Senioruniversitetet U3A Bergen

Etablert våren 1997


Org.nr.: 914 081 149

Facebook: Senioruniversitetet U3A i Bergen
E-post: bergen@senioruniversitetet.no

 

tirsdag, 17 april 2018 15:25

Studiegrupper

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Senioruniversitetet U3A Bergen

 Bergens Ugle

Studiegrupper

Etter vedtektene er studiegrupper ein del av aktiviteten til Senioruniversitetet. Vi har  no to |studiegrupper; historiegruppa og litteraturgruppa som har  god aktivitet. Begge gruppene kan ta i mot nye medlemmer.

Vi har fått forslag om å vurdere oppretting av nye grupper, og styret vil kartlegge interessa  før vi eventuelt startar opp. Førebels er det to nye gruppetema som har vore drøfta:

  • Ei gruppe som diskuterer tema frå forelesingane
  • Ei gruppe som diskuterer miljø/energi/klima, gjerne med utgangspunkt i forelesingar

Gruppene avgjer kor mange møte som skal haldast per semester, 6 – 8 møte kan vere høveleg.

Viss du er interessert, kryss av på aktuelle alternativ nedanfor og lever inn skjemaet på dei siste forelesingane i vår eller send melding til e-post: bergen@senioruniversitetet.no.

Eg er interessert i å delta i (set kryss):

Studiegruppe som diskuterer tema frå forelesingane
Studiegruppe på miljø/energi/klima
Studiegruppa i historie
Studiegruppa i litteratur
Andre tema – forslag____________________________________________

Namn…………………………………….e-post adresse…………………………….

onsdag, 07 mars 2018 17:00

Neste forelesning:

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Jørgen Christian Meyer b

25.04. kl.11.00 - 13.00 i "Betlehem", Vestre Murallmenning: Professor Dr.phil. Jørgen Christian Meyer.
Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religions-vitenskap UiB

         Ruinbyen Palmyra i fred og konflikt. Fortid, nutid og fremtid.
Meyer er uddannet historiker og arkæolog, og har ledet et større Syrisk-Norsk forskningsprojekt omkring Palmyra fra 2007 2011.

Forelæsningen vil se på, hvorledes Palmyra er blevet brugt som et politisk og kulturelt ikon af den moderne syriske stat (fortid), af de forskellige parter i de pågående borgerkrige, herunder også af det internationale samfund (nutid), og hvilken rolle en restaurering af ødelagte fortidsminder kan komme til at spille i en fremtidig genopbygning af det syriske samfund (fremtid).

Sist redigert mandag, 16 april 2018 22:57
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 21st. Designet av Ornell data