fredag, 06 januar 2017 20:45

Årsmøte 21. februar 2017-fANA kULTURHUS KL. 13

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET ÅRSMELDING FOR 2016 Fana og Ytrebygda Senioruniversitet ble startet høsten 2006. Det er en selvstendig, ideell organisasjon for ikke yrkesaktive, voksne personer. Formålet er gjennom foredrag å stimulere til engasjement og fornyet kunnskap uten å oppnå formell kompetanse. Møtene holdes i Kultursalen i Fana Kulturhus på Nesttun. Det holdes 16 årlige foredrag likt fordelt mellom vår- og høstsemester, i gjennomsnitt 2 tirsdager i måneden. Senioruniversitetet ledes av et styre på 9 medlemmer. Etter årsmøte 2016 har styret hatt denne sammensetningen: Leder:Eli Wesenberg Mohn, valgt for 2 år Nestleder:Nils Hovdenak, ikke på valg ( 1 år igjen) Kasserer:Oddmund Fjellheim, valgt for 2 år Sekretær:Astrid Haugstad Tangerås , valgt for 2 år Styremedlemmer:Ann Midtbø, ikke på valg ( 1 år igjen)Inger Astrid Ullestad, ( 1 år igjen) Vigdis Karin Larsen, ( 1 år igjen)Bjørn Birkenes, valgt for 2 år.Haldor Telle, valgt for 2 år Revisor: Bjørn Sverre Lundberg, gjenvalgt for 1 år. Valgkomite for 2017: Tor Vigander, Dag Vaula og Hans Fosse Mangeårige medlemmer av styret Tor Vigander, Hans Fosse og Dag Vaula valgte å ikke ta gjenvalg i 2016. De ble takket av med blomster og ros for god innsats for Senioruniversitetet. Programutvalget i 2016 har bestått av, Nils Hovdenak, Eli W. Mohn, Inger Astrid Ullestad og Vigdis Karin Larsen. I løpet av året har det vært avholdt 7 styremøter og 45 saker har vært behandlet. Styret har vært på ett felles møte for styrene i Senioruniversitetene i Hordaland. I henhold til vedtak på årsmøtet i 2016 har pris for enkeltbillett vært kr. 70 og kr. 300 for semesterkort. Dette har medført en del problemer med vekslepenger. Dette sammen med generelle økninger av utgiftene gjør at styret vil foreslå en økning av billettprisene på årsmøtet i 2017. (varslet på siste forelesning i 2016). Etter vedtak på årsmøtet i 2016 ble det ikke utdelt Ungdomsstipend for dette året. Aktiviteten for Senioruniversitetet har vært god. Besøkstallene ligger svært stabilt selv om det kan være store variasjoner fra gang til gang. Både vår og høst lå gjennomsnittlig besøkstall på 135 deltakere. Foredragene har hatt et varierende og engasjerende innhold. Tilbakemeldingene har vært svært gode, også fra foreleserne som skryter av et engasjert og lydhørt publikum. Senioruniverstitetene var invitert til et arrangement i Grieghallen våren 2016, med foredrag, lunsj og konsert. Der deltok 47 av våre medlemmer. Aktiviteten for Senioruniversitetet har vært god. Besøkstallene ligger svært stabilt selv om det kan være store variasjoner fra gang til gang. Både vår og høst lå gjennomsnittlig besøkstall på 135 deltakere. Foredragene har hatt et varierende og engasjerende innhold. Tilbakemeldingene har vært svært gode, også fra foreleserne som skryter av et engasjert og lydhørt publikum. Senioruniverstitetene var invitert til et arrangement i Grieghallen våren 2016, med foredrag, lunsj og konsert. Der deltok 47 av våre medlemmer. Vi har sluppet til på kommunetorget i BT og i Fanaposten har vært raus med omtalen av Senioruniversitetet ved flere anledninger. I styremøter har instrukser og vedtekter blitt behandlet og gjennomgått. Styret takker for inspirerende forelesere og vårt trofaste publikum og våre gode samarbeidspartnere i Fana Kulturhus for et vellykket 2016. Nesttun 17. januar 2017 Eli Wesenberg Mohn Leder PROGRAM FOR VÅREN 2016 5.1 Jo Gjerstad Bergen brenner, det er 100 år siden den siste store bergensbrannen 19.1 Frode Sandvik Kunst i kamp – om nazistenes bruk av kunst som ideologisk verktøy 2.2 Øystein Jansen Hvor kommer alle disse steinene fra? En formiddag på Nygårdshøyden – med stein og stil 16.2 Tore Grønlie Stortinget gjennom de siste 50 år – avmakt eller allmakt? 1.3 Rasmus Sunde Utvandring til Amerika på Vestlandet med Bergen som utskipningshamn 15.3 Torunn Fiskerstrand Moderne genanalyse – en revolusjon av genetisk diagnostikk og forskning 12.4 Hanne Riese Med skolen til fremtiden – barn, forventninger og ansvar 26.4 Olav Solberg Frå den norske fjellbygda til Midtvesten i Amerika: John Lie (1846-1916) – diktar og bonde PROGRAM FOR HØSTEN 2016 30.8 Bjørn Hansen Hvor går USA ved valget? 13.9 Jørn Øyrehagen Sunde Hippiar og Jappetid – Norsk og kinesisk rettsutvikling 27.9 Anne Randine Øverby Hva kommer først: Operabygget, eller å bygge opera? 11.10 Anne-Hilde Nagel Historien om flagget vårt. 1.11 Inge Halstensen Jord og hav – vårt vestnorske næringsgrunnlag gjennom soga 8.11 Line Hvoslef Min farmors hus – et komponisthjem består av mer enn bare musikk 22.11 Sylfest Lomheim Judas og Urias – bibelspråket i kvardagsspråket 6.12 Liv Marit Aksnes Olav H. Hauge. Om dikteren og opplesaren FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET REGNSKAP 2016
Kommentar til regnskapet: Resultatet ble markert bedre i 2016, som en kombinasjon av høyere billettsalg og bortfall av stipend. Kostnader er under god kontroll. Økningen av drift/servering skyldes primært at vi i 2016 betalte 3 fakturaer for kaffekjøp til pauseserveringen mot 2 i 2016. Oddmund Fjellheim (kasserer). Revisjonsberetning for 2016 Jeg har gjennomgått regnskapet med bilag og kontoutdrag. Bokføringen stemmer med virkelige verdier og kan godkjennes. Bjørn Sverre Lundberg (revisor)
Lest 5095 ganger Sist redigert mandag, 20 februar 2017 10:28
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 17th. Designet av Ornell data