mandag, 09 februar 2015 18:16

Årsmelding for 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

ÅRSMELDING FOR 2014
 

Fana og Ytrebygda Senioruniversitet ble startet høsten 2006. Det er en selvstendig, ideell organisasjon basert på medlemskap av ikke-yrkesaktive. Gjennom foredrag er det et ønske å stimulere til engasjement i utvalgte fag og emner, uten sikte på å oppnå formell kompetanse. Møtene avholdes i Kultursalen på Fana Kulturhus annenhver tirsdag fordelt på vår - og høstsemester. Det holdes årlig 16 møter. Styret har 9 medlemmer og etter årsmøtet 18. februar 2014 har styret hatt denne sammensetning :


Leder: Tor Vigander, nestleder Gudbjørg Lossius (valgt for 1 år), sekretær Dag Vaula, kasserer Hans Fosse. Styremedlemmer Astrid Haugstad Tangerås og Eli Wesenberg Mohn ble valgt for 2 år. De øvrige styremedlemmer Ann Midtbø, Inger Astrid Ullestad, Nils Hovdenak ble valgt for 1 år. De to sistnevnte og Eli W. Mohn har vært styrets programutvalg.
 

Valgkomite : Aina Sverkeli, Berit Garmann Faannessen og Knut Terum.
 

Aina Sverkeli og Berit Garmann Faannessen trådte ut av styret etter henholdsvis 6 og 2 års tjeneste. De ble overrakt blomster og høstet berettiget stor applaus for langvarig og god innsats for Senioruniversitetet.
 

Aktiviteten for Senioruniversitetet har vært god. Vi har hatt et gjennomsnittlig
oppmøte på 162 personer, og på ett av våre møter var det 322 fremmøtte.

Som tidligere år har vi forsøkt å gi et variert innhold i programmet. Oppmøtet og engasjementet blant tilhørerne har gitt oss tilbakemelding om at temaene i fore-dragene har vært adekvate. På bakgrunn av oppmøtet har vi fortsatt en god økonomi. Vi har derfor også for 2014 kunnet dele ut et ungdomsstipend på kr. 20.000. Etter kontakt med Griegakademiet, Kulturskolen i Bergen og Siljustøl Musikkskole og annonse i pressen, fikk vi inn 8 meget gode søknader. Vinner ble danseren Oda Dybwad. Hun kvitterte for stipendet med en nydelig danseforestilling 13.1.2015.
 

I styremøter har våre vedtekter vært gjennomgått. Forslag til endringer vil bli fremlagt på årsmøtet 24.2.15. Det er foreslått noen praktiske forandringer uten at dette endrer våre målsettinger. Forslag til nye vedtekter samt kommentarer til endringene ligger på www. Senioruniversitetene.no under Fana og Ytrebygda.
 

Vi har besluttet å opprettholde kr. 200 for semesterkort og kr. 50 for enkeltbilletter og med gratis kaffe i pausene. Vi forbeholder oss retten til endringer i løpet av 2015 dersom økonomien skulle tilsi dette.

Styret takker inspirerende foredragsholdere, våre gode samarbeidspartnere på Fana Kulturhus og vårt trofaste publikum for et vellykket år i 2014.
 

For styret i Fana og Ytrebygda Senioruniversitet ved Tor Vigander, leder.

Lest 5583 ganger Sist redigert fredag, 29 juli 2016 15:35
Mer i denne kategorien « Vedtekter Styret 2015 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data