onsdag, 30 desember 2015 20:41

Vårprogram

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

Vinteren lurer i vasskorpa, men i Kvinnherad Senioruniversitet er våren forlengst komen. I alle fall er programmet for våren klart. For ytterlegare informasjon om stad, dato og klokkeslett er det berre å følgja med på omtalar og lysingar i lokalavisene.

Vel møtt til samlingane!

 

Januar:

Etableringa av Søral - og Husnes som industrisamfunn

Onsdag 13. januar inviterer vi til eit tilbakeblikk frå etableringa av Søral og Husnes som industrisamfunn. Vi viser to filmar: NRK-innslaget frå 1964/65, og oppfølgingsprogrammet som NRK sende i byrjinga av 1970-talet. Lokalhistorikar Tor Bringedal bitt programma saman.

For at flest mogleg skal få høve til å sjå dei gamle filmane, finn møtet stad klokka 19.00.

Møtestad: Festsalen, Husnes Kulturhus

 

Februar:

Dagligliv og høgtid i Islam v/ Anne K. Bang

Bang er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap. Ho har forska på Islam i Aust-Afrika og dei historiske forbindelselinene til den arabiske halvøya. 

Møtestad: Rosendal Fjordhotel

 

Mars:

Helsefremjande aktiv aldring v/ Knut Richard Alvheim

Kva er god helse? Føredraget vil fokusera på fysisk aktivitet, sosial deltaking, kvardagsmeistring og bruk av eigne ressursar der målet er ein meiningsfull og aktiv kvardag.

Alvheim er utdanna fysioterapeut med vidareutdanning innan helsefremjande rehabilitering for eldre. Han har arbeidd i Kvinnherad kommune siden 1993, med Hatlestrand, Varaldsøy og Ølve som ansvarsområde. Det siste året òg i Rosendal to dagar i veka.

Møtestad: Husnes

 

April:

Erfaringar og tilbakeblikk etter 50 år i norsk utanriksteneste 

Tidlegare diplomat Øyvind Nordsletten held føredrag om Russland og Ukraina, men vil særleg snakka om tilhøva mellom Noreg og Russland. Nordsletten er frå Bryne og gjekk inn i norsk utanriksteneste i 1974. Han har hatt ei rekkje leiande stillingar ved ulike departement, og har mellom anna vore ambassadør i Ukraina og Kviterussland (1992-1996), og ambassadør i Russland (2000-2008).

I 2008 vart Nordsletten utnemnd til æresmedlem i Norsk-Russisk Handelskammer for sitt bidrag til å betra dei norsk-russiske forretningstilhøva.

Møtestad: Rosendal Fjordhotel

 

 

Lest 5035 ganger Sist redigert fredag, 01 januar 2016 23:14
Aasmund Taarn Sande

Kvinnherad

Mer i denne kategorien « Neste møte Konsert i Grieghallen »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data