Senioruniversitetet U3A Bergen

Etablert våren 1997


Org.nr.: 914 081 149

Facebook: Senioruniversitetet U3A i Bergen
E-post: bergen@senioruniversitetet.no

 

fredag, 27 april 2018 11:20

Program høsten 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

onsdager kl. 11.00 - 13.00 i

«Betlehem», Vestre Murallmenningen 15

Sist redigert fredag, 27 april 2018 11:23
tirsdag, 17 april 2018 15:25

Studiegrupper

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Senioruniversitetet U3A Bergen

 Bergens Ugle

Studiegrupper

Etter vedtektene er studiegrupper ein del av aktiviteten til Senioruniversitetet. Vi har  no to |studiegrupper; historiegruppa og litteraturgruppa som har  god aktivitet. Begge gruppene kan ta i mot nye medlemmer.

Vi har fått forslag om å vurdere oppretting av nye grupper, og styret vil kartlegge interessa  før vi eventuelt startar opp. Førebels er det to nye gruppetema som har vore drøfta:

  • Ei gruppe som diskuterer tema frå forelesingane
  • Ei gruppe som diskuterer miljø/energi/klima, gjerne med utgangspunkt i forelesingar

Gruppene avgjer kor mange møte som skal haldast per semester, 6 – 8 møte kan vere høveleg.

Viss du er interessert, kryss av på aktuelle alternativ nedanfor og lever inn skjemaet på dei siste forelesingane i vår eller send melding til e-post: bergen@senioruniversitetet.no.

Eg er interessert i å delta i (set kryss):

Studiegruppe som diskuterer tema frå forelesingane
Studiegruppe på miljø/energi/klima
Studiegruppa i historie
Studiegruppa i litteratur
Andre tema – forslag____________________________________________

Namn…………………………………….e-post adresse…………………………….

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 20th. Designet av Ornell data