Senioruniversitetet Fana og Ytrebygda

Org.nr:       979 769 634

Etablert 2006.

Møtedag er utvalgte tirsdager kl 11 - 13, se programmet nedenfor

Møtested er Fana kulturhus, Østre Nesttunvegen 18

søndag, 29 april 2018 12:34

Program høsten 2018

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Program høsten 2018 - oppstart 4. september 2018
Semesterkort kan kjøpes i Kulturhuset.
Mandag 03.09.2018 fra kl. 12.00 til 14.00
og tirsdag 04.09.2018 fra kl. 10.00

04.09: Elisabeth Eide
«Afghanistan – ingen fred å få»
Er professor ved journalistutdanningen på Høyskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).
Boken gir blant annet et bilde av afghansk dagligliv og kultur, og erfaringer etter tretti år med krig og konflikter.

18.09: Oddvar Skre
Historien bak de gule husene på Nesttun
"Nesttun før og nå"

Er botaniker. Har vært aktiv i Fana historielag og er en ressurs i lokalt samfunnsliv, blant annet har han vært sentral i restaurering av hus i Nesttun sentrum

02.10: Annette Groth
Boken «Hva nå? Min reise i Storbritannia i en Brexit- tid»
Er journalist og forfatter. Var Nrk’s korrespondent i London fra 1991-2000 og i Washinton D.C fra 2007-2009. Fra 2010 til 2014 ledet hun Urix sammen med Christian Borch.

16.10: Kristin Bech
Fra englisc til English – Språk og historie i 2000 år
Er førsteamanuensis i engelsk språk ved Universitetet i Oslo.
Hun tar oss med på en reise gjennom engelsk språk og historie, fra romerne erobret Britannia i år 43, til i dag.

30.10: Egil Ertresvaag
Bergen 1850 til 1914 – Konturene av et velferdssamfunn
Er pensjonert førsteamanuensis i historie fra Høgskulen i Bergen
Han har blant annet skrevet et bind av Bergen bys historie, et bind av Strilesoga og en rekke andre bøker og artikler om byens historie.

13.11: Eva Røyrane
«Av stein» - bygninger og gjerder av stein
har vært journalist i BT. Har skrevet mye om bygdeliv, arkitektur og bygningsvern. I dag er hun ansatt ved Universitetet i Bergen. Har utgitt en rekke bøker bl.a «Norges låver» i sammen med Oddleiv Apneseth. « Av stein» i 2017 og vil også presentere sin nye bok om klyngetun som vil bli utgitt i løpet av høsten.

04.12: Hans Edvard Olsen
Kidnappet av Sovjet
Er lektor og journalist. Han vil presentere en del av Finnmarks ukjente krigshistorie. Blant annet om fire parallelle kidnappings-episoder.
Han vil også vise en dokumentarfilm med eventuell samtale etterpå

10.12: Lisbeth Mikaelsson
Glade jul – refleksjoner rundt julefeiringen
er professor emerita i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har drevet forskning på ulike områder innenfor kristendom og nyreligiøsitet. Hun vil blant annet reflektere rundt spørsmålene: Hvorfor er julen i dagens Norge blitt en så langvarig og overdådig feiring? Hva er kirkens rolle i det hele? Har julenissen en viktigere funksjon enn Jesus? Er julestemningen noe mer enn en talemåte? Er kanskje julen mest et kvinneprosjekt?

Sist redigert tirsdag, 01 mai 2018 10:41
torsdag, 03 mai 2018 11:46

Årsmøteprotokoll 20. februar 2018

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Protokoll fra årsmøtet i Fana og Ytrebygda Senioruniversitet
Dato: 20. februar 2018

Saksliste
Sak. 01 – Konstituering
a) Godkjenning av innkalling. Vedtak: Innkalling ble enstemmig godkjent.
b) Valg av møteleder: Det forelå forslag på Eli Wesenberg Mohn. Vedtak: Eli Wesenberg Mohn ble valgt.
c) Valg av referent: Det forelå forslag på Astrid Haugstad Tangerås. Vedtak: Astrid Haugstad Tangerås ble valgt.
d) Valg av to personer som sammen med møteleder skal undertegne protokollen. Det kom forslag på Lioba Borrevik og Barbro Havre. Vedtak: Lioba Borrevik og Barbro Havre ble valgt.
Sak. 02 – Årsmelding 2017
Årsmelding ble lest opp av Eli Wesenberg Mohn. Hun informerte om midlene, kr. 30.000 som var avsatt i regnskapet for 2017. Fana og Ytrebygda Senioruniversitet har tidligere gitt ut Ungdomsstipend. Denne gangen ønsker vi å fokusere på eldre eller andre gode formål i området Fana og Ytrebygda. Vi ønsker at midlene skal komme mange mennesker til gode.
Vedtak: Årsmeldingen 2017 ble godkjent med ovennevnte kommentar.
Sak. 03 – Regnskap 2017 og revisors uttalelse.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Oddmund Fjellheim. Ved et feiltrykk var resultatet for 2017 kr. 51.604 plassert i kolonnen for året 2016. Vedtak: Regnskapet for 2017 ble godkjent med kommentarer.
Sak. 04 – Budsjett 2018
Av overskuddet for 2017 er kr. 30.000. satt av i budsjettet for 2018 til utdeling av stipend eller lignende. Fra Fana Kulturhus har fått muntlig beskjed om at vi ikke vil bli belastet for husleie i 2018. Budsjettet ble tatt til orientering.
Sak. 05 – Innkomne forslag og saker til styret
Det forelå ett forslag fra styret: «Styret fremmer følgende forslag til vedtektenes paragraf 5, nestsiste avsnitt, 2. linje: Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være fremmet for styret innen 10. januar»
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak. 06 – Valg
Valget ble ledet av Hans Fosse fra valgkomiteen.
a) Valg av leder: Det forelå forslag på gjenvalg av Eli Wesenberg Mohn. Det var ingen andre forslag. Vedtak: Eli Wesenberg Mohn ble valgt for 2 år ved akklamasjon.
b) Valg av 4 styremedlemmer: Det forelå forslag på gjenvalg av: Astrid Haugstad Tangerås, Oddmund Fjellheim og Bjørn Birknes. Det var ingen andre forslag. I tillegg forelå det forslag på ett nytt styremedlem: Sigmund Stenseth. Det var ingen andre forslag. Vedtak: alle ble valgt for 2 år ved akklamasjon.
Etter valget har styret følgende sammensetning:
Leder Eli Wesenberg Mohn (gjenvalgt for 2 år)
Styremedlemmer: Nils Hovdenak ( ikke på valg)
Oddmund Fjellheim (gjenvalgt for 2 år)
Astrid Haugstad Tangerås (gjenvalgt for 2 år)
Torill Tysseland ( ikke på valg)
Øivind Johnsen ( ikke på valg)
Vigdis Karin Larsen ( ikke på valg)
Bjørn Birknes ( gjenvalgt for 2 år)
Sigmund Stenseth ( ny – valgt for 2 år)
Sak. 07 – Valg av revisor
Det forelå forslag på revisor Bjørn Sverre Lundberg. Vedtak: Bjørn Sverre Lundberg ble gjenvalgt for ett år.
Sak. 08 – Valgkomite for 2018
Det forelå forslag på gjenvalg av Ann Midtbø og Hans Fosse. Som nytt medlem av valgkomiteen var foreslått Haldor Telle som gikk ut av det sittende styret. Vedtak: Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon for ett år.
Leder Eli Wesenberg Mohn takket Haldor Telle for hans innsats i styret i senioruniversitetet og overrakte han en blomsterbukett.
Nesttun, 21. februar 2018

Etter årsmøtet består styret av følgende personer:
Leder Eli Wesenberg Mohn (gjenvalgt for 2 år)
Styremedlemmer: Nils Hovdenak ( ikke på valg)
Oddmund Fjellheim (gjenvalgt for 2 år)
Astrid Haugstad Tangerås (gjenvalgt for 2 år)
Torill Tysseland ( ikke på valg)
Øivind Johnsen ( ikke på valg)
Vigdis Karin Larsen ( ikke på valg)
Bjørn Birknes ( gjenvalgt for 2 år)
Sigmund Stenseth ( ny – valgt for 2 år)

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Sunday the 24th. Designet av Ornell data