søndag, 14 februar 2016 18:33

Ikkje berre krig og elende

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Ikkje berre krig og elende

Vi høyrer ofte om konfliktar knytte til islam og muslimar, men lite om fest og kvardagsliv. No har du sjansen til å bli klokare.

Torsdag 18. februar inviterer nemleg Senioruniversitetet i Kvinnherad til ny samling. Der vil førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Anne K. Bang, halda føredrag over tittelen «Daglegliv og høgtid i Islam».

Gjennom media får vi dagleg høyra om dei politiske og religiøse konfliktlinene som finst i den islamske verda. Det som mellom anna har ført til flyktningkrisa vi opplever.

Derimot er det vanskeleg å finna svar på kva det vil seia å vera muslim. Kva ritual og praksis følgjer ein «vanleg» muslim gjennom dagen, året og eit livsløp? Og kva variasjonar finst mellom sekter, mellom folk får ulike stader og til ulike tider?

Føredraget til Bang vil nettopp presentera det vanlege og kvardagslege, og korleis muslimar feirar høgtider og fest med vekt på islam som ein livspraksis, snarare enn eit politisk-religiøst system.

Bang er førsteamanuensis ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap. Ho har i hovudsak arbeidd med spørsmål om korleis islamske samfunn endrar seg ved påverknad utanfrå, av indre reformer eller som følgje av teknologiske og økonomiske prosessar.

Ho har publisert fleire bøker og artiklar om emnet. I tillegg er ho skjønnlitterær forfattar og har gitt ut tre romanar (som ikkje har noko med islam å gjera).

Vi ynskjer medlemer og andre interesserte vel møtt til samlinga klokka 11.00 i Rosendal Fjordhotell. Etter matøkta, om lag klokka 12.30, er du velkomen til å vera med på årsmøte same stad.

Aasmund Taarn Sande

nestleiar

Anne K. Bang

 

 

 

 

Lest 4937 ganger
Aasmund Taarn Sande

Kvinnherad

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data