fredag, 17 februar 2017 14:54

Protokoll årsmøtet 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

ÅRSMØTE 2017 PROTOKOLL

Onsdag 15. februar kl 12.15 i Konsertpaleet, KP1

 

  1.  Årsmøtet ble åpnet av Asbjørn Bjørnset.

Svein Arne Skreden ble enstemmig valgt til møteleder.
Inger Lise Eide og Tor Tyse ble valgt til å undertegne protokollen.

Det fremkom ingen merknader til dagsorden.

2. Styrets årsberetning for 2016

Asbjørn Bjørnset presenterte styrets årsberetning for 2016

Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.

3. Styrets regnskap for 2016 og revisors beretning

Regnskapsansvarlig Johnny Stiansen gjennomgikk og kommenterte årsregnskapet.

Revisors godkjenning ble referert.

Årsmøtet vedtok enstemmig regnskap for 2016.

4. Styrets forslag til budsjett 2017

Johnny Stiansen gjennomgikk og forklarte budsjettforslaget. Det foreslåes ingen prisstigning for semesterkort og enkeltbilletter.

Årsmøtet vedtok enstemmig forslag til budsjett for 2017

 5.Valg

Styremedlemmer for 2017/2018:       Bente Laading (ny)
                                                      Karl-Henrik Nygaard (ny)
                                                     John Erik Bugge Rasmussen (ny)               

                                                           
Ikke på valg:  Bjørg Ringen Asting, Anne Margrethe Bakken, Asbjørn Bjørnset, Eilif Grytøyr,  Johnny Stiansen, Ellen Søreide

Valgkomite for 2017:                          Siren Bjerkelund (ny), Berit Tønjum (ny), Øyvind Digranes (ny)

Revisor for 2017:                               Terje Axelsen (ny)

Alle valg var enstemmige.

 

Asbjørn Bjørnset takket Svein Arne Skreden for god møteledelse. Avtroppende styremedlemmer og revisor ble takket for god innsats og fikk vakre blomster.

Møtet slutt ca kl 12.45.

………………………………..                                            ……………………....................

Tor Tyse                                                                            Inger Lise Eide

Lest 1152 ganger Sist redigert fredag, 17 februar 2017 15:08
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 16th. Designet av Ornell data