mandag, 21 november 2016 14:48

Laksevåg Senioruniversitet program våren 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Kultursalen Vannkanten Kultursalen Vannkanten

Sted : Kultursalen på Vannkanten

Tid:  kl 11.00 – ca kl 13.00

              Tirsdag 3.januar

Morten Myksvoll

 

 

Emne: Utviklingen i Tyrkia.

Det har skjedd mye urovekkende i Tyrkia. Vi blir skremt og forvirret av medias dekning. Et bedre innblikk i det som skjer vil vi få av vår Foredragsholder: Morten Myksvoll har studert sammenlignende politikk ved UiB og er ekspert på tyrkisk politikk og historie.Han driver nettstedet Tyrkisk Politikk -

 

 

 

 

Øystein jansenTirsdag 17.januar

Emne: "Hordalands geologiske historie – gjennom millioner av år" Foredraget tar oss med på en tidsreise gjennom de mange hundre millioner år det tok å skape Hordalands berggrunn. Det er historien om stein som er skapt ved prosesser dypt under overflaten, men også om glødende lava som ble spydd ut fra vulkanøyer eller forsteinet strandgrus fra den tiden mesteparten av Hordaland var dekket av hav – den gang «Hordaland» lå langt sør for ekvator!

Foredragsholder: Øystein J. Jansen er geolog og kjenner geologien i Hordaland gjennom forskning og undervisning gjennom et langt liv ved Universitetet i Bergen. Jansen har vært programleder for flere geologiprogram i NRK1/ Ut i naturen og er medforfatter til boken «Steinbyen Bergen – fortellingen om brostein, brudd og bygg».

 

            Renate rivedal  Tirsdag 31.januar

 

Emne: Hva er egentlig SYMBOLISME i kunsten?

  Vi får forklaring på dette ved hjelp av et rikt utvalg av bilder fra flere land . Med munter fortelling  åpner foreleseren øynene våre

  for å se bildene på en ny måte. Det er både lærerikt og morsomt. 

Foredragsholder: Renate Rivedal er kunsthistoriker  med mastergrad fra UiB og kunstformidler ved KODE . Hun har erfaring fra flere museer og har vært på turné med ”den kulturelle skolesekken.”

  Helge Jensen foto Tirsdag 14. februar (OBS - endring i opprinnelig program!)

Emne: Vandring i Bergen i Edvard Griegs tid.

Foreleser tar oss med på en vandring gjennom Bergen fra siste halvdel av 1800 tallet frem til bybrannen i 1916. Han har samlet et rikt billedmateriale fra universitetets arkiv. Alt fra hverdag og fest, levekår, transport, arkitektur osv. er med. Samtidig forteller han detaljrikt og levende om denne tiden.

Foredragsholder: Helge Jensen er lokalhistoriker og tidligere realfaglærer. Han har bl.a. utgitt boken BERGEN I EDVARD GRIEGS TID.

 

   

 

VINTERFERIE 27.februar – 3.mars 

              tommy staahl gabrielsen7. Mars (OBS DATO!)

Emne: Delingsøkonomi.

Uber og Airbnb er kanskje de mest kjente delingsplattformene, men hva er egentlig delingsøkonomi, og hvilke muligheter og utfordringer reiser denne nye økonomien for det norske samfunnet?

Foredragsholder: Tommy Staahl Gabrielsen er professor ved Institutt for Økonomi ved UIB. Han har ledet det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som har vurdert muligheter og utfordringer av den nye delingsøkonomien.

 

             Tor Hervig Tirsdag 14. mars

Emne: Stamceller – biologi, forskning og pasientbehandling.

I denne forelesningen vil stamcellenes grunnleggende biologiske egenskaper bli gjennomgått og det blir gitt eksempler på hvordan stamcelleforskning kan brukes til å forstå sykdomsårsaker  og til å  behandle sykdom og skader.

Foredragsholder: Tor Hervig  er overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonmedisin ved Haukeland universitetssykehus og professor i transfusjonsmedisin ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med stamceller i mer enn 20 år, og han er prosjektleder for Bergen Stem Cell Consortium. 

             Liv Marit Aksnes Tirsdag 28. mars

Emne: «Her , her i denne verdi» Om diktaren og opplesaren   Olav H. Hauge 1908-1994.

Foreleseren vil gi et historisk riss av Olav H. Hauge som dikter, oppleser og offentlig person. Hun vil legge vekt på det musikalske i lyrikken hans – og hvordan denne musikken kommer til uttrykk når han selv leser opp diktene sine. Gjennom lyd-og filmeksempel vil publikum få et nært møte med den særegne dikteren og oppleseren. 

Foredragsholder:  Liv Marit Aksnes er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Bergen. De siste årene har hun bl.a. arbeidet med et forskningsprosjekt som handler om “lyden i lyrikken”. 

 

 

PÅSKE 10.april - 17.april

 

   Eirik Solheim Tirsdag 25. april (OBS endring fra opprinnelig program!)

Emne:  Nyttige duppeditter.

   Foredragsholder vil forklare begrep og fenomen, vise eksempel på bruk av teknologi og forklare hvordan han nådde ut til titalls millioner med sine egne videoklipp. Han vil lære oss om alt fra 3D-printing til virtuell erfaring, bruk av kamera, mobiltelefoner og elektronikk.

Foredragsholder: Eirik Solheimer utdannet medieingeniør fra Universitetet i Stavanger. Han arbeider som strategisk rådgiver, redaktør og prosjektleder i NRK. Han er ofte brukt som teknologikommentator i radio og på TV.

             

Tirsdag 9. mai

BLÅTUR!

 Lest 3285 ganger Sist redigert fredag, 03 februar 2017 18:57
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 15th. Designet av Ornell data