Ansgar Bjelland

Ansgar Bjelland

torsdag, 05 februar 2015 16:37

Styret 2015

torsdag, 05 februar 2015 15:30

Årsmøtet 2015 - Referat

torsdag, 05 februar 2015 11:45

Vårprogrammet 2015

Kvinnherad Senioruniversitet har alt starta vårsesongen 2015 med møte i Rosendal den 15. januar der Olav Kobbeltveit fortalde om Jakob Sande sitt liv og dikting for godt over 100 tilhøyrarar. Same dagen vart og årsmøtet i Kvinnherad Senioruniversitet halde, sjå referat annan stad på sida.

Heile programmet for vårsesongen finn du ved å klikka på tittelen ovanfor.
Me skifter til vanleg mellom indre Kvinnherad (Rosendal) og ytre Kvinnherad (Husnes) som møtestader, men kan også ved nokre høve nytta andre stader.
Møta vert stort sett haldne mellom kl. 1100 og 1300 (merk likevel at «Historisk seminar» den 13. februar startar kl. 1000 og sluttar kl. 1500).

Me ønskjer alle velkomne til arrangementa våre.

tirsdag, 30 desember 2014 21:30

REKNESKAP 2014 OG BUDSJETT 2015

Rekneskap for 2014

tirsdag, 30 desember 2014 21:14

Årsmelding 2014

Årsmelding for Kvinnherad Senioruniversitet – 2014.

torsdag, 01 mai 2014 11:51

HAUSTPROGRAMMET 2014

Kvinnherad Senioruniversitet startar haustsesongen 2014 med dagstur til Tønnegarden i Holmefjord den 21. august. På haustprogrammet står og  4 føredrag. Du finn heile programmet ved å klikka på tittelen ovafor. Velkomne til arrangementa våre!

Me skifter til vanleg mellom indre Kvinnherad (Rosendal) og ytre Kvinnherad (Husnes) som møtestader, men kan også ved nokre høve nytta andre stader.
Møta vert stort sett haldne mellom kl. 1100 og 1300.

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 17th. Designet av Ornell data