onsdag, 04 desember 2013 03:33

Program Laksevåg Senioruniversitet våren 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

Dato

Emne

Foredragsholdere

14.01

”Virkninger av klimaendringer på naturmiljøet - havlandet Norge i fokus!” Høsten 2013 utkom den første delen av FNs femte klimapanel.For første gang vurderer Klimapanelet mer inngående virkningene på livet i havet. For Norge som en stor havnasjon blir dette en viktig rapport.

Svein Sundby

Forsker ved Havforskningsinstituttet og tilknyttet Bjerknes senter for klimaforskning med klima og marine økosystemer som hovedfokus. Er hovedforfatter for ett av de nye kapitlene i FNs klimapanel om virkningene av klimaendringene i verdenshavene.

28.01

Operaens historie

Fra Ludwig van Beethovens Fidelio fram til  Richard Wagners  Der Ring des Nibelungen (Ringen).

Gunnar Danbolt

Gunnar Danbolt er professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

18.02

OBS NY DATO!

Overbefolkningen – vårt største problem

Hva er sammenhengen mellom overbefolkning og regionale konflikter, fattigdom, sult, underernæring, totalt uverdige liv og ikke minst alle våre miljøproblemer ?

Harald Kryvi

Professor Harald Kryvi  er zoolog. I 2011 ble han tildelt Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling.

 

25.02

Aldring, balanse og fysisk aktivitet

Mange aldersendringer skyldes ikke alder, men kan påvirkes og ofte reverseres ved moderat fysisk aktivitet.

Årsmøte i Laksevåg Senioruniversitet umiddelbart etter at foredraget er ferdig.

Rolf-Moe Nilssen

Han er fysioterapeut og professor emeritus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

11.03

Vin er kultur

Utviklingen av norsk vinkultur.

 

Olav Rønneid-Hansen

Vinekspert og tidligere vinskribent  i Bergens Tidende.

25.03

Innvandringspolitikk og mediadekning – belyst ved Nathan saken

Hvordan har innvandringspolitikken utviklet seg de siste 20 årene og hva er det som preger medias dekning.

Frøy Gudbrandsen

Hun er ansatt som kommentator i Bergens Tidende. Gudbrandsen har doktorgrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, samt en bachelor i journalistikk fra University of Sheffield.

08.04

Den norske Amerikalinje

Hvordan ble Den norske Amerikalinje realisert? Hvordan fungerte amerikafarten? Hvem var passasjerene og hvordan var livet om bord?


Per Kristian Sebak

Per Kristian Sebak er førsteamanuensis ved Bergens Sjøfartsmuseum, med doktorgradsavhandling i historie fra Universitetet i Bergen. Han har studert og skrevet flere bøker innen migrasjon, jødisk historie og sjøfartshistorie.

 

PÅSKE 14.4 – 21.4

 

29.04

Grunnloven sett utenfra og i ettertid

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Jubileet skal feire Grunnloven som Norges viktigste politiske dokument: Frigjørende, samlende og retningsgivende for Norge som nasjon og folkestyre.

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II i demokratiutvikling ved Örebro universitet i Sverige.

13.05

BLÅTUR

Styret

 

Lest 4324 ganger Sist redigert lørdag, 15 februar 2014 01:44
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 16th. Designet av Ornell data