Eilif Grytøyr

Eilif Grytøyr

    Image1  Image2 Image3   IMG 0020  Image5  Image6    Image8  Image7

fredag, 27 april 2018 11:20

Program høsten 2018

onsdager kl. 11.00 - 13.00 i

«Betlehem», Vestre Murallmenningen 15

tirsdag, 17 april 2018 15:25

Studiegrupper

Senioruniversitetet U3A Bergen

 Bergens Ugle

Studiegrupper

Etter vedtektene er studiegrupper ein del av aktiviteten til Senioruniversitetet. Vi har  no to |studiegrupper; historiegruppa og litteraturgruppa som har  god aktivitet. Begge gruppene kan ta i mot nye medlemmer.

Vi har fått forslag om å vurdere oppretting av nye grupper, og styret vil kartlegge interessa  før vi eventuelt startar opp. Førebels er det to nye gruppetema som har vore drøfta:

  • Ei gruppe som diskuterer tema frå forelesingane
  • Ei gruppe som diskuterer miljø/energi/klima, gjerne med utgangspunkt i forelesingar

Gruppene avgjer kor mange møte som skal haldast per semester, 6 – 8 møte kan vere høveleg.

Viss du er interessert, kryss av på aktuelle alternativ nedanfor og lever inn skjemaet på dei siste forelesingane i vår eller send melding til e-post: bergen@senioruniversitetet.no.

Eg er interessert i å delta i (set kryss):

Studiegruppe som diskuterer tema frå forelesingane
Studiegruppe på miljø/energi/klima
Studiegruppa i historie
Studiegruppa i litteratur
Andre tema – forslag____________________________________________

Namn…………………………………….e-post adresse…………………………….

torsdag, 01 mars 2018 17:48

Vi må flytte fra Konsertpaléet

Det er beklagelig å måtte innse at vår tid i Konsertpaléet KP1 snart er over. Etter påske vil KP1 være stengt for ombygging, og når den er ferdig, vil der ikke være mer enn ca 250 plasser i salen. Det blir litt for lite for oss.
Vi har derfor vært nødt til å finne nye lokaler for våre forelesninger og har inngått avtale med Bergens Indremisjon for bruk av møtesalen "Betlehem" på Vestre Muralmenning 15, 5011 Bergen. Fra og med 4. april 2018 vil våre forelesninger holdes der, og vi håper og tror at det vil fungere bra.

flyttingBetlehem

onsdag, 31 januar 2018 15:55

Tur til Flor og Fjære / Utstein Kloster

Senioruniversitetet U3A Bergen

Har gleden av å introdusere årets tur.

18.-20. juni 2018.

mandag, 29 januar 2018 13:20

Innkalling til Årsmøte 2018

Onsdag 14. februar 2018 Kl. 12.15. Konsertpaleet KP1

DAGSORDEN:

1.      Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen

2.      Årsberetning 2017

3.      Regnskap 2017 Revisors beretning

4.      Budsjett 2018

5.      Valg

fredag, 08 desember 2017 17:52

Om vårens forelesninger

mandag, 13 november 2017 11:29

Program vår 2018

fredag, 17 februar 2017 14:54

Protokoll årsmøtet 2017

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data