Senioruniversitetet Fusa
André J.  Cornax

André J. Cornax

mandag, 19 desember 2016 13:10

Vårprogram 2017

31.januar      Ella Marie Brekke Vangsnes - etnolog
Dr. Øpstad

- ei føregangskvinne og legende

21.februar    Mari Lyssand

–årsmøte      - tidlegare formidler ved Museet Lysøen

                      Ole Bull

-virtuos og nasjonsbyggjar

28.mars        Dag-Tore Anfinsen - redaktør

                      Holsund

- ting, gjestgjevar og handelsstad

25.april         Inge Halstensen - Fiskebåtredar frå

                      Austevoll og engasjert kysthistorieformidlar

                      Jord og hav

- vårt vestnorske næringsgrunnlag

30. mai         Tur til Fana

                      - Bl.a. Hordamuseet, Fana Kyrkje

                      - Middag

Onsdag 8.mars - Invitasjon til Harmonien

Forelesing - Lunsj - Konsert

mandag, 19 desember 2016 13:05

Vårprogram 2017

31.januar      Ella Marie Brekke Vangsnes - etnolog
Dr. Øpstad

- ei føregangskvinne og legende

21.februar    Mari Lyssand

–årsmøte      - tidlegare formidler ved Museet Lysøen

                      Ole Bull

-virtuos og nasjonsbyggjar

28.mars        Dag-Tore Anfinsen - redaktør

                      Holsund

- ting, gjestgjevar og handelsstad

25.april         Inge Halstensen - Fiskebåtredar frå

                      Austevoll og engasjert kysthistorieformidlar

                      Jord og hav

- vårt vestnorske næringsgrunnlag

30. mai         Tur til Fana

                      - Bl.a. Hordamuseet, Fana Kyrkje

                      - Middag

Onsdag 8.mars - Invitasjon til Harmonien

Forelesing - Lunsj - Konsert

mandag, 19 desember 2016 16:18

Program haust 2018

Haustprogram 2018

_______________________________________

 

  

Tysdag 25. september - Asbjørn Kristoffersen, Journalist

    -  Gamlingar som vekstnæring


Tysdag 30. oktober - 
Jørg Westermann, Norsk Bane

       - Høgfartstog i Hordaland;
             er det fart i planen og er Fusa med på kartet?

    Tysdag 27. november - Ella M.B.Vangsnes,

    - Fusa – vegen frå Os til Bjørnafjorden

 

 

Foredraga er mellom kl. 11 og 13 på Eikelandsosen bedehus.

 

 

søndag, 15 mai 2016 16:16

Styre Fusa Senioruniversitet 2017

søndag, 15 mai 2016 16:11

Årsmelding 2016

fredag, 21 august 2015 09:31

Førehandsomtale Haust 2015

Fusa Senioruniversitet si haustprogram, 
med Jimmy Øvredal i starten

Det lakkar og lir, og kaklinga av gjæss på veg sørover er ei påminning om at sommaren er på hell. Skuleborn kjem tilbake til pultane sine. Studentar reisar til sine studieplassar. Då er tiden inne for Fusa senioruniversitet å inby til åndeleg påfyll på dagstid for alle som har høve til det.

Me har gleda av å kunne melde om eit program med fleire talare som har sine røter i Fusa kommune. Professor emeritus Gunnar Kvåle vaks opp i Strandvik, og me behøver vel ikkje gjette hvor professor emeritus Halvdan Eikeland har slitt sine barnesko.

Krigen har satt sitt preg på dette minneår. Me har valt eit par emne som passar inn i dette emne. Historikaren Halvdan Eikeland tek for seg kva hans generasjon lærde om Krigen då dei gjekk på skule, og kva skuleborna lærer om den idag. Direktør for Sjøfartsmuseet, Per Kristian Sebak, skal halde sitt foredrag om arrestasjonene og deportasjonene av jøder i Bergen og Hordaland under annen verdskrig.

Eit emne som høyrer vår tid til, skal Gunnar Kvåle ta seg av: klimaendringar og helse. Som avtroppet leiar for Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen har han inngående kunnskap om de helsemessige følger som klimaendringar medførar.

Programmet åpnes av Jimmy Øvredal, forfattaren og toradarspelaren frå Øvredalen i Os. Tysdag 25. august får me møta osingen på nytt. Sist han vitja vårt senioruniversitet, tala han om forandringen i småfuglebestanden. Nå skal me få høyre om hans kunstnariske virke; han har gjeve sitt foredrag overskriften Dikt og song frå eit kunstnarliv. Om alle vel har kjenskap til noen av hans bøker, er det ikkje sikkert me er fullt klar over det store omfanget av hans diktararbeid. Sjå listen av hans bøker i faktaboks.

Han vil by på historiar om «Nils'n i Bakkjen, Stølatræ-Jens'n, Vallekleiv Johan, Gurino og ymse andre personasjer i Gråsteindalen Krins, eit stykke utanfor allfarvegen», har han lovt. Persongalleriet er kjent frå ei rekkje av hans bøker. I tillegg kjem han med seriøse dikt, songar og salmar. Instrumentet har han óg med seg. Så det blir noe for kvar og ein.

Me håpar at mange, ikkje berre seniorar, vil ta turen til Eikelandsosen den føremiddagen. Velkomen til ein kunstnerisk hyggestund! Og ta med nokon i nabolaget!

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data