onsdag, 27 juli 2011 19:45

Informasjon & Årsmøte

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Senioruniversitetet Askøy ble etablert 6.september 2007.

GENERELT:

Vi har valgt tirsdag som møtedag og tilbyr 6 forelesninger i semesteret.

Med aktuelle tema ønsker vi å stimulere seniorer til lærelyst.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Dette er et tilbud til seniorer og andre interesserte personer. Som medlem med betalt semesteravgift, er det fri adgang til forelesningene. Personer som ikke har betalt semesteravgift, betaler enkeltbillett.

Senioruniversitet legger vekt på varierte emneområder som engasjerer våre medlemmer. Programmene til møtene er med dyktige forelesere, faglig og motiverende. Vi har forsøkt å finne frem til emner som vi mener kan interessere og gi kunnskap til medlemmene. Samtidig har vi lagt vekt på å få med oss foredragsholdere som vi vet av egen erfaring både er dyktige formidlere og har faglig tyngde og som vi av omtale mener kan gi oss en god innføring i aktuelle emner. Hensikten har vært å tilby et variert emnevalg, presentert av faglig dyktige foredragsholdere.

Forelesningene har vanligvis vært holdt i Strusshamn Kultursenter, 
men på grunn av parkeringssituasjonen flyttes møtene inntil videre 
til kommunestyresalen i Kleppestø.

Møtene avholdes fra kl. 11.30 – 13.30.

Enkelte forelesninger kan starte kl. 11.00. Følg med i annonseringen

Medlemsskap koster kr. 300,- per semester. 

Enkeltbillett kr. 75,-. Kaffe/te og frukt blir servert.


Enkelte forelesninger kan ha stor interesse, vi ber derfor
medlemmer som ønsker å være sikret adgang til å møte
senest kl. 11.15.


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Bank-konto: 3633 30 38557

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

           Senioruniversitetet Askøy

                   Organisasjonsnummer 994850865

                 Innkalling til årsmøte

             Tirsdag 16.01 2018 kl. 11.30 i Møllesalen, Sjoddien

 

Dagsorden:

 

1.    Konstituering av årsmøtet.

·       Godkjenning av innkalling og sakliste.

·       Valg av møteleder.

·       Valg av referent.

·       Valg av to protokollunderskrivere.

 

2.    Årsmelding for 2017.

3.    Regnskap for 2017.

4.    Budsjett for 2018.

5.    Eventuelle innkomne forslag. Frist 7. januar.

a)    Styrets innstilling yil forslag "Undomsstipend"

 

6.    Valg.

·       Valg av leder for ett år.

·       Valg av ett styremedlemmer for to år.

·       Valg av minst to varamedlemmer for ett år.

            ·        Valg av Programkomite på minst 3 personer for ett år. og 

            ·        Dataansvarlig for ett år

·       Valg av revisor for ett år.

 

Godkjenning av:

·       Valgkomité på 3 personer for ett år.

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

               Senioruniversitetet Askøy

                          Årsrapport for 2017

Styret og komitéer.

Etter årsmøtet i 2017 og etter at styret hadde konstituert seg,
fikk Senioruniversitetet Askøy følgende sammensetning:

                |

Gruppe Funksjon Person
Styret Leder Kjetil Are Bakke
Nestleder Atle Daae Andersen
Sekretær Knut Lohne
Kasserer Sølvi Aasebø Hauge
Styremedlem Laila Bødal
Varamedlem Olav Ingar Sygnabere
Varamedlem Erik Thorgrimsen
Varamedlem Solfrid Hess
Varamedlem Arne Aasebø
Stabsfunksjon
til styret
Data ansvarlig Kjetil Are Bakke
Programkomité Leder Victor Aksdal
Medlem Wenche Lyngbø
Medlem  Agnethe Follesøy
(fra styret) Solfrid Hess
Valgkomité Leder Karin Irene Bakke
Medlem Gerd Skeie
Medlem Britt Berven / Erik Thorgrimsen
Revisor   Marit Pedersen

Styret.

Styremøtene har vanligvis vært holdt i uken før forelesningene (pluss ekstra
korrespondanse for å forberede årsmøtet) og har behandlet 75 saker.

Vararepresentantene har vært innkalt til og møtt på de fleste styremøtene.

Karin Irene Bakke og Kjetil Are Bakke har deltatt på årsmøte i Folkeakademiet

23/2 -2017 på Straume.

EDB-ansvarlig har vært Kjetil Are Bakke. Bl.a. i begynnelsen av hvert semester
har også programkomiteen deltatt på styremøter.
Dessuten har valgkomiteen  vært innkalt til styremøte.

Møtevirksomheten i 2017.

Vi har hatt følgende forelesninger i året som gikk:

Dato Tema Foredragsholder Antall deltagere
19. jan Årsmøte, etterfulgt av Underholdning ved Bergen Vest Seniorteater. De fremførte kabareten: "Bergensjentene jakter tonen". Bergen Vest Seniorteater

45

14. feb "Jord og hav, vårt vestnorske næringsgrunnlag gjennom soga" Inge Halstensen

84

7. mar "Russland under Putin, en vei til storhet eller undergang?"  Hege Toje      75
4.april "Humor og helse".  Forlenger en god latter livet?    Sven Svebak      85
9. mai "En hyllest til våren i ord og toner " Eilif Løtveit      80
13. juni Tur med M/S Vestgar Erling Virkesdal      41
Sommerferie

22. aug "Økonomi og rettigheter for deg over 60" Ingjerd Strøm Skreien      46
12. sept "Er virus bare en pest og en plage– eller kan de også være til nytte"? Birgitta Åsjö      50
03. okt

"Historien om Fargespill

Kjersti Berge      56
24. okt "Militærmaktens rolle i en endret verdensorden" 

Ola Bøe-Hansen

     42
14. nov

" Media i den digitale tidsalder"

Terje Angelshaug

     51
05. des "Jula - der ingen skulle tru at
nokon kunne bu."
Oddgeir Bruaset     102

Møtene har vært annonsert i egne brosjyrer. De har også vært annonsert i
Askøyværingen under "Ka skjer" samt på vår hjemmeside;
www.Senioruniversitetet.no - velg Askøy.

Møtene har vært avholdt på tirsdager fra kl 11.30  til ca kl 13.30.
Kaffe, kjeks og frukt har vært servert.
På møtet 5. desember la vi inn litt mer "julekos" .

Fremmøte på forelesningene og medlemmer.

Oppslutningen om forelesningene har totalt i året vært på samme nivå som
forrige år. I tillegg til dette var 41 personer med oss på båt-tur i Nordhordland.

Det er 101 og 91 medlemmer som har betalt semesteravgift for henholdsvis vår-
og høstsemesteret 2017. Vi er godt fornøyd med resultatet og følger utviklingen nøye.


Vi vurderer å endre møtelokale til våren - på grunn av både problematiske buss-
forbindelser og manglende parkeringsmuligheter for Møllesalen/Havna i Strusshamn.
 
Vi har dialog med rådhuset om bruk av kommunestyresalen. 
Den har alle de fasiliteter vi trenger, og det gjenstår å identifisere sikre ledige datoer
for møtene våre. Der vil problemer med bussforbindelser og parkering være løst.
Her er også fullt ut arrangert for rullestolbrukere.

Vi har samlet e-post adresser til de aller fleste medlemmene for å kunne formidle
hurtigst mulig saker av interesse for medlemmene. 

Ennå mangler vi noen sine e-post adresser men det kommer vel etter hvert.

Økonomi.

Regnskapet viser at vi har tilfredsstillende økonomi. Vi har mottatt 

støtte fra Askøy kommune og fra Folkeakademiet Vest, og tallene vil fremgå
i revidert regnskap. 
Vi har hatt NOK 13.200,-  i leieutgifter for Møllesalen.

Senioruniversitetene i Hordaland forsøker å ha felles politikk når det gjelder
honorar til forelesere. 
Vi ønsker å ha god kvalitet på forelesningene våre ettersom økonomien er god.

Senioruniversitetenes nettside.

Adressen til nettsiden er www.senioruniversitetet.no. (velg Askøy)

Her finner du mye nyttig informasjon om virksomheten lokalt på Askøy og om
de andre senioruniversitetene i distriktet.

Styret vil takke alle som har bidradd til at året 2017 har vært et
spennende og interessant år i vår sammenheng.
  

Kjetil Are Bakke           Atle Daae Andersen         Sølvi Aasebø Hauge
   Leder                             Nestleder                        Kasserer
                       

Knut Ivar Lohne                  Laila Bødal                  Solfrid Hess
  Sekretær                        Styrenedlem                 Varamedlem
 

Erik Thorgrimsen        Olav Ingar Sygnabere          Arne Aasebø
  Varamedlem                   Varamedlem                 Varamedlem         

 

Adresser:

Mailadresse:    Senioruniversitetet.Askoy@gmail.com

Postadresse:    Senioruniversitetet Askøy

Postboks 28 Kleppe

5319 KLEPPESTØ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅRSMØTEREFERAT  2018,  SENIORUNIVERSITETET   ASKØY  

Org. nr 994850865

Tirsdag 16.01.2018  klokken 11.30. Møllesalen, Sjoddien

 

Kjetil Are Bakke ønsket alle fremmøtte (52 i antall) velkommen til årsmøtet 2018, og refererte deretter følgende saksliste:

 1. Konstituering av årsmøtet.
 • Godkjenning av innkalling og sakliste.
 • Valg av møteleder.
 • Valg av referent.
 • Valg av to protokollunderskrivere.

 1. Årsmelding for 2017.
 2. Regnskap for 2017.
 3. Budsjett for 2018
 4. Eventuelle innkomne forslag. Frist 3. januar.
  a) Ungdomsstipend

 • Valg av leder for ett år.
 • Valg av to styremedlemmer for to år.
 • Valg av to varamedlemmer for ett år.
 • Valg av revisor for ett år.

Godkjenning av:

 • Valgkomité på 3 personer for ett år.
 • Programkomité og Dataansvarlig


Følgende vedtak ble gjort:

 Sak 1:

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Møteleder:                                      Kjetil Are Bakke

Referent:                                         Knut Ivar Lohne

Protokoll underskrivere:            Erik Thorgrimsen og Olav Sygnabere

Sak 2:

Årsmelding: Denne ble presentert av Kjetil Are Bakke og godkjent.  

Sak 3:

Regnskap.  Dette ble presentert av Kjetil Are Bakke. Regnskapet ble godkjent.

Sak 4:

Budsjett. Dette ble lagt fram av Kjetil Are Bakke. Budsjettet ble godkjent.

Sak 5:

Innkomne forslag.
1. Forslag fra Bjarte Synnevåg om Ungdomsstipend fra årsmøtet 2017 –
    Forslaget fikk ikke tilslutning av årsmøtet.


Sak 6:

Valg: Valgkomiteens forslag ble presentert av Kjetil Are Bakke og disse ble valgt:

Leder:                                Marit Strømsnes                              valgt for 1 år

Styremedlem                      Knut Lohne                                     fortsetter

Styremedlem:                     Atle Daae Andersen                         fortsetter

Styremedlem:                     Sølvi Aasebø Hauge                         fortsetter

Styremedlem:                     Laila Bødal                                      valgt for 2 år                      

Varamedlemmer:                Agnethe Follesøy, Atle Grindheim,

                Odd M.Utkilen, Heidi Grande              valgt for 1 år

Revisor:                             Marit Pedersen                                 valgt for 1 år

Programkomité:                Wenche Lyngbø, Victor Aksdal og Agnethe Follesøy
                                         – valgt for 1 år. Agnethe Follesøy blir styrets kontakt.

Dataansvarlig:                  Kjetil Are Bakke                                 valgt for 1 år

V           Valgkomité:                     Gerd Skeie, Arne Aasebø og Olav Ingar Sygnabere,

                 – alle valgt for 1 år                      

  
                                            

Kjetil Are Bakke takket styret og nemnder for et godt arbeidsår i 2017.

Videre ble avtroppende styremedlemmer, Erik Thorgrimsen, Olav Ingar Sygnabere,
Arne Aasebø og Solfrid Hess takket særlig for innsatsen med en blomsterhilsen
(en blomst manglet).

 

Møtet ble avsluttet kl. 13.

Knut Ivar Lohne

Referent

                                  

_________________________                                           _______________________

Erik Thorgrimsen                                                              Olav Ingar Sygnabere

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

BRAINSTORM - RESULTATER fra gruppene

   
1

Hva ønsker du av kulturtilbud som SU kan bidra med utenom ordinære forelesninger?

  Teaterbesøk
  Omvisning på teateret (onsdager kl.9.00
  Omvisning i Operaen
  Konsertopplevelse
  Omvisning på Hordamuseet
  Litt mer fra Askøy sin historie
  Museet på Herdla, omvisning
  Fjell festning
  Nordsjømuseet i Tælevåg
  Kystmuseet i Øygarden
  Syse gård i Ulvik
  Flo og Fjære -turistanlegg utenfor Stavanger
  Marholmen Konsulen  i Vatlestraumen
   

2

Foreslå aktuelle tema innen generelle utfordringer for pensjonister

  Ensomhet/Isolasjon: Hvordan unngå det?
  Engsjement/Frivillig arbeid
  Bruk av data i dagliglivet
  Fratak av sertifikat
  Tilgang til hjelpemidler
  Språk-kurs
  Slektsgranskning
  Orientering om behov for frivillig arbeid (for eksempel besøksvenn osc.
   

3

Foreslå aktuelle tema innen teknikk/natur forskning som kan gi oss en bedre forståelse av hverdagens tekniske utfordringer

  Kosthold-ernæring-helsekostens utfordringer
  Datateknologi-kommunikasjon . Apper
  Genteknologi
  Astrologi
  Klima
  Kampen om Lofoten
  Schengenavtalen
  Overvåkning
  Fjell festning
  Herdla fort
  Kreftforskning
  Alpakka (Ask)
  Havråtunet
  Arboretet
   

4

Foreslå aktuelle tema fra ulike kulturer i verden, verdens kulturarv og steder verd å besøke

  Praha
  Budapest
  Dronningen av Sabas rike
  Røros -kultur-bergverk med mer
  Gamle Bergen - Leaparken
  Alvøen - Kronstad Hovedgård
  Kommandantboligen i Gravdal
  Siljustøl - Gamlehaugen
  Salhus fabrikker
  Askøy rundt m/middag på Herdla
   
5

Hva må til for å få flere menn til forelesningene våre?

  Prsonlig invitasjon
  Få følge flere ganger
  Eget mannsbord
  Emner:
  Historie
  Veger
  Bedriftsutvikling
  Fotball
  Allsangmøter
  Elektroniske dubeditter
  Politiske foredrag
  Pensjon
  Sjøfartsemner
  Slektsgranskning
  Biografer/historiske personer
  Menn som forelesere
  Lokalhistorie
  Befaring/Sightseeing
  Foto
  Data
  Oppfrisking av førerkort
   
6

Foreslå aktuelle tema innen kunst og kultur 

  Felles teaterturer
  Aktuelle historiske begivenheter på Askøy
  Forelesning av lokale kunstnere
  Besøk på Herdla
  Operatur til Oslo
  Torsdagskonserter Harmonien
  Konserter lokalt
  Troldhaugen
  Besøk andre Senioruniversiteter ved forelesning av interesse
  Besøke Baroniet i Rosendal
  Litteraturhuset - interessante emner.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Adresser:  e-post: senioruniversitetet.askoy@gmail.com
Nettside      :    www.senioruniversitetet.no
Postadresse:   Senioruniversitetet Askøy
                           Postboks 28 Kleppe
                           5319 KLEPPESTØ

Lest 6528 ganger Sist redigert tirsdag, 12 juni 2018 17:13
Mer i denne kategorien « Vedtekter Styret 2017 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data