fredag, 09 juni 2017 16:50

Program Haust 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Mandag 25. september

ER DET HARDINGEN SOM HAR GITT INNHALD TIL DET NORSKE?

Ungdomshus i Hardanger - bedehus i Ryfylke
Bykultur i Bergen - motkultur i Stavanger
Verdiskilnader mellom grannar
 

Foredragsholder: Erik Fossåskaret

Kabuso kl 11:30

Erik Fossåskaret  er sosiolog ved universitetet i Stavanger.
Han har skrive ei rekkje tekstar om Vestlandet og Hardanger, både i nasjonale og lokale bøker og tidsskrift

Mandag 16. oktober

Vestlandsmaleren Bernt Tunold- et portrett

Foredragsholder: Jan Landro

Kabuso kl 11:30

Jan H. Landro arbeider nå som frilansjournalist i sitt eget firms Kulturlandro samt som forfatter og «bokbader».. Han var tilsett i Bergens Tidende 1978–2012, der han var kulturjournalist fra 1978, kulturredaktør 2006–2011 samt redaktør for leserkontakt 2011–12.

I årene 1986-1989 var han redaksjonsjef i J.W. Eides Forlag. I ti år frå 1991 skrev Landro forfatterpresentasjoner til bokserien «Århundrets bibliotek» med boken "Århundrets forfattere" for Bokklubben.

Nå i høst har han utkommet med boken Frå Nora til Karl Ove - og 84 andre personar i norsk litteratur. Dette er en samling portretter, 3-5  sider hvert, av oppdiktede personer i norsk skjønnlitteratur, fra sagaene og frem til i dag. Den eldste er Gunnar på Lidarende fra Njåls saga, den ferskeste er Bergljot i Vigdis Hjorths Arv og miljø.

Han har og vært styreleder for det statlige Produksjonsfondet for kino- og tv-film.

Bernt Tunold (1877 - 1946) var en maler som gjennom sin kunstnerkarriere særlig tok opp motiver med tilknytning til den gamle bondekulturenVestlandet.

Han var samtidig med sin venn Nikolai Astrup som han ble inspirert av.[1] og kom tidvis i Astrups skygge. Begge var en del av kretsen rundt Olav og Frida Rusti i Urdi. De var opptatt av det særnorske, og mente at kunstnere hadde røtter i sitt eget landskap. Tunold dro derfor kl

Mandag 06. november

Klima og helseKva må til for å begrensa skadene?

Foredragsholder: Gunnar Kvåle

Norheimsund kirke kl 11:30

Gunnar Kvåle, lege og professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Har arbeidd med utdanning og forskning omkring helseproblem i fattige land, særleg i Afrika. I seinare år har han vore spesielt oppeken av korleis ein kan redusera vidare klimagassutslepp for å kunne avgrensa skader på liv og helse.

I førelesinga vil han gje ei oversikt over dagens situasjon når det gjeld klimagassutslepp, skader vi ser no og kva som kan ventas i åra som kjem, spesielt når det gjeld folkehelse og sjukdom. Han vil gje ei oversikt over kva som må til for å redusera klimagasutsleppa slik Parwis-avtalen frå desember 2015 krev.

Mandag 27. november

Har pensjonisten det for godt ?

Foredragsholder: Viktor Normann

Norheimsund kirke kl 11:30

Victor Norman er en norsk samfunnsøkonom, skribent og politiker for Høyre.

Norman har siden 1975 vært forsker og professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen, hvor han var rektor 1999–2001.[1]

Han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–2004.[2]

Norman ble i 1991 æresdoktor ved Handelshøyskolen i Stockholm.[1] I 2009 ble han tildelt Fridtjof Nansens belønning til fremragende forskere, historisk-filosofisk klasse, med den tilhørende Nansenmedaljen for fremragende forskning.[4] Norman har vært medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1994. Han har medvirket i en rekke offentlige utvalg.

Mandag 29. januar

Årsmøte

BorgerlønnArgumenter, motargumenter, eksperimenter.

Foredragsholder: Nanna Kildal

Norheimsund kirke kl 11:30

Kildal er sosiolog med magistergrad frå Universitetet i Oslo. Ho er forskar ved Uni Research Rokkansenteret, og var redaktør av tidsskrift for velferdsforskning ved det same senteret i 12 år frem til 2016

 

Hvorfor snakker vi ikke mer om borgerlønn? En borgerlønn til alle vil jo både bidra til å bekjempe fattigdom og få flere mennesker i arbeid. Selv om borgerlønn kan virke fremmed er ikke idéen om en borgerlønn ny – den har vært diskutert i hundrevis av år. Det har også vært eksperimentert med borgerlønn i USA og Canada, og i dag foregår det et eksperiment i Finland. Hva viser disse? Er borgerlønn en velferdsreform som kan gjør at vi bedre kan tåle de store svingningene på arbeidsmarkedet uten av arbeidsmotivasjonen blir redusert?

.

Lest 727 ganger Sist redigert onsdag, 06 desember 2017 11:13

Siste fra Helge Karlsøen

Mer i denne kategorien « Styret 2017
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 12th. Designet av Ornell data