mandag, 11 september 2017 20:35

Møteprogram haust 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Møteprogram haust 2017

14. september, Rosendal Samfunnshus

Kl. 11:00

Kikki Kleiven; havforskar

Klima og klimaendringer

Kikki Kleiven er klimaforsker og klimaformidler ansatt ved Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen. Hennes fulle navn er Helga (Kikki) Flesche Kleiven og har ein doktograd i maringeologi.

Kvart år held ho mellom 30 og 60 populærvitskaplege føredrag, til alt frå elevar til politikarar på internasjonalt nivå.

8.mars 2017 fekk Kikki Kleiven Meltzerprisen for framifrå forskingsformidling.

– Det tyder så enormt mykje, eg vart berre kjempeglad og stolt. Særleg over at det er mitt eige miljø som har nominert meg, seier Kleiven.

I grunngjevinga for prisen vert ho skildra slik:

”Vinneren av årets Meltzer-pris er kjent for å være en effektiv formidler som bruker en rekke ulike medier i sin formidling; TV, radio, aviser, blogger, kronikker, bøker og foredrag.  Kandidatens aktive profil på sosiale medier gjør at hun tjener som en foregangskvinne for hvordan disse plattformene kan brukes til faglig formidling.”

 

 

12. oktober, Husnes, Kulturskolesalen

Kl. 11:00

Sigmund Spjelkavik, biolog

Meir om Svalbard – notid og framtid

Svalbard har ein utruleg vakker og vill natur og ei fasinerande historie. Dette vil Spjelkavik fortelja meir om i føredraget på oktobersamlinga. Han har tidlegarere snakka mykje om historia til øygruppa, men vil denne gongen trekke linene fram til Svalbard i dag og sjå på kva framtida kan bringe. Forsking og turisme ser ut til å hovud­aktivitetane i dag medan dei tradisjonelle landbaserte næringane som fangst og gruvedrift er i sterk tilbakegang. Samstundes har havområda i Nordishavet vorte viktigare enn før med fiske, ferdsel og kanskje og oljeboring.

Spjelkavik har drive feltarbeid i fleire år på Svalbard og budd i Longyearbyen i 10 år. Han er utdanna botanikar med spesiale innan satellittbasert analyse av arktisk vegetasjon.. Han var fyrsteamanuensis ved UNIS i sju år før han vart valt som leiar av Svalbardrådet og seinare Longyearbyen lokalstyre. No bur han i Rosendal.

9. november, , Rosendal Samfunnshus

Kl. 11:00

Botolv Helleland, stadnavngranskar

Namnelandskapet i Kvinnherad

Helleland har alltid vore oppteken av tilhøvet mellom menneske og natur, og av korleis dette tilhøvet speglar seg av i stadnamn. Stadnamna er ein språkleg overbygnad over landskapet som hjelper oss å finna fram. Dei fortel korleis menneska har funne seg til rette i naturen. Kvart stadnamn er eit vindauga mot den tida namnet vart til.

Namnegransking (onomastikk) er studiet av korleis namn kjem til, og korleis dei fungerer i historisk og notidig kontekst, både som enkeltfenomen og system. I faget Namne­gransking undersøkjer ein kva namn tyder, kor gamle dei er, korleis dei vert brukte, og kva dei kan seia om samfunnet før og no

Botolv Helleland voks opp i Ullensvang i Hardanger. Han tok hovudfag i 1970 ved Universitetet i Oslo med stadnamn på Hardangervidda som tema for hovudoppgåva.

7. desember, Husnes

Øyvind Offerdal, trubadur

 

Evert Taube i ord og toner.

Trubadur og visesongar Øyvind Offerdal kjem til senioruniversitet sitt medlemsmøte i desember. Her vil Offerdal frå Laksevåg underholde med musikalsk føredrag med viser muntre historier om og bergenssanger. I tillegg blir det noe godt å spise og sosialt samvær.

Øyvind Offerdal skriv sjølv: «Du inviteres til et møte med den svenske visesangeren, komponisten og poeten Evert Taube. Hans viser er elsket langt utenfor Sveriges grenser, og vi nordmenn har selvsagt også tatt han til vårt bryst. Han behersket alle stemninger i visekunsten, fra det mest vare og følsomme til det lystige og temperamentsfulle. For slik var også hans liv.

Og dette vil jeg gjennom mitt program gi deg et innblikk i. Med humor og musikk, historier og anekdoter vil jeg ta deg med på en reise i dens svenske nasjonalskaldens underlige og spennende verden.

Med sang og gitar, prat og allsang henter vi frem den gode og kjære Evert Taube - stemningen.»

Lest 2338 ganger
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data