onsdag, 23 august 2017 12:49

Mer om høstens forelesninger

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Grahl Nielsen

30.08: Otto Grahl-Nielsen, Prof. emeritus UiB

På fiske i Titicacasjøen og på tur til Machu Picchu

Professor emeritus Otto Grahl-Nielsen har forsket og undervist i analytisk kjemi ved Universitetet i Bergen, med marine lipider som hovedinteressefelt. I August 2012 dro han på en ekspedisjon, finansiert av National Geographic Society til Titicacasjøen i Bolivia/Peru for å studere fettsyreinnholdet i forskjellige fiskearter i samarbeid med forskere fra Universidad Mayor de San Andres i La Paz, Bolivia. Titicacasjøen ansees for å være verdens høyest beliggende navigerbare innsjø, 3800 m.o.h. Befolkningen og kulturen i landene rundt sjøen er ganske anderledes enn i vår del av verden. Etter at ekspedisjonen var avsluttet gikk turen til inkabyen Machu Picchu.

 

Geir Atle Ersland

06.09: Professor Geir Atle Ersland, Senter for vitenskapsteori, UiB

Hanseatene og Bergen - 500 år av byens historie.
Ersland er professor i middelalderhistorie og har arbeidet ved Historisk institutt, Senter for middelalderstudier og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Fra desember 2016 har Ersland stillingen som UNESCO-chair on sustainable heritage and environmental management – Nature and Culture, ved Senter for.   Ersland har blant annet arbeidet med urbaniseringshistorie, hanseatisk historie og militærhistorie for middelalderen.

I denne dobbeltforelesningen vil Ersland ta opp hanseatenes lange historie i Bergen, hvordan de kom hit og hvorfor de egentlig aldri dro her fra 

Grytten

13.09: Frode Grytten, forfatter

Kva vi snakkar om, når vi snakkar om kjærleik

Frode Grytten er forfattar, født 1960 i Bergen, voks opp i Odda

Har skrive noveller, romanar, barnebøker, skodespel.
Siste bok: Menn som ingen treng (noveller, 2016)
Aktuell med stykket Albert & Anna, eit samarbeid mellom
Den Nationale Scene og Riksteatret

Fast salongpoet for NRK p2
Fast på innefotballen på St Paul Skole torsdag kveld

 

Samdal

20.09: Oddrun Samdal, Prof. Ved HEMIL-senteret, UiB

Betydningen av kosthold og fysisk aktivitet for helse - fra barndom til alderdom
Oddrun Samdal, er professor i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Hun forsker på barn og unges helse og helsevaner, og er ansvarlig for data i en stor internasjonal undersøkelse som gjennomføres hvert fjerde år i 45 land på dette temaområdet. Samdal er også opptatt av at forskning og forskningsdata skal bidra til å utvikle praksis. Hun har derfor vært med å evaluere flere tiltaksprosjekt for å fremme både ernæring, fysisk aktivitet og trivsel i skolen og også på fritidsareanaen. Hun har også i flere perioder sittet i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

 

Holden

27.09: i auditorium på Amalie Skram VGS

Erling Holden, Professor i fornybar energi ved Høgskulen på Vestlandet

Fornybar energi og kampen om arealene

Erling Holden er professor ved Høgskulen på Vestlandet, hvor han er forskningsleder for program om fornybar energi. Siden 2014 er han også professor II på Universitet i Oslo, senter for teknologi, innovasjon og kultur.


Forelesningen vil presentere mye av hans forskning siden 1988. Den første delen handler om produksjon av energi med hovedfokus på fornybar energi. Den andre delen handler om bruk av energi med hovedfokus på transport.
Kan vi stole på teknologien? Hjelper det å være grønn? Hvordan skal vi planlegge våre byer og tettsteder?

04.10: i auditorium på Amalie Skram VGS
Merk tiden 12.15

søbstad

Øystein Søbstad, .pensjonert smittevernoverlege i Bergen

Antibiotika-resistens

Øystein Søbstad er pensjonert Smittevernlege i Bergen og spesialist i samfunnsmedisin.

Infeksjonssykdommer er den viktigste dødsårsak i historien. Da man i førtiårene begynte å masseprodusere penicillin fikk medisinen en effektiv måte å behandle bakterielle infeksjoner som har vart i vel et halvt århundre. Dessverre merket en også allerede på førtitallet at enkelte bakteriearter begynte å utvikle penicillinresistens og derav behandlingsresistens mot visse antibiotika. Enkelte av disse bakteriene er i dag svært krevende å behandle både når det gjelder både tid og ressurser.

Foredraget vil se på antibiotika, hva er det?  jeg vil se på utviklingen av resistens og hvilke følger det har. Til sist ser en på hva som gjøres innen helsefagene og av myndighetene for å motvirke utviklingen av og motvirke effekten av antibiotika resistens.

Stein Mortensen 

11.10: i auditorium på Amalie Skram VGS kl. 11.00

Stein Mortensen, mikrobiolog ved Havforskningsinstituttet:
Ressurser i fjæra
Stein Mortensen er mikrobiolog med bakgrunn fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet ved Havforskningsinstituttet siden 1989, hovedsakelig med problemstillinger knyttet til sykdommer i havbruksnæringen. Steins spesialfelt er sykdommer hos skjell, og gjennom dette arbeidet har han også vært innom de fleste sider av skjellbiologi, økologi og dyrking. Stein har er sterk interesse for formidling av fagkunnskap og har skrevet en rekke bøker, om havbruk, fiskeri, sportsfiske og sjømat.  I den siste boken; «Østers» behandler han blant annet høsting av østers langs norskekysten i historisk tid. I forelesningen vil han blant annet presentere høsting av østers, tang og tare fra fortid til nåtid, og bringe inn høyaktuelle spørsmål rundt utnyttelse av stillehavsøsters, som er en nykommer langs kysten vår

 

 Nina Skurtveit

18.10: Nina Skurtveit, tidligere kulturjournalist og programleder i NRK P2
Dresden som fugl Føniks - historien om Tysklands gjenreiste barokkby     

Nina Skurtveit har musikerutdanning fra Hochschule für Musik i Berlin og hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun var kulturjournalist i NRK P2 hvor hun bl.a. huskes som programleder for orkestersendinger fra Grieghallen og det ukentlige radioprogrammet Kunstreisen som hun ledet i 12 år sammen med Gunnar Danbolt.

Dresden var en kulturby med enestående kirker, kunstsamlinger og et rikt musikkliv. De alliertes bombinger natten mellom 13. og 14. februar 1945 la store deler av byen i grus. I dag er Dresden gjenoppstått som en fugl Føniks. Praktbyggene er restaurert, kunstsamlingene er på plass, og den unike klangen til Staatskapelle Dresden er igjen å høre i Frauenkirche og i Semperoperaen.


Oddvar Johan Jensen

25.10: Oddvar Johan Jensen, Prof. NLA

Martin Luthers reformatoriske program, hva ville han og hvordan gikk det?

Oddvar Johan Jensen er Professor dr theol med en avhandling om Martin Luthers teologi (1988). Har hatt Luther og den lutherske reformasjonen som en hovedinteresse gjennom 40 år. 

Martin Luthers reformatoriske program, hva ville han og hvordan gikk det?

Martin Luther, en mann av sin tid i møte med vår tid.

Hugdahl 

01.11: Kenneth Hugdahl, Professor i biologisk psykologi, UiB

Kan man måle tanker med en maskin: Innblikk i moderne hjerneforskning

Kenneth Hugdahl er professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og innehar bistilling som forsker ved Haukeland Universitetssykehus. Han har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sin forskning.

I sin forelesing vil Hugdahl gi en innføring i hvordan dagens hjerneforskere benytter såkalt funksjonell magnet resonans avbildning (fMRI) for å finne ut hvordan hjernen styrer våre tanker og følelser, både i normalt tilstand og ved hjernesykdommer. Hugdahl har spesielt studert hva som skjer i hjernen når vi hører stemmer som ikke finnes, dvs. når vi opplever hørselshallusinasjoner.

Øystein Dørum 

08.11: Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO

Økonomiske utsikter: Fra gullalder til oljebrems

Øystein Dørum er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, har mastergrad i statsvitenskap fra London School of Economics, og er Autorisert Finansanalytiker (AFA). Finansdepartementets Økonomiavdeling 1988-95, Sparebanken NOR 1995-98, sjeføkonom i DNB 1998-16, og sjeføkonom i NHO siden 1.12.16.

Foredraget vil belyse hvordan oljeprisfallet traff norsk økonomi for snart tre år siden, hvordan landet unngikk en alvorlig krise, og hvilke utfordringer som nå venter oss

 Arne Graue

15.11: Arne Graue, professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB

CO2 og petroleum gir mer bærekraftig energi for framtiden
Presentasjonen vil omtale energibehovet i framtiden, gi perspektiver for petroleum som en energisikkerhet i framtiden og gi en innføring i hvordan olje- og gass produksjon kan gjøres mer bærekraftig.

hervig 

22.11: Professor og overlege Tor Hervig

Sårbehandling
Vekstfaktorer fra blodplater: Sår gror, beinskader tilheles, leddplager reduseres, rynker forsvinner??

 astri andresen

29.11: Astri Andresen, professor i historie ved AHKR, UiB

Samenes historie blir til samepolitikk (1945-1988)

Andresen vil ta utgangspunkt i situasjonen etter 2. verdenskrig, da det begynte å bli klart at Norge ikke kunne holde fram med å stille den samiske befolkningen utenfor samfunnet om de ikke lot seg fornorske. Hva skulle gjøres med det? Hva var viktig for myndighetene i arbeidet med å utforme en ny samepolitikk, og hva var viktig for samene? Idet vi følger politikken fram til den såkalte sameparagrafen i Grunnloven ble vedtatt (1988), avdekkes splittelse og skiftende prioriteringer både på samisk og norsk side, men særlig demonstreres hvor viktig historien og historiske framstillinger var for de argumentene som vant fram.

 

Hilmar Mjelde

06.12: Hilmar Mjelde, postdoktor Institutt for informasjons- og mediekunnskap, UiB

                Ett år med President Trump

Det har vært et kaotisk og dramatisk år med Donald Trump som president. Hva har Trump oppnådd som president? Er det fare for at han blir avsatt? Og er det fare for krig mellom USA og Nord-Korea?

Hilmar Mjelde er postdoktor ved Universitetet i Bergen. Han forsker på og underviser i amerikansk politikk, med amerikanske presidenter som spesialfelt. Han har også skrevet en lang rekke kronikker om politikk i USA, og har siden 2012 kommentert amerikansk politikk i norsk media. Han var på forskningsopphold ved Stanford University i California våren og sommeren 2017

Lest 522 ganger Sist redigert onsdag, 25 oktober 2017 20:45
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 25th. Designet av Ornell data