mandag, 10 juni 2013 17:36

Møteprogram høsten 2013

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(5 Stemmer)

HØSTSEMESTERET 2013 - SÆLEN KIRKE, VARDEVEIEN 9 

onsdager kl.11.15 

4. september 2013. Professor Kjetil Bjorvatn:
«Kinas vekst vår undergang»?

Foreleseren er siden 2005 professor i samfunnsøkonomi og p.t. dekan for bachelorstudiet ved NHH. I sitt forskningsarbeid og i sine mange publiserte artikler viser han stort internasjonalt engasjement og stor temabredde. I 2005/2006 var han tilknyttet Harvard University i USA.

 


 

18. september 2013. Professor Frank Aarebrot:
«Stortingsvalget 2013. Refleksjoner bakover og fremover.»

Foreleseren trenger ingen nærmere introduksjon. Professor Aarebrot er en av de mest utadvendte universitetslærere i Norge. Han er i tillegg professor II i demokratiutvikling ved Ørebros universitet i Sverige og har også forelesninger i Frankrike og Tyskland.

 


 

2.oktober 2013. Kommandør. Paal Svendsen:
”Sjøforsvaret løser oppgaver ute og hjemme.”

 

Paal Svendsen er Sjef for skolesenteret KNM Tordenskjold som driver utdanning innenfor maritime fag som taktikk, helikopter, dykking, eksplosiver under vann, sjømannskap, røykdykking og krigføringsområder samt militær fysisk trening for personell som tjenestegjør på våre orlogsfartøyer.


16. oktober 2013. Professor Nikolai Østgaard:
«Romfenomener i vår atmosfære.»

Foreleseren er professor i romfysikk ved UiB fra 2004. Før det var han 4 år i USA med studie- og forskningstilknytning til romfysikk. I 2013 ble UiB tildelt midler fra forskningsrådet til å etablere Birkeland Centre for Space Science under ledelse av Nikolai Østgaard. Dette er en anerkjennelse for fremragende forskning.

 


30.oktober 2013. Professor emerita Ida Blom:
”Hva er en mann? Reaksjoner på nye muligheter for kvinner fra 1880- årene til 1913.”

Ida Blom har arbeidet som professor i kvinne- og kjønnshistorie ved UiB. Hun ble Norges første professor i kvinnehistorie i 1985, og har utgitt en rekke bøker og mange artikler innenfor politisk historie og helsehistorie, med særlig vekt på betydningen av kjønn. Hun er opptatt av nasjonale og kulturelle forskjeller og hennes forskning legger ofte opp til internasjonale sammenlikninger.

 


13.november 2013. Biblioteksjef Leikny Haga Indergaard:
Bibliotekene et grunnfjell i samfunnet – så også i framtiden?”

Leikny

Foreleseren er fra 2008 biblioteksjef ved Bergen offentlige bibliotek. Leikny Haga Indergaard er engasjert i internasjonalt bibliotekarbeid, og leder nå seksjon for lesing og leseforsking i den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA. Hun er også medlem av flere styrer og utvalg innen bibliotek og litteratur.

 


27. november 2013. Gunnar Nagell Dahl:
”Vestnorske mattradisjoner”..

 

Foreleseren er ansatt hos Fylkesmannen som matattache og arbeider med utviklingsarbeid og veiledning innen matproduksjon i Hordaland og Sogn og Fjordane. Han har ansvaret for Bergen Matfestival, og er medforfatter i kokeboken ”Matgleder frå Hordaland” og ”Veier til vestlandsmaten”.


11.desember 2013. Gamlekarmusikken.

Gamlekarmusikken er et veterankorps med historisk tilknytning til Buekorpset Nordnæs Bataillon. Det blir variert musikk og fortellinger fra korpsets historie og opplevelser.
VELKOMMEN TIL
HØSTSEMESTERET 2013
SÆLEN KIRKE, VARDEVEIEN 9
onsdager kl.11.15

Varighet ca. en time

Etter forelesningene inviteres til sosialt samvær med kaffe og tebrød.

Forelesere og temaer finner du i separat artikkel (Møteprogram høsten 2013).
 

Semesterkort kr. 300,- gir adgang til alle møtene.
Enkeltarrangement kr. 60,-.

VEL MØTT!
----------
Salg av semesterkort på Oasen 30.08.13, kl. 11-14.

Senioruniversitet i Fyllingsdalen (SIF) er en selvstendig ideell organisasjon som ønsker å gi medlemmene inspirasjon og engasjement ved å gi dem mulighet til å orientere seg i utvalgte emner og fagområder på et bredt spekter – uten å gi formell kompetanse.


Alle kan delta.

SIF er støttet av Bergen Kommune
v/ Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor

Styret for 2013/2014 består av:

Wenche Skarstein (styreleder, tlf. 55 16 37 76),
Kari Lien Garnes, Carl 
– Petter Hansen, Ruth Haugstvedt, Kjell Sælensminde, Terje Johannessen og Sigbjørg Underland

Senioruniversitetet:
En møteplass for tanke og trivsel!

www.Senioruniversitetet.no / Fyllingsdalen --------

Vi takker Tryg Forsikring for bistand til trykking av programheftet.


 

 

 

 

 

Lest 14217 ganger Sist redigert onsdag, 12 juni 2013 03:05
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 20th. Designet av Ornell data