tirsdag, 10 april 2018 14:04

Protokoll fra årsmøte 10.april 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Protokoll fra årsmøte 2018 i Laksevåg Senioruniversitet 

Sted : Kultursalen, Vestkanten

Tid:     Tirsdag 10. april 2018 kl.11.00

 

Sak 1            Konstituering

                        1.2      Valg av møteleder: Arne Buanes

                        1.3      Valg av møtesekretær: George Myhrvold

                        1.4      Innkalling og dagsorden godkjent.

              1.5      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:    

                         Randi Stave Hegnes  og Steinar     Frantzen

                        

Sak 2            Årsmelding 2017

                        Vedtak:Godkjent

Sak 3            Regnskap 2017

        Vedtak:Revidert regnskap for 2016 godkjent. 

.

Sak 4            Fastsetting av semesteravgift 2018

                     Vedtak:Ingen endring i semesteravgift for 2018

Sak 4            Innkomne forslag

                       Ingen forslag til behandling.

 

Sak 5            Valg

                         Styremedlemmer 2018 – 2020:     

       Arne Buanes


       Svein Olav Steindal 

       Bjørg Myhrvold

       Barbara Danielsen 

       Styremedlem 2018-2019

                        Brit Bratland             (Jan Ramstad har bedt om avløsning)

                        Leder:                       Arne Buanes             1 år

                        Revisor:                      Tore Haugland

                        

    Valgkomite 2017:    George Myhrvold, Bjørn Haugen, 

                      Margretha Schrøen Hansen

 

                        Vedtak :  Alle valg var enstemmige.

     

     Styremedlem ikke på valg: Ann Mari Eide


                   Loddefjord 10.april 2018

                  Randi Stave Hegnes (sign.)                           Steinar Frantzeb (sign.)

 

                    Arne Buanes (sign)                                     George Myhrvold (sign.)

 

 

 

Lest 383 ganger Sist redigert torsdag, 12 april 2018 00:47
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data