fredag, 08 desember 2017 17:52

Om vårens forelesninger

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Morten Hammerborg b

10.01: Morten Hammerborg, Professor i moderne historie, HVL
Byens skjulte årer: Om vann og avløp i Bergen gjennom 150 år.
Morten Hammerborg er professor i moderne historie ved Høgskulen på Vestlandet. I 2005 utga han, sammen med Martin Byrkjeland, boken «Byens skjulte årer: Vann og avløp i Bergen gjennom 150 år». I forelesningen vil byens skjulte infrastruktur, og dens viktighet for byens utvikling, bli synliggjort. Det er en historie om hvordan arbeidet med å skaffe bergenserne rent vann og tømme byrommet for deres etterlatenskaper, har blitt gjennomført mot en bakgrunn av en konstant natur (topografi og vannmasser), og skiftende politiske og teknologiske regimer. Det er historien om hva som har gjort at Bergen som bysamfunn har kunnet fungere.

 

Kristin Bech2 

17.01: Kristin Bech, Førsteamanuensis i engelsk språk, UiO
Fra englisc til English – språk og historie i 2000 år
Kristin Bech jobber spesielt med engelsk språkhistorie, men er også interessert i andre språk. For tiden driver hun et internasjonalt forskningsprosjekt som sammenligner seks forskjellige gamle germanske språk.

I dette foredraget tar Kristin Bech publikum med på en reise gjennom engelsk språk og historie, fra romerne erobret Britannia i år 43, til i dag. Publikum får høre hvordan engelsk lød  rundt år 900, da nordmannen Ottar besøkte England, i år 1400 etter flere hundre år med fransk påvirkning, og på Shakespeares tid. Siden språklig utvikling henger sammen med historiske hendelser, handler foredraget like mye om historie som om språk.

Grytten

24.01: Journalist og forfatter Frode Grytten
Kva vi snakkar om, når vi snakkar om kjærleik
Frode Grytten er forfattar, født 1960 i Bergen, voks opp i Odda

Har skrive noveller, romanar, barnebøker, skodespel.
Siste bok: Menn som ingen treng (noveller, 2016)
Aktuell med stykket Albert & Anna, eit samarbeid mellom Den Nationale Scene og Riksteatret

Fast salongpoet for NRK p2
Fast på innefotballen på St Paul Skole torsdag kveld

 2013 Stein Tønnesson b

31.01: Stein Tønnesson, asiaforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO
Blir det en ny Korea-krig?
Kan de to kamphanene Kim og Trump kaste oss ut i katastrofen?
Stein Tønnesson er historiker og asiaforsker ved Institutt for fredsforskning PRIO. Han har særlig forsket på revolusjon og krig i Vietnam, konflikten i Sør-Kina-havet, nasjonsbygging i Sørøst-Asia og fred og sikkerhet i Øst-Asia.
Forelesningen vil ta utgangspunkt i Korea-krigen 1950-53 og spørre om det delte Korea igjen kan bli kastet ut i krig. 

Våpenstillstanden, som gjorde slutt på krigshandlingene i 1953, er aldri blitt erstattet av noen fredsavtale, men den faktiske fred som har hersket i Øst-Asia de siste 30-40 årene har muliggjort en fenomenal økonomisk utvikling i alle regionens land - med unntak av Nord-Korea. Hvor lenge kan Nord-Korea bestå som et annerledesland?

Sigrid Lien

07.02: Sigrid Lien, professor kunsthistorie, UiB:
Med kamera i bagasjen: Fyrster og spioner på ekspedisjon i samiske områder
Sigrid Lien er professor i kunsthistorie med fotografi historie som spesialitet . Hun har skrevet flere bøker, og har i perioden 2014-2017 ledet et forskningsprosjekt om fotografiet i samisk kultur – og vil presentere noe av materialet fra denne forskningen i sin forelesning.   

Asbjørn Kristoffersen

14.02: Asbjørn Kristoffersen, journalist BT:          Gamlinger som vekstnæring
«Eg kan titulerast pensjonert journalist, no lausarbeidar i BT.

Tittel på foredraget kan vera som hittil, Gamlingar som vekstnæring, eller, fordi andre senioruniversitet har bede om det same, Gamlingar løner seg (boka mi er kalla Gamlingar løner seg ikkje).

Eg vil mellom anna ta for meg seniorar som marknad og vekstimpuls for ny teknologi, som held hjula i gang med pensjon og realisert formue, som bidreg til friviljug arbeid og yrkesliv. Eg vil også lesa opp noko av det eg har skrive i "eldrebølgja".

Som yrkesmessig bakgrunn har eg førti års tilsetjing som journalist og tre år som lausarbeidar i BT.»
        

Årsmøte

Thor Øivind Jensen b

21.02: Thor Øivind Jensen, Førsteamanuensis Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB:    
Hva gjør informasjonsteknologien med demokratiet?

Thor Øivind Jensen er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han har arbeidet med pasientrettigheter, brukererfaringer, forbrukerpolitikk , mat og ernæring og nå med energi og klima. Foredraget tar utgangspunkt i et prosjekt om demokratiets utfordringer i forhold til moderne informasjonsteknologi.

28.02: OBS! Forelesningen holdes i Universitets-aulaen

Inga Berre

Inga Berre, Professor ved Matematisk institutt, UiB:       
Energi i dybden - Globale ergiutfordringer og termisk energi i undergrunnen som komponent i framtidens løsninger

Berre er professor i matematikk ved Matematisk insittutt. Hennes forskningsinteresser er matematisk modellering og numeriske metoder, særlig for å forstå prosesser i undergrunnen ved utvinning av geotermisk energi
Geotermisk energi er i utgangspunktet tilgjengelig overalt, men kan være krevende å nyttiggjøre.
I dette foredraget vil Professor Inga Berre se nærmere på hvilke utfordringer verden står overfor på energifeltet, hva som kreves av framtidige løsninger og hvilke muligheter og utfordringer som ligger i bruk av geotermisk energi.
           

Terje Steen Edvardsen

07.03: Terje Steen Edvardsen, tidligere adm.dir. Haraldsplass diakonale
stiftelse og forsker emeritus VID vitenskapelige høgskole
Verdibevisst ledelse i teori og praksis.

Tidligere adm.dir Haraldsplass diakonale stiftelse og forsker emeritus VID vitenskapelige høyskole. Har skrevet boken ”Verdibevisst Ledelse”. Er bl. annet timelærer UIB (teknologiledelse) og ved VID (Norw culture and history for utenlandske studenter)


                                            Inger Hilde Nordhus

14.03: Inger Hilde Nordhus, Professor klinisk psykologi UiB, og atferdsmedisin UiO.
Hva er demens?
Nordhus er professor i klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, UiB og er også professor i Atferdsmedisin, ved Det medisinske fakultet, UiO.

 

Josephine Munch Rasmussen b

21.03: Jospehine Munch Rasmussen, Førsteamanuensis UiO
Plyndring, smugling og omsetning av forhistorisk materiale: Et marked i svart, hvitt og grått
Plyndring av kulturminner er et økende og globalt fenomen. At kulturminner i krigsområder er særlig utsatt for ødeleggelse og plyndring er velkjent, men hvor blir det av alt som stjeles? I denne forelesningen tar Rasmussen for seg illegal handel med kulturgjenstander i lys av utviklingen på det internasjonale kunst- og antikvitetsmarkedet.

Bio: Josephine Munch Rasmussen er utdannet arkeolog og har gjennom flere år forsket på omsetning av kulturminner. Til daglig arbeider Rasmussen som forskningskoordinator ved NIKU. I tillegg er hun tilknyttet Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO, og underviser om sine forskningstema for studenter ved UiO og Politihøgskolen.

Bergen Karl Dag

04.04: Karl Dag Bærug, nestleder Kirkens SOS i Bjørgvin
Hvordan snakker vi med mennesker som er i krise?
Hva er som gjør at så mange ikke snakker med noen om de vanskelige tingene i livet, heller ikke når det står om livet?
Er det forsvarlig å sette «vanlige mennesker» til å møte mennesker i alvorlige livskriser, også mennesker som tenker på å ta sitt eget liv?
Hva møter vi på krisetjenesten? Hvilke livsfortellinger er det vanskelig å dele med andre?
Håpløshet og håp – hva kan gi næring til håpet?
Hvordan kan vi – som medmennesker – møte andre som er i krevende livskriser?

Karl Dag Bærug er siviløkonom NHH med tilleggsutdanning i veiledning og pedagogikk. Nestleder i Kirkens SOS i Bjørgvin (7 år som frivillig, deretter 15 år som ansatt), tidligere regionsjef i Konkurransetilsynet.

11.04. kl.11.45 - 15.00: Fellesprogram i Grieghallen for SU’er  i Hordaland

 

Erling Dahl

Erling Dahl Jr. : Østeuropeiske historier
Janacek og Rachmaninoff har i likhet med sgs alle komponister fra øst fortalt historier i sin musikk. Den slaviske kulturen og musikken har alltid betatt oss og eventyrene som har inspirert komponistene har med seg mye av tradisjonen fra 1001 natt. Likeså har den russiske og slaviske poesi og litteratur sine paralleller i musikken. 

I foredraget lar Dahl oss møte noen av disse store fortellerne. 

Erling Dahl jr. har vært en sentral skikkelse i norsk musikkliv i en årrekke. Etter noen år som lærer, har han siden bl.a. vært direktør for Grieg-museet på Troldhaugen og for Festspillene i Bergen og han er engasjert i internasjonalt museums-samarbeid. Dahl er en dyktig taler og foredragsholder, og han har også en karriere som taleskriver for andre.

Lunsjkonsert med Bergen Filharmoniske Orkester
Leo Janáček:  Taras Bulba
Sergej Rakhmaninov: Symfoniske danser.


 

Haaland Magnus b

18.04: Magnus Mathisen Haaland, forsker UiB:
Utvikling og spreiing av moderne menneske dei siste 200 000 år
Magnus Haaland har Mastegrad i Arkeologi og doktorgrad i Geo-arkeologi ved Universitet i Bergen. Gjennom si utdanning har Haaland delteke på meir enn 10 utgravingar i Sør-Afrika fordelt på 5 arkeologiske lokalitetar som alle er datert til mellom 50 000 og 130 000 år.  I Afrika er dette ein periode kor arkaiske menneskeartar for fyrste gong i historia utvikla moderne anatomiske, kognitive og kulturelle trekk. I denne førelesninga vil Haaland gå gjennom nyare forsking på dette område, til dømes fossilt materiale, arkeologiske funn, genetiske analysar, og trekke opp dei store linene i vår aller eldste forhistorie. Han vil gje eit særleg innblikk i arkeologiske utgravingar gjort i regi av Universitetet i Bergen.

                                  Jørgen Christian Meyer b

25.04: Professor Dr.phil. Jørgen Christian Meyer.
Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religions-vitenskap UiB

         Ruinbyen Palmyra i fred og konflikt. Fortid, nutid og fremtid.
Meyer er uddannet historiker og arkæolog, og har ledet et større Syrisk-Norsk forskningsprojekt omkring Palmyra fra 2007 2011.

Forelæsningen vil se på, hvorledes Palmyra er blevet brugt som et politisk og kulturelt ikon af den moderne syriske stat (fortid), af de forskellige parter i de pågående borgerkrige, herunder også af det internationale samfund (nutid), og hvilken rolle en restaurering af ødelagte fortidsminder kan komme til at spille i en fremtidig genopbygning af det syriske samfund (fremtid).

Lest 1128 ganger Sist redigert lørdag, 24 mars 2018 15:13
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 16th. Designet av Ornell data