lørdag, 20 mai 2017 13:24

Protokoll fra årsmøtet 21. februar 2017 Spesial

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET

Dato: 21. februar 2017 - kl. 13.00-13.30 Sted: Fana Kulturhus, Småsalen

Tilstede: 27 personer


Saksliste

Sak. Ol — Konstituering

  1. Valg av møteleder: Eli Wesenberg Mohn. Vedtak: Eli Wesenberg Mohn ble valgt.
  2. Valg av referent: Astrid Haugstad Tangerås.

Vedtak: Astrid Haugstad Tangerås ble valgt.

  1. Valg av to personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen.

Vedtak: Jorunn Rommetveit og Barbro Havre ble valgt.

Sak. 02 — Årsmelding 2016

Årsmelding ble opplest av møteleder. Vedtak: Årsmelding ble godkjent.

Sak. 03 — Regnskap 2016 og revisors uttalelse

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Oddmund Fjellheim. Laget kunne vise til et overskudd på kr. 9.917,-. Et markert bedre resultat enn i 2015, som en kombinasjon av høyere billettsalg og bortfall av Ungdomsstipend. Det kom spørsmål om styret vil gjeninnføre Ungdomsstipend. Leder svarte at det vil bli drøftet til høsten.

Revisors uttalelse: «Jeg har gjennomgått regnskapet med bilag og kontoutdrag. Bokføringen stemmer med virkelige verdier og kan godkjennes.» Vedtak: Regnskapet 2016 ble godkjent.

Sak. 04_ Budsjett 2017

Budsjettet er en orienteringssak. Budsjettet ble utdelt til alle på møtet.

Kasserer Oddmund Fjellheim gjennomgikk budsjettet. En del poster er oppjustert i forhold til 2016. Budsjettet bygger blant annet på et gjennomsnitt på 135 personer på alle møtene. Vi har også økt posten honorar da en del forelesere kommer østfra noen som resulterer i hotell-/reiseutgifter. Ny budsjettpost er «Underholdning» hvor det er avsatt kr. 10.000. På grunn av god økonomi ønsker styret å sette av midler til en form for underholdning på noen av møtedagene.

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering.

Sak. 05 — Innkomne forslag

Kun styrets forslag forelå innen fristen 15. desember 2016. Etter at skrivefeil først ble rettet på årsmøtet lød det:

«Semesteravgift økes til kr. 400 og enkeltbillett til kr. 100 med virkning fra høsten 2017.»

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak. 06 - valg 2017

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av Tor Vigander. Det forelå ingen andre forslag.

Til nye styremedlemmer ble valgt:

Nils Hovdenak — for perioden 2017-2019 — gjenvalg.

Vigdis Karin Larsen — for perioden 2017-2019 — gjenvalg.

Torill Tysseland — for perioden 2017-2019 — ny.

Øivind Johan Johnsen — for perioden 2017-2019 — ny.

Etter valget har styret i Fana og Ytrebygda Senioruniversitet følgende sammensetning:

Verv Navn Periode
Leder Eli Wesenberg Mohn 2016-2018
Styremedlemmer Nils Hovdenak 2017-2019
Vigdis Karin Larsen 2017-2019
Torill Tysseland 2017-2019
Øivind Johan Johnsen 2017-2019
Astrid Haugstad Tangerås 2016-2018
Oddmund Fjellheim 2016-2018
Bjørn Birkenes 2016-2018
Haldor Telle 2016-2018

Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet.

Sak. 07 - Valgkomite 2018

Ann Midtbø — for perioden 2017-2018 — ny.

Inger Astrid Ullestad — for perioden 2017-2018 — ny.

Hans Fosse — for perioden 2017-2018 — gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling på valgkomite ble enstemmig vedtatt.
Nesttun, 21. februar 2017

Referent Astrid Haugstad Tangerås

        Eli Wesenberg Mohn                          Astrid Haugstad Tangerås

       Barbro Havre                                       Jorunn Rommetveit

Lest 2678 ganger Sist redigert fredag, 15 desember 2017 01:18
Mer i denne kategorien « Høstprogram 2017 Vårprogram 2018 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data