torsdag, 15 mars 2012 13:07

Årsmøtet 2012

Skrevet av dv
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

        

Protokoll fra årsmøte 21. februar 2012

          Til stede på årsmøtet: 33 medlemmer

      1. Til møteleder ble valgt Ruth Irgens. Hans Fosse fikk ansvaret for å skrive referatet.

          Følgende ble valgt til å skrive under protokollen: Lars Sverkeli og Sigrid Simonsen.

 

      2. Årsmeldingen for 2011 ble lest opp og enstemmig godkjent med følgende rettelse/tilføyelse:

          a) I første linjen: Første hele driftsår var 2007.

          b) Vedr. stipendutdelingen:

         To unge, svært lovende musikere, Matias Hjelle Gravelsæter og Amalie Eikaas Stalheim,

         var vinnere, ….

 

      3. Regnskapet for 2011 ble presentert av regnskapsansvarlig Idar Fosshagen.

          Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

   Vedtak: For ettertiden bør det være en egen post for stipend.

 

4. Semesteravgift: Vedtatt uendret. Prisen er 200 kr pr. semester og 50 kr pr. enkeltbillett.

 

5. Innkomne forslag/saker fra styret: Ingen saker.

 

6. Valg:

     Harald Jonassen ledet valget. Styrets sammensetning blir slik:

 

     Leder: Tor Vigander (2 år) Valgt ved akklamasjon

     Nestleder: Aina Aspblad Sverkeli (2 år) ----- ” -----

     Sekretær: Dag Vaula (2 år) ----- ” -----

     Regnskapsansvarlig: Hans Fosse (2 år) ----- ” -----

     Styremedlemmer: Knut Terum (1 år) Ikke på valg

     Gudbjørg Lossius (1 år) --- ” ---

     Tordis Kvassheim (1 år) Valgt ved akklamasjon

 

     Varamedlemmer: Jorunn Rommetveit (1 år) ----- ” -----

     Berit Garmann Faannessen (1 år) ----- ” -----

 

     Revisor: Bjørn Sverre Lundhaug (1 år) ----- ” -----

 

     Ny valgnemnd: Ruth Irgens, Idar Fosshagen, Bjørg R. Revheim

 

     Aina Aspblad Sverkeli takket Ruth Irgens, Idar Fosshagen og Bjørg R. Revheim med

     gode ord og blomster. Elisabeth Giske som var fraværende vil få overrakt takken ved

     en senere anledning.

 

______________________________ ______________________________

Lars Sverkeli                                                                        Sigrid Simonsen

Lest 8682 ganger Sist redigert fredag, 29 juli 2016 15:48
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Sunday the 23rd. Designet av Ornell data