Eilif Grytøyr

Eilif Grytøyr

onsdag, 31 januar 2018 15:55

Tur til Flor og Fjære / Utstein Kloster

Senioruniversitetet U3A Bergen

Har gleden av å introdusere årets tur.

18.-20. juni 2018.

mandag, 29 januar 2018 13:20

Innkalling til Årsmøte 2018

Onsdag 14. februar 2018 Kl. 12.15. Konsertpaleet KP1

DAGSORDEN:

1.      Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen

2.      Årsberetning 2017

3.      Regnskap 2017 Revisors beretning

4.      Budsjett 2018

5.      Valg

Norsk medborgerpanel er ei ikkje-kommersiell spørjeundersøking drifta ved Universitetet i Bergen. Undersøkinga vert sendt ut til eit representativt utval av den norske befolkninga tre gongar i året.

onsdag, 17 januar 2018 17:32

Neste forelesning:

Inga Berre

28.02: OBS! Forelesningen holdes i Universitets-aulaen

Inga Berre, Professor ved Matematisk institutt, UiB:       
Energi i dybden - Globale ergiutfordringer og termisk energi i undergrunnen som komponent i framtidens løsninger

Berre er professor i matematikk ved Matematisk insittutt. Hennes forskningsinteresser er matematisk modellering og numeriske metoder, særlig for å forstå prosesser i undergrunnen ved utvinning av geotermisk energi
Geotermisk energi er i utgangspunktet tilgjengelig overalt, men kan være krevende å nyttiggjøre.
I dette foredraget vil Professor Inga Berre se nærmere på hvilke utfordringer verden står overfor på energifeltet, hva som kreves av framtidige løsninger og hvilke muligheter og utfordringer som ligger i bruk av geotermisk energi.
           

fredag, 08 desember 2017 17:52

Om vårens forelesninger

mandag, 13 november 2017 11:29

Program vår 2018

fredag, 17 februar 2017 14:54

Protokoll årsmøtet 2017

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 22nd. Designet av Ornell data