Feil
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 89
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 63

Senioruniversitetet Laksevåg

Org.nummer: 988 732 516

tirsdag, 10 april 2018 14:04

Protokoll fra årsmøte 10.april 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Protokoll fra årsmøte 2018 i Laksevåg Senioruniversitet 

Sted : Kultursalen, Vestkanten

Tid:     Tirsdag 10. april 2018 kl.11.00

 

Sak 1            Konstituering

                        1.2      Valg av møteleder: Arne Buanes

                        1.3      Valg av møtesekretær: George Myhrvold

                        1.4      Innkalling og dagsorden godkjent.

              1.5      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:    

                         Randi Stave Hegnes  og Steinar     Frantzen

                        

Sak 2            Årsmelding 2017

                        Vedtak:Godkjent

Sak 3            Regnskap 2017

        Vedtak:Revidert regnskap for 2016 godkjent. 

.

Sak 4            Fastsetting av semesteravgift 2018

                     Vedtak:Ingen endring i semesteravgift for 2018

Sak 4            Innkomne forslag

                       Ingen forslag til behandling.

 

Sak 5            Valg

                         Styremedlemmer 2018 – 2020:     

       Arne Buanes


       Svein Olav Steindal 

       Bjørg Myhrvold

       Barbara Danielsen 

       Styremedlem 2018-2019

                        Brit Bratland             (Jan Ramstad har bedt om avløsning)

                        Leder:                       Arne Buanes             1 år

                        Revisor:                      Tore Haugland

                        

    Valgkomite 2017:    George Myhrvold, Bjørn Haugen, 

                      Margretha Schrøen Hansen

 

                        Vedtak :  Alle valg var enstemmige.

     

     Styremedlem ikke på valg: Ann Mari Eide


                   Loddefjord 10.april 2018

                  Randi Stave Hegnes (sign.)                           Steinar Frantzeb (sign.)

 

                    Arne Buanes (sign)                                     George Myhrvold (sign.)

 

 

 

Sist redigert torsdag, 12 april 2018 00:47
torsdag, 14 desember 2017 01:58

Program Laksevåg senioruniversitet våren 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Sted: Kultursalen på Vannkanten

Tid: kl 11.00 – ca kl 13.00

Tirsdag 9.januar

          Emne: Fløybanen 100 år

Bergens stolthet – noe av det første vi viser frem når vi får besøk utenfra! Vi tar det som gitt at banen går, men slik har det jo ikke alltid vært.   Hva er egentlig historien bak? 

Foredragsholder: Jo Gjerstad, som vi kjenner som forlagsredaktør, sprudlende forteller, gamlekar i Dræggens buekorps, og ikke minst som lokalhistoriker med en uendelig mengde av utgivelser om hver avkrok i Bergen. Nyeste, men neppe siste verket i rekken er Fløybanen 100 år.

 

Tirsdag 23.januar

                Emne: Den russiske revolusjonen – et 100 års minne

Noen politiske hendelser setter spor som får stor betydning for verdenshistorien. Det er tilfelle for den russiske revolusjonen som fikk konsekvenser ikke bare for Russland. Rolf Hobson vil forelese om hva som skjedde og hvordan opprettelsen av den første ettpartistaten endret Europas politiske kultur.

Foredragsholder: Rolf Hobson er professor i historie ved Instituttet for forsvarsstudier (IFS) og ved UiB. Hans spesialområder er tysk historie og verdenskrigenes historie. F.eks.er han med i et prosjekt som undersøker Sovjetunionens Skandinaviapolitikk i årene 1938 – 41.

 

Tirsdag 6.februar

Emne: Platerikt plasma til bruk i medisinsk behandling og kosmetikk

Vekstfaktorer fra blodplater brukes nå i stor skala –innen kosmetikk, idrettsskader, sårbehandling og bentilheling. Det er fritt frem – og derfor er behandlingen svært varierende. I denne forelesningen gis grunnleggende informasjon om blodplatene, hvordan vekstfaktorbehandlingen nå er og forbedringsmuligheter.

Foredragsholder: Tor Hervig er overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssykehus og professor i transfusjonsmedisin ved Universitetet i Bergen. 

 

Tirsdag 13.februar

Emne: NRK i den nye mediavirkeligheten

I dag er internett blitt navet i nyhetsarbeidet til NRK Hordaland. Publikum vil ha nyhetene raskt, og ikke vente til kveldens tv-sending. Samtidig har vi fått internasjonal konkurranse fra Facebook, Google og andre sosiale medier. Hvordan påvirker dette NRK?

Foredragsholder: Dyveke Buanes er distriktsredaktør i NRK Hordaland. Dyveke har lang og bred erfaring som journalist i radio og fjernsyn. Hun har vært vaktsjef i NRK Dagsnytt, journalist i NRK Hordaland og programleder i Vestlandsrevyen og Norge i dag. Fra 2008 var hun nyhetsanker i TV 2, før hun årsskiftet gikk tilbake til NRK.

 

26.februar – 2.mars Vinterferie

Tirsdag 6. mars

Emne: Luther i perspektiv - fra Canossa til freden i Augsburg via Bergen

Hva betydde reformasjonen og hvilke virkninger har den fremdeles? Reformasjonen var ikke et nytt fenomen for den katolske kirke, og heller ikke at nye læresetninger ble innført uten at den lokale kirken kunne påvirke dette.

Foredragsholder: Geir Atle Ersland er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Han har middelalder og særlig by- og militær- og hanseatiske historie som spesiale. Dessuten har han inngående kunnskap om eldre bergensk lokalhistorie.

 

Tirsdag 20.mars

Emne: Bondelandsbyane, fellestuna som forsvant og som endra det norske landskapet

                          Den norske jordskiftelova kom i 1821. Den endra både landskap, buformer og dei sosiale omgangsformene og gjorde det mogeleg å modernisere den nye staten. Kva skjedde, Kva miste vi og kva vann vi i denne store omveltning?

                   Foredragsholder: Guttorm Rogdaberg har vært daglig leder for det freda kulturminnet Agatunet, som han har vært knyttet til siden 1992. Rogdaberg ble utnevnt til statsstipendiat høsten 2005, blant annet for å kunne arbeide med utviklingen av et Jordskiftesenter knyttet til Agatunet.

26.mars – 2.april Påskeferie

Tirsdag 10.april

           Emne: Norsk – et av verdens vanskeligste, rikeste og mest nyanserte språk

         Kan denne påstanden være riktig?? Men hva med f.eks. tysk, latin og kinesisk?Det må vi få en forklaring på og den får vi av vår foredragsholder.

             Foredragsholder: Per Egil Hegge har utgitt bøker om sovjetisk og amerikansk politikk, om Fridtjof Nansen, Kong Harald, Unionsoppløsningen, osv.

             Men best kjenner de fleste han vel som journalist i Aftenposten, redaktør for A-Magasinet og for språkspalten i Aftenpostens morgenutgave. 

 

 

Tirsdag 24.april

Emne: Norsk kolonihistorie

Den ukjente historien om Norges rolle i kolonitiden. 

Afrokaribiere, afroamerikanere og afrikanere kaller det slavetid. Kolonimaktene kaller det kolonitid. I Norge kaller vi det seilskutetid

Foredragsholder: Fartein Horgar er oppvokst på Madagaskar mens øya ennå var fransk koloni. Herfra har han skrevet to historiske romaner (Tabu, 1993, og Papegøyen, 1995). I tillegg kommer et vidtfavnende forfatterskap, dikt, sakprosa, barnebøker.

Fra 2006 til 2013 bodde han med kona i en 40 fots seilbåt og hadde flere seilaser.

Tirsdag 8.mai

                                        Tur til Herdla og de gamle tyske forsvarsverk og det nye museet.

 

 

Sist redigert tirsdag, 19 desember 2017 03:57