfører Synnøve Solbakken i mot oss og orienterte om kommunen.

Noen historiske fakta om stedet:

Baroniet Rosendal, Skandinavia sitt minste slott, er det einaste av sitt slag i landet og ein av dei største attraksjonane på Vestlandet. Slottet er mellom anna kjent for den storslåtte landskapsparken med rosehagen og for eit rikt kulturprogram med konsertar, borggårdsteater, foredrag og kunstutstillingar. I 1658 sto det bryllup mellom Noregs rikaste arving og ein stolt dansk adelsmann. Karen Mowat og Ludvig Rosenkrantz fekk garden Hatteberg i Kvinnherad i bryllupsgåve, og her bygde dei seg sitt vesle slott som dei kalla Rosendal. Slottet sto ferdig i 1665.Kong Christian V av Danmark-Norge opphøga godset til Lensbaroni i 1678. Frå 1745 var Baroniet Rosendal eigd av slekta Rosenkrone, som i 1927 gav godset i gåve til Universitetet i Oslo.Den Weis Rosenkroneske Stiftelse DWRS, tilknytta Universitetet i Oslo, har i dag eigaransvar for slottet, park, hage, husmannsplassen Treo, Fruehuset og Avlsgården med det omkringliggjande kulturlandskapet.Eit besøk på Baroniet Rosendal er ei vandring gjennom ulike stilepokar. Rom og salar er forma av ulike eigarar gjennom 250 år, og slottet er framleis bevart som ein heim slik dei siste eigarane forlet det i 1927.(Kilde: Hjemmesiden til Baroniet i Rosendal)

Ved å bruke denne lenken til You Tube, kan du få se noen bilder fra turen: http://youtu.be/H_CbwIBnXx0

 

 

torsdag, 10 mai 2012 20:53

Styret i 2012-2013

 

 

Funksjon

Navn

Mobil

E-post

Leder

George Myhrvold

93414502

george2@online.no

Sekretær

Bjørg Myhrvold

94747748

bjorg1@online.no

Kasserer

Torunn J. Hjelmtveit

95080463

thjelmtv@online.no

Medlem

Ola Martin Rongved

91536300

Ola.rongved@gmail.com

Medlem

Terje Hegnes

95229324

hegnes@online.no

Medlem

Cecilie Parmann

98266203

cparmann@online.no

 

tirsdag, 15 desember 2015 21:39

Program våren 2016

Sted : Kultursalen på Vannkanten

Tid:  kl 11.00 – ca kl 13.00

fredag, 11 desember 2015 10:39

Styret 2015/2016

Styret Laksevåg senioruniversitet:

 

Tirsdag 5. januar

../../../../Desktop/Kristoffersen-Asbjoern_author_full.jpgEmne: Bymann og stril

Med sitt utgangspunkt fra Øygarden kjenner foredragsholder problemstillingen godt.

 

Foredragsholder:  Asbjørn Kristoffersen har en lang karriere som BT-journalist bak seg. Etter han ble pensjonist vekker han ”åtgaum” med sine skråblikk på livets viderverdigheter – til stor munterhet  for BTs lesere, ikke minst blant de godt voksne.

Tirsdag 19. januar

../../../../Desktop/Ingvar%20Wilhelmsen.jpgEmne: Sjef i eget liv

Hva gjør du i stressende situasjoner? Hvordan tenker du? Hvilke holdninger dukker opp? Hvordan forholder du deg til utfordringer i livet?

 

Foredragsholder: Ingvar Wilhelmsen er norsk lege og professor med hypokondri som spesialfelt. Wilhelmsen tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1976. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri

Tirsdag 2. februar

../../../../Desktop/Arne%20Skivenes.jpgEmne: Kultur - kaos - konspirasjon

En presentasjon av mange overraskende sider i alle typer arkiv med eksempler fra tegneserier, satt sammen til et fengende og historisk interessant billedforedrag. Også for dem som ikke liker tegneserier!

Foredragsholder: Arne Skivenes, byarkivar i Bergen i over 35 år og fan av tegneserier fra før han kunne lese.

Tirsdag 9. februar (OBS DATO)

../../../../Desktop/Tore%20Grønlie.jpgEmne:  Stortinget  - mellom avmakt og allmakt

Det har vært argumentert for at Stortinget har mistet makt - til regjeringen og forvaltningen, til organisasjonene, til massemedia, til domstolene og til internasjonale organer. Hva er den faktiske situasjonen?

Foredragsholder: Tore Grønlie  er professor i moderne politisk historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har i de senere år sammen med andre skrevet og redigert bøker om de viktigste institusjonene i vårt politisk-administrative system.

 

Tirsdag 1. mars

../../../../Desktop/Øyvind%20Offerdal.jpgEmne: Evert Taube-kabaret

Vi skal gløtte inn i Evert Taubes rikholdige liv og spesielt dvele ved hans musikalske og menneskelige side. Vi gir god plass til smilet!

Foredragsholder: Øyvind Offerdal er blant annet kjent somLaksevågs trubadur og vinner av Kulturprisen i Laksevåg.  Med seg har han den kjente trekkspiller Per Bolstad.

Tirsdag 15. mars

../../../../Desktop/Jan%20Oscar%20Engene.jEmne: Vår tids utfordringer - terrorisme og terrorismebekjempelse.

Foredraget vil belyse hva terrorisme er, hvor og hvordan den rammer og hvordan den bekjempes, internasjonalt og i Norge.

Foredragsholder: Jan Oscar Engene, førsteamanuensis ved UiB ved Institutt for sammenlignende politikk. Han har doktorgrad om temaet ”Terrorisme i etterkrigstidens Vest-Europa” og flere andre publikasjoner om emnet.

Tirsdag 5. april

../../../../Desktop/Frank%20aarebrot.jpgEmne: Folkevandringer i Europa i historisk perspektiv

Fra folkevandringstiden til flyktningestrømmen i dag.

 

Foredragsholder:  Frank Aarebrot er professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II i demokratiutvikling ved Örebro universitet i Sverige.

 

 

Tirsdag 19. april

../../../../Desktop/Einar_Holm_204591n.jpgEmne: Laksevågs historie

Glimt fra Laksevågs historie.

 

Foredragsholder: Einar Holm er leder av styret i Laksevåg Kultur Historiske Forening.

 

Årsmøte samme dag.

Tirsdag 3.mai

../../../../Desktop/Utvandringssenter.jpg

Blåtur : Vestnorsk Utvandringssenter – Sletta Radøy. Mer informasjon kommer i april ved påmelding til blåturen

 

 

tirsdag, 25 august 2015 00:00

Bilder fra blåtur til Tysnes 5.mai 2015

Ved å trykke på denne lenken kommer du til en lysbildeserie som er lagt ut på YouTube fra blåturen 5.mai 2015

https://youtu.be/OFvDnW8jNCc

 

Side 2 av 5
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 17th. Designet av Ornell data