onsdag, 09 desember 2015 21:09

Vårsemesteret 2016

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

 

27. januar 2016. Professor emeritus Dagfinn Moe:

«1800 til 1900, en spennende periode i den bergenske hagehistorie».


Dagfinn Moe har vært tilsatt ved Botanisk institutt /De naturhistoriske samlinger ved UiB fra 1967 til han gikk av med pensjon. Han har arbeidet med vegetasjonshistorie, museale spørsmål i botanikken, både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

10. februar 2016Forsker Hans Jørgen Gåsemyr: 
«Hva vil Kina»?


Hans Jørgen Gåsemyr er forsker ved Institutt for sammenlignende politikk ved UiB. Han har bodd store deler av sitt voksne liv i Kina og undersøkt mer enn 2000 frivillige organisasjoner. 

 

 

24. februar 2016Professor Lars Thomassen :

«En titt inn i din hjerne: Selv om slaget rammer er ikke slaget tapt».


Foreleseren er spesialist i nevrologi, med spesialkompetanse i nevrovaskulære sykdommer. Han er professor ved UiB og leder Slagforskningsgruppen ved Nevrologisk avd., Haukeland Universitetssykehus. Hans kliniske arbeid dreier seg mest om det akutte hjerneslagets første timer, med fokus på blodproppløsende medisin og ultralydbehandling.

 

 

9. mars 2016Professor emeritus Stein Ugelvik Larsen:
"Fyllingsdalen i krig og i krigens kjølvann".


Foreleseren er professor emeritus fra UiB. Han grunnla lokalavisen Sydvesten, startet Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen og er redaktør for bøkene om Fyllingsdalens historieUtvikling av demokratiteori og analyse av internasjonal fascisme har vært hans arbeidsfelt.

 

 

6. april 2016Pensjonert 1. amanuensis Egil Ertresvaag:
«Jakten på den virkelige strilen».  Var levekårene på Strilelandet så karrige og elendige som mange bergensere mente?


Foreleseren er pensjonert førsteamanuensis i historie fra Høgskolen i Bergen og har skrevet en rekke bøker om byens og distriktets historie.

 

 

20. april 2016Tidligere sjefredaktør i BT Kjartan Rødland;
«Da mediefolket krysset Jordan elv – revolusjon på mange plattformer».


Tretten år gammel var mediemannen da han leverte sitt første stykke journalistikk som ble trykket i avisen Dagen. Senere ble det fastere formiddagsarbeid i samme avis da han gikk på ettermiddagsgymnas i Bergen. Yrkeslivet hans er knyttet til aviser i mange landsdeler. Han har ikke bare fulgt en revolusjon, men en serie av små og større revolusjoner, som endte med den helt nye mediesituasjonen som vi nå ser omrisset av.

 

 


4. mai 2016Psykolog Linn-Heidi Lunde:

«Alkoholforbruk og drikkemønster blant dagens middelaldrene og eldre»Er det grunn til bekymring? 


Foreleseren er psykologspesialist ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitets- sykehus og førsteamanuensis ved universitetet i Bergen. Hun har doktorgrad fra UiB.

 

 

18.mai 2016Havforsker Odd Nakken:

«Frå fiskeleiting til fiskevern og fiskeavl».


Odd Nakken er pensjonert havforsker. Han er cand.real. i fysisk oseanografi og har arbeidet innenfor flere av Havforskningsinstituttets sentrale områder. Nakken var direktør ved instituttet i 1986-1992. I en periode var han tilknyttet UiB som professor II i fiskeribiologi.


 

Lest 4183 ganger Sist redigert onsdag, 09 desember 2015 23:31
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 21st. Designet av Ornell data