torsdag, 22 mai 2014 19:45

Høstsemesteret 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

 

3.september 2014. Fyrsteamanuensis Eirik Holmøyvik:
”Grunnlova og endringar 1814 – 2014”.

Foreleseren er fyrsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen. Han arbeider særleg med statsrett og rettshistorie. Han har publisert bøkene «Maktfordeling og 1814» (2012) og «Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014» (2013).

 


17. september 2014. Professor emeritus Rolf Moe-Nilssen:
” Aldring, balanse og fysisk aktivitet”.

Foreleseren er fysioterapeut og nå professor emeritus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.Han har holdt en rekke kurs om fysisk aktivitet og balanse, og deltatt i et europeisk forskernettverk for forebygging av fall. Han har også utviklet testmetoder for vurdering av balanse og gangfunksjon hos barn og voksne med bevegelsesproblemer.


1. oktober 2014. Professor Jan Petter Hansen:
Når vil oljealderen ta slutt”?

Foreleseren er professor ved UiB, Fysisk institutt. Hans primære forskningsområde dreier seg om atomer og optisk fysikk. Han har en omfattende internasjonal publikasjonsliste. Han har dessuten professor 2 - avtale med NHH hvor han foreleser i energi for internasjonale mastergradstudenter.

 

.
15.oktober 2014. Daglig leder Jørn Kvist :
"Fyllingsdalen Nye Teater fra 1975 til i dag".

Jørn Kvist tiltrådte som daglig leder ved Fyllingsdalen teater høsten 2013. Jørn har en allsidig teaterbakgrunn som produsent og er utdannet produksjonsleder ved NISS i Oslo.

Vi møtes på teateret denne dagen.

 

29.oktober 2014. Forsker Ida Helene Steen.
”Mikrobielt liv i ekstreme miljø.”

Foreleseren er forsker ved UiB, Institutt for biologi og Senter for geobiologi. Hennes forskning dreier seg om å bruke havdypet, økosystemene på og under havbunnen, og utviklingen av livet på jorden, til å vise at naturvitenskapen stadig er i utvikling

 

12.november 2014. Førsteamanuensis Katrine Vellesen Løken.
”Hvordan påvirker offentlig eldreomsorg de over 80 år og barna deres”?

Foreleseren er førsteamanuensis ved UiB, Institutt for økonomi. Hennes forskning dreier seg om familie- og trygdeøkonomi. Hun har nylig vunnet Sandmo Junior Visiting Fellowship.

 

 

26. november 2014. Professor emeritus Gunnar Kvåle:
"Klimaendringar og helse. Kva bør gjerast"?

Forelesaren, som er lege, har arbeidd med internasjonale helsespørsmål som professor ved Senter for internasjonal helse, UiB. Han har arbeidd blant anna med epidemiologisk kreftforskning og har ein doktorgrad på brystkreft. Dei seinare åra har han vore spesielt oppteken av kva klimaendringane vil føra til for liv og helse, og engasjert seg i etiske retningslinjer i forskningspolitikken
.

 

10. desember 2014. Professor emerita Bente Alver:

Kom jul med din Glede”?


Foreleseren har vært professor ved institutt for Arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR). Hennes spesialfelt er innen den folkelige forestillingsverden, i eldre- og i nåtid, i rituelt liv, festtradisjoner, folkemedisin, og i magi og trolldom. I lys av sin forskningsbakgrunn vil hun gi oss et perspektiv på dagens julefeiring i Norge
.

Lest 6496 ganger Sist redigert fredag, 16 desember 2016 00:07
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 21st. Designet av Ornell data