fredag, 29 juli 2016 15:15

PROTOKOLL Årsmøte 16. februar 2016

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET

PROTOKOLL

Årsmøte 16. februar 2016

Til stede på årsmøtet: 40 personer.

 

     Tor Vigander – leder, ønsket velkommen.

      Konstituering:

Sak 01: Valg av møteleder, referent og to personer som sammen med møteleder skal  underskrive protokollen.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent i henhold til gjeldende vedtekter.

Styret foreslo Tor Vigander til møteleder. Ingen andre forslag forelå.

Vedtak: Tor Vigander ble valgt. Dag Vaula og Astrid Haugstad Tangerås ble foreslått til referenter. Ingen andre forslag forelå. 

Vedtak: Dag Vaula og Astrid Haugstad Tangerås ble valgt.  Følgende ble valgt til å skrive under protokollen: Barbro Havre og Annlaug Moe. Ingen andre forslag forelå. 

Vedtak: Barbro Havre og Annlaug Moe ble valgt.

Sak 02: Årsmelding 2015.

Årsmeldingen for 2015 ble lest opp av møteleder.

Vedtak:  Årsmelding 2015 ble godkjent.

Sak 03: Regnskapet for 2015 og revisors uttalelse samt budsjett for 2016.

Regnskap og budsjett ble presentert av regnskapsansvarlig Hans Fosse.  Pga økte utgifter viste resultatet en nedgang fra 2014 til 2015.  Styret har derfor besluttet å ikke tildele ungdomsstipend i 2016, men heller bruke overskuddet til å skaffe forelesere utenfor  Bergen.   Det var spørsmål fra salen hvorfor vi delte ut Ungdomsstipend når vi selv var et seniorforetak.  Hovdenak svarte at vi tidligere også har tildelt stipend til tiltak for eldre, men i de senere år tildelt stipend til ungdommer bosatt i Fana og Ytrebygda for å bidra til kommende generasjoner.

Vedtak: Regnskap 2015 ble godkjent og budsjett 2016 ble tatt til orientering.

Sak 04: Semesteravgift / kostnad enkeltbillett.

Med virkning fra 1. semester 2016 økte styret semesteravgiften med kr. 100 og enkeltbillett med kr. 20.  Prisen på semesterkort er nå kr. 300 og enkeltbillett kr. 70.

Vedtak: Økt semesteravgift og kostnad enkeltbillett ble godkjent.

Sak 05: Innkomne forslag og saker til styret:

Det var ikke mottatt noen saker innen fristen 15. desember 2015.

 

Sak 06: Valg 2016.

Gudbjørg Lossius la frem valgkomiteens innstilling og Tor Vigander ledet valget.

  1. Valg av leder

Eli Johanne Wesenberg Mohn ble foreslått og valgt for 2 år. Det var ingen andre forslag.

Vedtak: Eli Wesenberg Mohn ble valgt som leder for 2 år.

  1. Valg av 4 styremedlemmer.

Astrid Haugstad Tangerås ble foreslått gjenvalgt for 2 år.  Det forelå forslag på tre nye styremedlemmer. Oddmund Fjellheim, Bjørn Birknes og Haldor Telle. Det forelå ingen andre forslag.

Vedtak: Astrid Haugstad Tangerås, Oddmund Fjellheim, Bjørn Birknes og Haldor Telle ble valgt for 2 år.

Etter valget fikk styret denne sammensetningen.

Leder: Eli Johanne Wesenberg Mohn                           valgt for 2 år

Styremedlemmer:

Nils Hovdenak                                                             1 år igjen

Ann Midtbø                                                                 1 år igjen

Inger Astrid Ullestad                                                    1 år igjen

Vigdis Karin Larsen                                                     1 år igjen

Astrid Haugstad Tangerås                                             valgt for 2 år (gjenvalg)

Oddmund Fjellheim                                                     valgt for 2 år (ny)

Bjørn Birkenes                                                             valgt for 2 år (ny)

Haldor Telle                                                                 Valgt for 2 år (ny)                                                                                                                                        
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær, regnskapsfører/kasserer og medlemmer til programkomite.

  1. Valg av revisor. Det forelå forslag på gjenvalg av Bjørn Sverre Lundhaug. Ingen andre forslag forelå.

Vedtak: Bjørn Sverre Lundhaug ble gjenvalgt for 1 år.


Nyvalgt leder Eli Johanne Wesenberg Mohn takket Tor Vigander, Dag Vaula og Hans Fosse som har gått ut av styret etter å ha vært med i henholdsvis fire  og fem år for sistnevnte. Alle fikk overrakt  blomster og ble takket for sin utmerkede innsats for Senioruniversitetet.

 

Sak nr. 7: Valgkomite for 2017

I henhold til vedtektene går styremedlemmer som fratrer , automatisk inn i valgkomiteen. Ny valgkomite for 2017: Tor Vigander, Hans Fosse og Dag Vaula.

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Nesttun, 16. februar 2016

Fana og Ytrebygda Senioruniversitet

Dag Vaula                                                                               Astrid Haugstad Tangerås

Referent                                                                                  Referent

--------------------------                                                     -----------------------------           

Tor Vigander                                                                            Annlaug Moe

Møteleder

…………………….                                                     ………………………..

Barbro Havre

……………………..

Lest 3685 ganger
Mer i denne kategorien « ÅRSMELDING FOR 2015 Styret 2016 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data