søndag, 15 mai 2016 20:52

Årsmelding Laksevåg Senioruniversitet 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Årsmelding

                  Laksevåg Senioruniversitet 2015

Org.nummer: 988 732 516

Senioruniversitetet  i Laksevåg ble etablert i 2004. Året 2015 føyer seg inn i rekken av  år med gode foredrag og god oppslutning av fornøyde tilhørere.

I 2015 har vi arrangert 17 møter, åtte ordinære møter i hvert semester samt et 10 års jubileumsmøte 24. november 2015.

 

Program 2015

Vår

Dato

Emne

Foredragsholdere

Antall til stede

    06. jan

 ”Den islamske staten” IS

Knut S. Vikør

158

20. jan

 Den svarte viking

Bergsveinn Birgisson

           123

 03. feb

 Søvn og søvnproblemer

Bjørn Bjorvatn

           141

10. feb

Du skal få en dag i mårå – en frimodig vandring i Alf Prøysens fotspor

Jan L. Jacobsen

          128

03. mars

Ren 60

Bård Ose

         155

17. mars

Da øst ble vest

Ingrid Brekke

         135

14. april

Audun Hetland – verdensstjernen som valgte hjemmebane

Jo Gjerstad

         150

28. april

Norge etter oljen

Ola Grytten

         143

05. mai

Blåtur

Turen går til Tysnes

            82

Gjennomsnitt per møte våren 2015 (eks blåtur)

         142

Høst

25. aug

Høgsterett og demokratiet i 200 år

Jørn Ø. Sunde

     105

08. sept

Om nasjoners kollektive erindring og glemsel i forbindelse med krig

John Kristian Sanaker

     103

22. sept

Har pensjonistene det for godt? Del 2

Harald Norman

      149

06. okt

 Oss og de andre - pågodt og vondt

 Ingri Lønnebotn

      129

2o. okt

Om å vinne slaget – forvarsler og behandling av hjerneslag

Lars Thomassen

      172

03. nov

På jakt etter EirikdenRaudes badetemperatur

Kikki Kleiven

      122

17. nov

Forskjeller mellom Norge, Europa og Amerika. Politisk, sosialt og økonomisk

Torstein Selvik

      143

   24. nov

 

 

01.  des

10-års jubileum Laksevåg senioruniversitet. Sanger og fortellinger av og om Otto Nielsen

Sjømannskirken 150 år

Atle Nielsen og Dagfinn Iversen

Espen Ingebrigtsen

      204

 

 

       134

Gjennomsnitt per møte høsten 2015

       140

 

 

Betalende medlemmer  i 2015 (Tall i parentes 2014):

Vårsemesteret : 195  (175  )                            Høstsemesteret : 187 ( 192)

 

I gjennomsnitt har det vært 141 til stede på møtene våre i 2015.. Styret har sammen med valgkomiteen arbeidet for å finne varierte og interessante forelesere til møtene.

 

Styret 2015

Leder:                             Arne Buanes

Sekretær:                      Bente Krokeide

Kasserer:                       Kirsten Næss/Bjørg Berggreen fra 28. april 2015

Styremedlem:              George Myhrvold

Styremedlem:              Barbara Danielsen

Styremedlem:              Terje Hegnes/Jan Ramstad fra 28. april 2015

 

Det har vært holdt 13 styremøter. Valgkomiteen har vært innkalt til styremøtene.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Ronald Breisnes/ Hildur Meyer fra 28. april 2015, Åse Yndestad og Bjørg Myhrvold.

 

Økonomi

Medlemskontingenten i Laksevåg Senioruniversitet er 250 kr per semester. Medlemmene blir subsidiert på den årlige blåturen.

Ikke-medlemmer betaler 60 kr per møte.

Honorar til foreleser er vanligvis 2000 kr per foredrag. I tillegg kommer eventuelle reise- og diettutgifter når vi engasjerer tilreisende forelesere.

For trykking og utsendelse av programmet til medlemmene, samt revidering av regnskapet betalte vi kr 7624  til OBOS.

Årets regnskap viser et underskudd på – kr 76 390

Underskuddet som fremkommer i 2015 skyldes bla at styret valgte å lage et jubileumshefte som er utgiftsført med kr 54 825. Vi fikk sponsorinntekter til heftet på kr 16 000 slik at netto kostnad ble kr 38 825 for jubileumshefte.

 Videre har årets styre valgt å legge om regnskapsføringen slik at inntekter og utgifter blir regnskapsført i det året disse tilhører, dvs etter det regnskapsmessige prinsipp. Dette har ført til at det oppstår et underskudd på kr 46 250 i denne forbindelse. Dette gjelder kontingentinnbetalinger fra medlemmene innbetalt i 2015 for vårsemesteret 2016. Disse innbetalingene blir inntektsført i 2016.

Bankinnskudd og kontanter utgjør kr 37 583 pr 31.12 2015.

 

Loddefjord 26. januar 2016

 

I styret for Laksevåg Senioruniversitet

 

 

Arne Buanes                               Bjørg Berggreen                                     Barbara Danielsen                                                                          

 

 

Jan Ramstad                               George Myhrvold                                   Bente Krokeide                                                                                              

 

 

Lest 3033 ganger
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 16th. Designet av Ornell data