lørdag, 10 februar 2018 09:25

Årsmøte i Fana og Ytrebygda Senioruniversitet

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

FANA OG YTREBYGDA
SENIORUNIVERSITET
Årsmøte tirsdag 20. februar 2018 – kl. 13.00
ÅRSMELDING FOR 2017
FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET
Fana og Ytrebygda Senioruniversitet ble startet høsten 2006. Det er en selvstendig, ideell organisasjon for ikke yrkesaktive, voksne personer. Formålet er gjennom foredrag å stimulere til engasjement og fornyet kunnskap uten å oppnå formell kompetanse.
Møtene holdes i Kultursalen i Fana Kulturhus på Nesttun. Det holdes 16 årlige foredrag likt fordelt mellom vår- og høstsemester, i gjennomsnitt 2 tirsdager i måneden.
Senioruniversitetet ledes av et styre på 9 medlemmer.
Etter årsmøtet har styret hatt denne sammensetningen:
Leder: Eli Wesenberg Mohn
Nestleder: Nils Hovdenak
Kasserer: Oddmund Fjellheim
Sekretær: Astrid Haugstad Tangerås
Styremedlemmer: Toril Tysseland
Øivind Johnsen
Vigdis Karin Larsen
Bjørn Birknes
Haldor Telle
Revisor: Bjørn Sverre Lundberg
Valgkomite : Ann Midtbø, Inger Astrid Ullestad og Hans Fosse

Programutvalget i 2017 har bestått av, Nils Hovdenak, Eli W. Mohn, Toril Tysseland og Vigdis Karin Larsen.

I løpet av året har det vært avholdt 7 styremøter og 45 saker har vært behandlet.
I styremøter har instrukser og vedtekter blitt behandlet og gjennomgått. Styret har også behandlet forslagene til program fra programkomiteen.
I henhold til vedtak på årsmøtet i 2017 har pris for enkeltbillett vært kr. 100 og kr. 400 for semesterkort.

For året 2017 har vi et overskudd som vi vil bruke kr. 30.000 av til et «stipend». Stipendet vil bli utdelt i 2018.

Aktiviteten for Senioruniversitetet har vært god. Besøkstallene ligger svært stabilt selv om det kan være store variasjoner fra gang til gang. Både vår og høst lå gjennomsnittlig besøkstall på 130 deltakere. Foredragene har hatt et varierende og engasjerende innhold. Tilbakemeldingene har vært svært gode, også fra foreleserne som skryter av et engasjert og lydhørt publikum.

Senioruniversitetene var invitert til et arrangement i Grieghallen våren 2017, med foredrag, lunsj og konsert. Der deltok 49 av våre medlemmer.

Vi har sluppet til på kommunetorget i BT og Fanaposten har vært
raus med omtalen av Senioruniversitetet ved flere anledninger.

Styret takker inspirerende forelesere og vårt trofaste publikum og våre gode
samarbeidspartnere i Fana Kulturhus for et vellykket 2017.

Nesttun
Eli Wesenberg Mohn
Leder

Lest 2081 ganger
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data