søndag, 13 mars 2016 10:58

Aktiv aldring

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kva er god helse for eldre?

Dette omfattande spørsmålet kan du få svar på, om du møter opp i konsertsalen i Kulturskulesenteret på Husnes torsdag 17. mars klokka 11.00.

Der inviterer Kvinnherad Senioruniversitet til føredraget «Helsefremjande aktiv aldring», der fysioterapeut Knut Richard Alvheim vil setja fokus på nettopp kva som er god helse for godt vaksne.

Med utgangspunkt i nyare forskning på eldre sine ressursar, vil føredragshaldaren fokusera på fysisk aktivitet, sosial deltaking, kvardagsmeistring og bruk av eigne ressursar, der målet er ein meiningsfull og aktiv kvardag.

Som dei fleste vil vita, inneber god helse mykje meir enn sjølve det kroppslege. Føredraget legg mellom anna vekt på verdien av sosialt fellesskap.

Alvheim presenterer erfaringane sine frå frisklivstrening og kjem med konkrete tips, råd og øvingar for å oppretthalda både fysiske og såkalla kognitive funksjonar. Fysioterapeuten er open for innspel og meiningar frå salen.

Alvheim er utdanna fysioterapeut med vidareutdanning innan helsefremjande rehabilitering for eldre. Han har arbeidd i Kvinnherad kommune siden 1993, med Hatlestrand, Varaldsøy og Ølve som ansvarsområde. Det siste året òg i Rosendal to dagar i veka.

Han har nyleg avslutta toårig vidareutdanning ved Høgskulen i Bergen; Helsefremjande rehabilitering for eldre, og held for tida på med ein toårig mastergrad i kunnskapsbasert praksis.

Etter føredraget byr vi som vanleg på mat, kaffi og drøs i Festsalen. Vi ynskjer medlemer og alle andre interesserte hjarteleg velkomne.

 

Aasmund Taarn Sande

Leiar, Kvinnherad Senioruniversitet

           

 

Lest 4804 ganger
Aasmund Taarn Sande

Kvinnherad

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data