Senioruniversitetet Kvam (3)

Org.nr 999 528 287

Kvam Senioruniversitet vart skipa 30. november 2000 etter initiativ frå Kvam eldreråd.

fredag, 09 juni 2017 16:50

Program Haust 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Mandag 25. september

ER DET HARDINGEN SOM HAR GITT INNHALD TIL DET NORSKE?

Ungdomshus i Hardanger - bedehus i Ryfylke
Bykultur i Bergen - motkultur i Stavanger
Verdiskilnader mellom grannar
 

Foredragsholder: Erik Fossåskaret

Kabuso kl 11:30

Erik Fossåskaret  er sosiolog ved universitetet i Stavanger.
Han har skrive ei rekkje tekstar om Vestlandet og Hardanger, både i nasjonale og lokale bøker og tidsskrift

Mandag 16. oktober

Vestlandsmaleren Bernt Tunold- et portrett

Foredragsholder: Jan Landro

Kabuso kl 11:30

Jan H. Landro arbeider nå som frilansjournalist i sitt eget firms Kulturlandro samt som forfatter og «bokbader».. Han var tilsett i Bergens Tidende 1978–2012, der han var kulturjournalist fra 1978, kulturredaktør 2006–2011 samt redaktør for leserkontakt 2011–12.

I årene 1986-1989 var han redaksjonsjef i J.W. Eides Forlag. I ti år frå 1991 skrev Landro forfatterpresentasjoner til bokserien «Århundrets bibliotek» med boken "Århundrets forfattere" for Bokklubben.

Nå i høst har han utkommet med boken Frå Nora til Karl Ove - og 84 andre personar i norsk litteratur. Dette er en samling portretter, 3-5  sider hvert, av oppdiktede personer i norsk skjønnlitteratur, fra sagaene og frem til i dag. Den eldste er Gunnar på Lidarende fra Njåls saga, den ferskeste er Bergljot i Vigdis Hjorths Arv og miljø.

Han har og vært styreleder for det statlige Produksjonsfondet for kino- og tv-film.

Bernt Tunold (1877 - 1946) var en maler som gjennom sin kunstnerkarriere særlig tok opp motiver med tilknytning til den gamle bondekulturenVestlandet.

Han var samtidig med sin venn Nikolai Astrup som han ble inspirert av.[1] og kom tidvis i Astrups skygge. Begge var en del av kretsen rundt Olav og Frida Rusti i Urdi. De var opptatt av det særnorske, og mente at kunstnere hadde røtter i sitt eget landskap. Tunold dro derfor kl

Mandag 06. november

Klima og helseKva må til for å begrensa skadene?

Foredragsholder: Gunnar Kvåle

Norheimsund kirke kl 11:30

Gunnar Kvåle, lege og professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Har arbeidd med utdanning og forskning omkring helseproblem i fattige land, særleg i Afrika. I seinare år har han vore spesielt oppeken av korleis ein kan redusera vidare klimagassutslepp for å kunne avgrensa skader på liv og helse.

I førelesinga vil han gje ei oversikt over dagens situasjon når det gjeld klimagassutslepp, skader vi ser no og kva som kan ventas i åra som kjem, spesielt når det gjeld folkehelse og sjukdom. Han vil gje ei oversikt over kva som må til for å redusera klimagasutsleppa slik Parwis-avtalen frå desember 2015 krev.

Mandag 27. november

Har pensjonisten det for godt ?

Foredragsholder: Viktor Normann

Norheimsund kirke kl 11:30

Victor Norman er en norsk samfunnsøkonom, skribent og politiker for Høyre.

Norman har siden 1975 vært forsker og professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen, hvor han var rektor 1999–2001.[1]

Han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–2004.[2]

Norman ble i 1991 æresdoktor ved Handelshøyskolen i Stockholm.[1] I 2009 ble han tildelt Fridtjof Nansens belønning til fremragende forskere, historisk-filosofisk klasse, med den tilhørende Nansenmedaljen for fremragende forskning.[4] Norman har vært medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1994. Han har medvirket i en rekke offentlige utvalg.

Mandag 29. januar

Årsmøte

BorgerlønnArgumenter, motargumenter, eksperimenter.

Foredragsholder: Nanna Kildal

Norheimsund kirke kl 11:30

Kildal er sosiolog med magistergrad frå Universitetet i Oslo. Ho er forskar ved Uni Research Rokkansenteret, og var redaktør av tidsskrift for velferdsforskning ved det same senteret i 12 år frem til 2016

 

Hvorfor snakker vi ikke mer om borgerlønn? En borgerlønn til alle vil jo både bidra til å bekjempe fattigdom og få flere mennesker i arbeid. Selv om borgerlønn kan virke fremmed er ikke idéen om en borgerlønn ny – den har vært diskutert i hundrevis av år. Det har også vært eksperimentert med borgerlønn i USA og Canada, og i dag foregår det et eksperiment i Finland. Hva viser disse? Er borgerlønn en velferdsreform som kan gjør at vi bedre kan tåle de store svingningene på arbeidsmarkedet uten av arbeidsmotivasjonen blir redusert?

.

mandag, 20 februar 2017 13:35

Styret 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvam Senioruniversitet

Styret 2017

Leiar Dagfinn Dyrkorn 5600 Norheimsund 900 68 881 dagfdy@online.no
Styrelem Agnar Høysæter 5600 Norheimsund 480 08 034
agnarhoy@hotmail.com
Styrelem Aud Ugulen 5610 Øystese 934 23 842
aud.ugulen@gmail.com
Styrelem Helge Karlsøen 5614 Ålvik 913 94 516
helge.karlsoen@gmail.com
Styrelem Kristin A Soldal 5610 Øystese 908 58 918
kristinandresensoldal@gmail.com
Styrelem Kristine Eikeland Paulsen 5630 Strandebarm 470 41 881
stinepa@online.no
Styrelem Sigrid Flem 5600 Norheimsund 901 27 998
sigflem@gmail.com

1. vara Gerd D. Olsen 5610 Øystese 410 49 040
2. vara Turid Aksnes 5600 Norheimsund 950 32 396
3. vara Olaug Berge Mo 5610 Øystese 991 68 837

mandag, 09 februar 2015 15:55

Vedtekter Kvam Senioruniversitet

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

 

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 14th. Designet av Ornell data