George Myhrvold

George Myhrvold

Tirsdag 21.august

EMNE: DEN NORSKE REDNINGSTJENESTEN  -  SAMVIRKE I PRAKSIS

Redningstjenestens viktige oppgaver med operasjoner på land, sjø og i luft trenger god administrasjon og innsats fra mange hold. Dagens foredrag vil gi oss innblikk i hva som gjøres og hvordan dette gjennomføres.

 Foredragsholder: Jarle Øversveener oppvokst i Bergen Vest, altså 'en av oss'. Han har variert operativ bakgrunn fra Forsvaret, herunder ledelse av luftoperasjoner.  I 10 år har han vært avdelingsdirektør og daglig leder avHovedredningssentralen Sør-Norge.

Tirsdag 4.september

EMNE: ET NYTT EU FOR EN NY TID

Det som skjer i Europa, angår oss i stor grad, om vi vil eller ei. Det moderne Tyskland har lenge spilt en ledende rolle i EU, Emmanuel Macron har nye tanker, enkelte medlemsland går i en udemokratisk retning. Det skjer mye, hvordan skal vi få oversikt? Dagens foredrag vil gi oss mer kunnskap om det som EU sikter mot.

Foredragsholder: Sten Inge Jørgensener forfatter og utenriksjournalist i Morgenbladet, med Tyskland og Europa som spesialfelt.

Han har utgitt en rekke prisbelønte bøker,som 'Vesten mister grepet', 'Globale utfordringer', 'Tyskland stiger frem'. I 2018 kommer en ny bok om EU.

Tirsdag 18.september

EMNE: VANDRING I BERGEN I EDVARD GRIEGS TID, del 3

To ganger før har Helge Jensen gjort 70 års bergens historie levende for oss. Og mye står igjen, beretninger om mennesker og miljøer, arbeidsliv og næringsliv, ledsaget av unike fotografier fra tiden 1843 - 1916.

 Foredragsholderen: Helge Jensener pensjonert realfaglærer fra Høgskolen i Bergen. Han er også lokalhistoriker og har brukt mye av sin tid til å finne godbiter fra fotografiens barndom.  Disse bildene fra Bergen, en by i forandring, er grunnlaget for hans muntre fortellinger.

Tirsdag 2.oktober 

EMNE: SINGERSAMLINGEN FRA OLDEN

Hva er forklaringen på at en villa i Olden i Nordfjord ble til et pulserende sentrum for kunstnerisk aktivitet? Vi får høre om et bemidlet amerikansk ektepar, Anne og William Singer, som forelsket seg i Olden og slo seg ned der for resten av livet.  Villa Dalheim - fortsatt et populært utfluktsmål - ble fylt med egenprodusert og samlet kunst fra nær og fjern. Noe av samlingen ble testamentert til Vestlandske Kunstindustrimuseum og er utstilt på KODE.

I dagens bildeforedrag får vi levendegjort det mangslungne fargerike livet til Singerparet, helt fra deres spennende bakgrunn i USA, via Nederland til Norge.

Foredragsholderen: Renate Rivedalfra Sunnfjord har studert kunsthistorie ved UiB.

Hun har ledet diverse prosjekter, vært formidler ved KODE og fagkonsulent ved Bergens offentlige bibliotek, hvor hun holder jevnlig spennende foredrag om kunst.

Hun er nå ansatt som kulturkonsulent ved Bergen Kommune.

 

Tirsdag 16.oktober

EMNE: FRA NORA TIL KARL OVE

norsk skjønnlitteratur møter vi personer som engasjerer, begeistrer og forskrekker. Jan H. Landro har samlet hele 86 av disse skikkelsene som dekker et tidsspenn på flere hundre år.Her er gåtefulle og eventyrlige, elskere og svikere, kunstnere og slitere, forbrytere og detektiver. Noen kjenner vi igjen, andre er kanskje nye for oss. Iallfall er det et fascinerende persongalleri. 

Foredragsholderen: Jan H. Landro, stolt stril fra Askøy, er tidligere journalist og kulturredaktør fra BT. Nå er han frilansjournalist, bokbader og foredragsholder. Han har skrevet en rekke bøker, mest om litteratur, men også om vestlandsmaleren Bernt Tunold. Boken han snakker om i dag, fra Nora til Karl Ove, kom i 2017.

Tirsdag 30.oktober

EMNE: GEN- ETIKK

Utviklingen innen genteknologi går raskt. En enkelt prøve kan si veldig mye om vårt arvestoff. Denne utvikling gir lovnad om effektiv behandling, men kan også bringer med seg betydelige etiske utfordringer. 

Foredragsholder PhD Cathrine Bjorvatn er leder av lærings- og mestringssenteret i Bergen. Genetisk veileder ved Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft og forsker ved medisinsk fakultet UIB.

Tirsdag 13.november

EMNE: KLIMAENDRINGANE - TRENG ME Å BEKYMRA OSS?

I dette hundreåret vil temperaturen stiga ytterlegare 1 til 3 grader, avhengig av våre framtidige utslepp av klimagassar. Korleis vil me merke dette, og korleis kjem det til å påverke oss og verda rundt oss? 

Foredragsholder: Tore Fureviker professor i oseanografi ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, og direktør for Bjerknessenteret for klimaforsking. Han har eit sterkt engasjement for forsking, for forskarutdanning, og for formidling

 

Tirsdag 27.november

EMNE: VERA LYNN KONSERT MED MARIANNE J. SÆBØ OG NAVY VOCALIS

”Vera Lynn

We meet again – White cliffs of Dover-  Lilly Marlene» 

Kjære og kjente melodier som Marianne og Navy Vocalis under ledelse av Marta Irene Sørheim gleder seg til å fremføre for oss.

tirsdag, 10 april 2018 14:04

Protokoll fra årsmøte 10.april 2018

Protokoll fra årsmøte 2018 i Laksevåg Senioruniversitet 

Sted : Kultursalen, Vestkanten

Tid:     Tirsdag 10. april 2018 kl.11.00

 

Sak 1            Konstituering

                        1.2      Valg av møteleder: Arne Buanes

                        1.3      Valg av møtesekretær: George Myhrvold

                        1.4      Innkalling og dagsorden godkjent.

              1.5      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:    

                         Randi Stave Hegnes  og Steinar     Frantzen

                        

Sak 2            Årsmelding 2017

                        Vedtak:Godkjent

Sak 3            Regnskap 2017

        Vedtak:Revidert regnskap for 2016 godkjent. 

.

Sak 4            Fastsetting av semesteravgift 2018

                     Vedtak:Ingen endring i semesteravgift for 2018

Sak 4            Innkomne forslag

                       Ingen forslag til behandling.

 

Sak 5            Valg

                         Styremedlemmer 2018 – 2020:     

       Arne Buanes


       Svein Olav Steindal 

       Bjørg Myhrvold

       Barbara Danielsen 

       Styremedlem 2018-2019

                        Brit Bratland             (Jan Ramstad har bedt om avløsning)

                        Leder:                       Arne Buanes             1 år

                        Revisor:                      Tore Haugland

                        

    Valgkomite 2017:    George Myhrvold, Bjørn Haugen, 

                      Margretha Schrøen Hansen

 

                        Vedtak :  Alle valg var enstemmige.

     

     Styremedlem ikke på valg: Ann Mari Eide


                   Loddefjord 10.april 2018

                  Randi Stave Hegnes (sign.)                           Steinar Frantzeb (sign.)

 

                    Arne Buanes (sign)                                     George Myhrvold (sign.)

 

 

 

Funksjon Navn Mobil E-post
Leder Arne Buanes 915 61 870 arne.buanes@bkkfiber.no
Sekretær Bjørg Myhrvold 92447748 bjorg1@online.no
Medlem Ann Mari Eide 95257098 annmari.eide@live.no
Medlem Jan Ramstad 91555244 ramstadjan01@gmail.com
Medlem Barbara Danielsen 90865762 barbada@online.no
Medlem Svein Olav Steindal 48245203 sveinsteindal@hotmail.com

Valgkomite:

Brit Bratland 97976225 britbratland@hotmail.com
Margretha Schrøen Hansen 99378918 margretha.hansen@online.no
George Myhrvold 93414502 george2@online.no

Generell informasjon:

Program og bankgiro for medlemskap er lagt ut i kundeinformasjonen og i biblioteket på Vestkanten.

Oppdatert program finner du og på våre hjemmesider:

http://www.senioruniversitetet.no

Semesteravgiften for medlemmer er 250 kr. Den kan betales til vår

bankkonto: 3633.52.33381

Adresse : Laksevåg senioruniversitet, Postboks 163, 5881 Bergen

Ikke medlemmer betaler 60 kr pr. møte.

Sted: Kultursalen på Vannkanten

Tid: kl 11.00 – ca kl 13.00

Tirsdag 9.januar

          Emne: Fløybanen 100 år

Bergens stolthet – noe av det første vi viser frem når vi får besøk utenfra! Vi tar det som gitt at banen går, men slik har det jo ikke alltid vært.   Hva er egentlig historien bak? 

Foredragsholder: Jo Gjerstad, som vi kjenner som forlagsredaktør, sprudlende forteller, gamlekar i Dræggens buekorps, og ikke minst som lokalhistoriker med en uendelig mengde av utgivelser om hver avkrok i Bergen. Nyeste, men neppe siste verket i rekken er Fløybanen 100 år.

 

Tirsdag 23.januar

                Emne: Den russiske revolusjonen – et 100 års minne

Noen politiske hendelser setter spor som får stor betydning for verdenshistorien. Det er tilfelle for den russiske revolusjonen som fikk konsekvenser ikke bare for Russland. Rolf Hobson vil forelese om hva som skjedde og hvordan opprettelsen av den første ettpartistaten endret Europas politiske kultur.

Foredragsholder: Rolf Hobson er professor i historie ved Instituttet for forsvarsstudier (IFS) og ved UiB. Hans spesialområder er tysk historie og verdenskrigenes historie. F.eks.er han med i et prosjekt som undersøker Sovjetunionens Skandinaviapolitikk i årene 1938 – 41.

 

Tirsdag 6.februar

Emne: Platerikt plasma til bruk i medisinsk behandling og kosmetikk

Vekstfaktorer fra blodplater brukes nå i stor skala –innen kosmetikk, idrettsskader, sårbehandling og bentilheling. Det er fritt frem – og derfor er behandlingen svært varierende. I denne forelesningen gis grunnleggende informasjon om blodplatene, hvordan vekstfaktorbehandlingen nå er og forbedringsmuligheter.

Foredragsholder: Tor Hervig er overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssykehus og professor i transfusjonsmedisin ved Universitetet i Bergen. 

 

Tirsdag 13.februar

Emne: NRK i den nye mediavirkeligheten

I dag er internett blitt navet i nyhetsarbeidet til NRK Hordaland. Publikum vil ha nyhetene raskt, og ikke vente til kveldens tv-sending. Samtidig har vi fått internasjonal konkurranse fra Facebook, Google og andre sosiale medier. Hvordan påvirker dette NRK?

Foredragsholder: Dyveke Buanes er distriktsredaktør i NRK Hordaland. Dyveke har lang og bred erfaring som journalist i radio og fjernsyn. Hun har vært vaktsjef i NRK Dagsnytt, journalist i NRK Hordaland og programleder i Vestlandsrevyen og Norge i dag. Fra 2008 var hun nyhetsanker i TV 2, før hun årsskiftet gikk tilbake til NRK.

 

26.februar – 2.mars Vinterferie

Tirsdag 6. mars

Emne: Luther i perspektiv - fra Canossa til freden i Augsburg via Bergen

Hva betydde reformasjonen og hvilke virkninger har den fremdeles? Reformasjonen var ikke et nytt fenomen for den katolske kirke, og heller ikke at nye læresetninger ble innført uten at den lokale kirken kunne påvirke dette.

Foredragsholder: Geir Atle Ersland er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Han har middelalder og særlig by- og militær- og hanseatiske historie som spesiale. Dessuten har han inngående kunnskap om eldre bergensk lokalhistorie.

 

Tirsdag 20.mars

Emne: Bondelandsbyane, fellestuna som forsvant og som endra det norske landskapet

                          Den norske jordskiftelova kom i 1821. Den endra både landskap, buformer og dei sosiale omgangsformene og gjorde det mogeleg å modernisere den nye staten. Kva skjedde, Kva miste vi og kva vann vi i denne store omveltning?

                   Foredragsholder: Guttorm Rogdaberg har vært daglig leder for det freda kulturminnet Agatunet, som han har vært knyttet til siden 1992. Rogdaberg ble utnevnt til statsstipendiat høsten 2005, blant annet for å kunne arbeide med utviklingen av et Jordskiftesenter knyttet til Agatunet.

26.mars – 2.april Påskeferie

Tirsdag 10.april

           Emne: Norsk – et av verdens vanskeligste, rikeste og mest nyanserte språk

         Kan denne påstanden være riktig?? Men hva med f.eks. tysk, latin og kinesisk?Det må vi få en forklaring på og den får vi av vår foredragsholder.

             Foredragsholder: Per Egil Hegge har utgitt bøker om sovjetisk og amerikansk politikk, om Fridtjof Nansen, Kong Harald, Unionsoppløsningen, osv.

             Men best kjenner de fleste han vel som journalist i Aftenposten, redaktør for A-Magasinet og for språkspalten i Aftenpostens morgenutgave. 

 

 

Tirsdag 24.april

Emne: Norsk kolonihistorie

Den ukjente historien om Norges rolle i kolonitiden. 

Afrokaribiere, afroamerikanere og afrikanere kaller det slavetid. Kolonimaktene kaller det kolonitid. I Norge kaller vi det seilskutetid

Foredragsholder: Fartein Horgar er oppvokst på Madagaskar mens øya ennå var fransk koloni. Herfra har han skrevet to historiske romaner (Tabu, 1993, og Papegøyen, 1995). I tillegg kommer et vidtfavnende forfatterskap, dikt, sakprosa, barnebøker.

Fra 2006 til 2013 bodde han med kona i en 40 fots seilbåt og hadde flere seilaser.

Tirsdag 8.mai

                                        Tur til Herdla og de gamle tyske forsvarsverk og det nye museet.

 

 

 

Styret i Laksevåg senioruniversitet

Funksjon Navn Mobil E-post
Leder Arne Buanes 915 61 870 arne.buanes@bkkfiber.no
Sekretær Bjørg Myhrvold 92447748 bjorg1@online.no
Medlem Ann Mari Eide 95257098 annmari.eide@live.no
Medlem Jan Ramstad 91555244 ramstadjan01@gmail.com
Medlem Barbara Danielsen 90865762 barbada@online.no
Medlem Svein Olav Steindal 48245203 sveinsteindal@hotmail.com

 

 

Valgkomite

Brit Bratland 97976225 britbratland@hotmail.com
Margretha Schrøen Hansen 99378918 margretha.hansen@online.no
George Myhrvold 93414502 george2@online.no

Generell informasjon:

Program og bankgiro for medlemskap er lagt ut i kundeinformasjonen og i biblioteket på Vestkanten.

Oppdatert program finner du og på våre hjemmesider:

http://www.senioruniversitetet.no

Semesteravgiften for medlemmer er 250 kr. Den kan betales til vår

bankkonto: 3633.52.33381

. Adresse : Laksevåg senioruniversitet, Postboks 163, 5881 Bergen

Ikke medlemmer betaler 60 kr pr. møte.

Sted : Kultursalen på Vannkanten

Tid: kl 11.00 – ca kl 13.00

Tirsdag 22.august

Emne: Brexit og Norge

Vi vil høre om bakenforliggende årsaker for Brexit, hvilke rettslige utfordringer er knyttet til denne «skilsmissen», om økonomiske og politiske konsekvenser for både Storbritannia og EU, og ikke minst om rettslige utfordringer for Norges fremtidige forhold til Storbritannia og EU.

Foredragsholder: Halvard Haukeland Fredriksen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved UiB. Hans spesialområde er Europarett, EØS-avtalen, EU/EØS-rettens påvirkning på norsk rett og Norges forhold til EU mer generelt.

Tirsdag 5.september

Emne: Fra amalgam og «pinaren på Nygård» – til skrutenner og perleglis

                                     I dette foredraget gis en oversikt over utviklingen fra en tid der tenner ble forbundet med smerte, pine og redsel - til dagens unge som ikke vet hva tannråte er.

                                   

                          Foredragsholder: Gunnhild V. Strand har i flere år praktisert som tannlege, blant annet i Nord-Norge, men er nå professor i odontologi ved Det medisinsk – odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tirsdag 19.september

Emne: Fra forebygging til recovery - musikkterapi som tilbud i en helhetlig livsløpsammenheng

Musikk har vært brukt som terapi siden oldtiden. I dag er det blitt en akademisk disiplin over hele verden. Musikkterapien fremmer livskvalitet og forebygger sykdom.

Foredragsholder: Viggo Krüger jobber som musikkterapeut i Aleris Ungplan & BOI og som førsteamanuensis ved Griegakademiet, Universitet i Bergen. Siden 2003 har han ledet kulturlaget Kom Nærmere som tilrettelegger kulturaktiviteter for barn og unge med barnevernserfaringer. I tillegg er han leder av Norsk forening for musikkterapi og gitarist i Bergensbandet Pogo Pops.

Tirsdag 3.oktober

Emne: Vandring i Bergen i Edvard Griegs tid. Del 2.

Fra vårens program minnes vi Helge Jensens fargerike og inspirerende kåseri om Bergen i Edvard Griegs tid. Han fortsetter og avrunder sin billedvandring sammen med oss. Vi får alltid vite noe nytt om byen vår!

Foredragsholder: Helge Jensen var realfaglærer og er lidenskapelig lokalhistorier. Han har blant annet utgitt den vakre boken ‘Bergen i Edvard Griegs tid’.

Tirsdag 17. oktober

Emne: Cohen – og eg

I 1967 debuterte Leonard Cohen med Lpen «Songs of Leonard Cohen». Svein Olav Steindal var da 19 år, kjøpte platen og falt for Cohens sanger. Han har seinere fulgt Cohens karriere frem til han døde i 2016.  I dette programmet vil han snakke, litt personlig, om Leonard Cohens liv og musikk, og fremføre sanger av Cohen med sine egne norske oversettelser.

Foredragsholder: Svein Olav Steindal er pensjonert lærer fra Sandgotna skole i Loddefjord. Han er aktiv trubadur med engasjementer på seniorsentre, sykehjem, foreninger, bibliotek o.a. Han er også styremedlem i Laksevåg senioruniversitet.

Tirsdag 31.oktober

Emne: Høyrepopulismen og rettsstaten – gjennomlever vi mellomkrigstiden på nytt?

De siste årene har vi sett en voksende oppslutning om totalitære, høyreekstreme strømninger i Europa og verden ellers. Dette skaper usikkerhet og oppleves som en trussel. Hvordan kan denne utviklingen forklares?

Foredragsholder: Øyrehagen Sunde professor i rettshistorie ved UiB, er kjent og belønt for sin gode formidlingsevne. Han vil kaste lys over dette emne fra en litt annen vinkling enn vi ser i media til vanlig.

Tirsdag 14.november.

Emne: Malarkunstnaren Nikolai Astrup og Astruptunet som kunstnarleg motiv

Nikolai Astrup (1880-1928) er blant Noregs viktigaste landskapsmalarar. Astruptunet og maleria derifrå har likevel vorte karakterisert som "sørgelige rester av eit stort og merkelig talent". Er det verkeleg slik? I foredraget vil Haugsbø sjå nærare på Astrups seine produksjon

Foredragsholder: Tove Kårstad Haugsbø har doktorgrad i kunsthistorie med spesialisering på Nikolai Astrup. For tiden arbeider hun som førstekonservator ved KODE 
Kunstmuseene i Bergen, der hun har hovedansvar for Nikolai Astrup Forskingssenter for kunst og landskap.

Tirsdag 28.november

Emne: Glade jul – refleksjoner om julefeiringen, - en feel good religion?

Hvorfor er julen i dagens Norge blitt en så langvarig og overdådig feiring? Svaret som fremføres i foredraget er at julen er feel good religion – skapt ikke minst av handelsstanden og populærkulturen, men dypest sett handler det om verdier, følelser og samhold. Hva er kirkens rolle i det hele? Har julenissen en viktigere funksjon enn Jesus? Er julestemningen noe mer enn en talemåte? Er kanskje julen mest et kvinneprosjekt?

                   Foredragsholder: Lisbeth Mikaelsson er professor emerita i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har blant annet forsket på ulike områder innenfor kristendom og                                               nyreligiøsitet. 

Funksjon Navn Mobil E-post
Leder Arne Buanes 915 61 870 arne.buanes@bkkfiber.no
Sekretær Bjørg Myhrvold 92447748 bjorg1@online.no
Kasserer Bjørg Berggreen 41434246 bjorgbergg@gmail.com
Medlem Jan Ramstad 91555244 ramstadjan01@gmail.com
Medlem Barbara Danielsen 90865762 barbada@online.no
Medlem Svein Olav Steindal 48245203

sveinsteindal@hotmail.com

søndag, 15 mai 2016 20:55

Styret 2016

Side 1 av 5
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 15th. Designet av Ornell data