mandag, 09 desember 2013 12:31

Vårsemesteret 2014.

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(8 Stemmer)

Vårsemesteret 2014.

22. januar 2014. Kontorsjef Paal Fennell:
”Mattilsynet fra innsiden – dyrevern og mattrygghet.”
Foreleseren har tidligere 4 års tjeneste som distriktssjef i Mattilsynet i Bergen. I denne tiden var han gjennom interne prosjekter aktiv og deltakende i tilsynets utvikling og virkemåte.


 
5.februar 2014. Professor emeritus Agnar Sandmo:
”Miljø og samfunnsøkonomi.”

Foreleseren har vært en av de mest produktive forskere i utviklingen av Samfunns-økonomisk institutt NHH frem til å bli det ledende undervisnings- og forskningsforum innen samfunnsøkonomi i Norge. Norske myndigheter, herunder Norges Bank, har i mange sammenhenger benyttet hans innsikt. Hans internasjonale deltakelse i fagets utvikling gjennom gjesteprofessorrater og ledende publikasjoner har vært omfattende.

 
 

19. februar 2014. Professor Gunnstein Akselberg: 
”Stadnamn i Bergen. Tolkningar og tydingar.”


Foreleseren er professor i nordisk språkvitskap ved UiB. Han arbeider innanfor sosiolingvistiske forhold, dialektologi og namneforskning. I mange år har han hatt den populære

språkspalta ”Snakk med oss” i NRK Hordaland. Han står bak fleire  bøker, bl.a.  ”Ord og uttrykk frå Hordaland” og ”Frå Bontelabo til Ånuglo. Stadnavn i  Hordaland”.

  .
5. mars 2014. Redaktør Olav Kobbeltveit:
”Om Jakob Sande og hans diktning.”
Foreleseren begynte sitt yrkesliv som journalist allerede i 1971. Han var ansatt i BT fra 1982 til 2003, de siste 8 årene som politisk redaktør. Senere har han vært freelanceskribent med bredt kunnskapsområde. Han har også skrevet flere bøker, herunder biografier og lokalhistoriske bøker.

 
19.mars 2014.

 

2004 – 2014.


Vi feirer oss selv. Tilbakeblikk.
Underholdning.

Alle hjertelig velkommen.


  

2.april 2014. Fyrsteamanuensis Eirik Holmøyvik:

”Grunnlova og endringar 1814 – 2014.”


Foreleseren er fyrsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen. Han arbeider særleg med statsrett og rettshistorie.

Han har publisert bøkene «Maktfordeling og 1814» (2012) og «Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga

1814-2014» (2013).

 

  


30.april 2014. Førsteamanuensis Martha Chekenya Enger:

”Morderceller mot hjernekreft.”

Foreleseren forsker på den mest aggressive hjernekrefttypen som ikke lar seg stoppe ved tradisjonell kreftbehandling.

Hun er utdannet ved Universitetet i London og har mastergrad og doktorgrad i nevrovitenskap samt bachelorgrad i

psykologi.

  

14. mai 2014. Kirsten Hetland:

”Mitt liv med Audun.”

Kirsten Hetland var gift med Audun Hetland i 45 år, til hans død i 1998. Hun arbeidet som sin manns assistent og drev samtidig Atelier Hetland, som fremdeles er åpent, på Bryggen.

 

Lest 7157 ganger Sist redigert søndag, 23 februar 2014 15:27
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 21st. Designet av Ornell data