Skriv ut denne siden
onsdag, 08 januar 2014 23:40

REKNESKAP 2013 OG BUDSJETT 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvinnherad senioruniversitet

Rekneskap for 2013

 

Drifta:

 

 

 

Inn

Ut

Medlemspengar 2013

27000

 

Medlemspengar 2014

  4200

 

Inngangspengar

96630

 

Honorar med reise

 

18758,70

Annonsering

 1049

14165,50

Tur til Lygra

23500

21494

Husleige, servering

 

70474

Bokkjøp

 

 1400

Driftsutgifter

 

4967,50

Betaling av datautstur

 

28238

Bankutgifter

 

  126

Renter

   90

 

”Underskot”

 7154,70

 

 

 

 

 

159623,70

159623,70

Balanse:

 

 

 

 

 

Kontoen 01.01.2013

 

66263

Underskot

 7154,70

 

Kontoen 01.01.14

59108,37

 

 

 

 

 

66263,07

66263,07

 

 

 

 

 

Valen, 06.01.2013

 

Anfinn Otterå

Kasserar

 

Betaling av datautstyr: Pengane til datautstyr var komne

Til kontoen frå banken i 2012, men vetalinga vart gjort i 2013.

Dette forklarar noko av overskotet i 2012 og underskotet i 2013.

 

 

Kvinnherad senioruniversitet

Budsjett 2014

Inntekter:

 

Medlemspengar

27000

Inngangspengar

50000

Sponsorinntekter

14000

Sum

91000

 

 

Utgifter:

 

Honorar med reise og opphald

25000

Møtelokale/servering

40000

Annonsering

16000

Drift av laget

10000

Sum

91000

 

Lest 5742 ganger Sist redigert mandag, 23 juni 2014 23:09
Reidar Kyrkjebø

Siste fra Reidar Kyrkjebø