torsdag, 18 februar 2016 22:56

ÅRSMELDING FOR 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

Fana og Ytrebygda Senioruniversitet ble startet høsten 2006. Det er en selvstendig, ideell organisasjon basert på medlemskap av ikke-yrkesaktive. Gjennom foredrag er det et ønske å stimulere til engasjement i utvalgte fag og emner, uten sikte på å oppnå formell kompetanse. Møtene avholdes i Kultursalen på Fana Kulturhus annenhver tirsdag fordelt på vår - og høstsemester. Det holdes årlig 16 møter. Senioruniversitetet ledes av et styre på 9 medlemmer.

Etter årsmøtet 24. februar 2015 har styret hatt denne sammensetning :

leder Tor Vigander,
nestleder Nils Hovdenak (2 år gjenvalg),
sekretær Dag Vaula
kasserer Hans Fosse,
Styremedlemmene  Astrid Haugstad Tangerås og Eli Wesenberg Mohn var ikke på valg før 2016.
Styremedlemmer Ann Midtbø og Inger Astrid Ullestad og nytt styremedlem Vigdis Karin Larsen ble valgt for 2 år.
Eli W. Mohn, Inger Astrid Ullestad og Nils Hovdenak har vært programutvalg, med sistnevnte som leder.
Dag Vaula, Hans Fosse og Tor Vigander har 1 år igjen. 
Revisor Bjørn Sverre Lundhaug ble gjenvalgt for 1 år.

Gudbjørg Lossius gikk ut av styret etter 4 år. Hun fikk overrakt blomster og Tor Vigander takket henne for utmerket innsats for Senioruniversitetet.

Valgkomite for 2016 er Gudbjørg Lossius, Berit Garmann Faannessen og Johan Seland.

I løpet av 2015 har det vært holdt 7 styremøter og 42 saker har vært behandlet.

I samsvar med gjennomgang på årsmøtet 2015 har styret vurdert den økonomiske status. Bl.a. er kostnadene til lokalleie og kaffeservering økt. Vi har derfor besluttet å heve prisen for kort pr. semester fra kr. 200 til kr. 300 og enkeltbilletter fra kr. 50 til kr. 70 med virkning fra våren 2016.

Ungdomsstipend på kr. 20.000 for 2015 ble tildelt Vilde Cecilie Pedersen for hennes arbeider i bunadstilvirkningsfaget (et verneverdig fag). 20 år gammel tok hun svennebrev i dette faget som en av de yngste i faget i Norge. Hun presenterte seg og en del av sine arbeider på møtet 8. desember 2015. For å konsolidere vår økonomi har vi besluttet ikke å utdele ungdomsstipend for 2016.

Aktiviteten for Senioruniversitetet har vært god. Vi har hatt et gjennomsnittlig oppmøte på 142 personer. Antall solgte semesterkort var 120 i vårsemesteret  og 123 i høst-semesteret. Antall enkeltbilletter solgt pr. møte var om våren gjennomsnittlig 73 og om høsten 53. Sett over hele året 2015 har vi solgt til sammen 1001 enkeltbilletter.

Foredragene har hatt et variert og engasjerende innhold. Tilhørerne har gitt oss tilbakemelding om at temaene har vært interessante. Programutvalget har opplevd stor velvillighet hos foredragsholdere om å komme til oss på senioruniversitetet.

I styremøter har våre instrukser og vedtekter har vært gjennomgått og behandlet. Det er gjort enkelte forandringer uten at dette endrer våre primære målsetninger.

Styret takker inspirerende foredragsholdere, våre gode samarbeidspartnere på Fana Kulturhus og vårt trofaste publikum for et vellykket år i 2015.

For styret i Fana og Ytrebygda Senioruniversitet:    
Tor Vigander, leder.

 

Lest 5853 ganger
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data