onsdag, 27 juli 2011 19:45

Informasjon & Årsmøte

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

enioruniversitetet Askøy ble etablert 6.september 2007.

GENERELT:

Vi har valgt tirsdag som møtedag og tilbyr 6 forelesninger i semesteret.

Med aktuelle tema ønsker vi å stimulere seniorer til lærelyst.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Dette er et tilbud til seniorer og andre interesserte personer. Som medlem med betalt semesteravgift, er det fri adgang til forelesningene. Personer som ikke har betalt semesteravgift, betaler enkeltbillett.

Senioruniversitet legger vekt på varierte emneområder som engasjerer våre medlemmer. Programmene til møtene er med dyktige forelesere, faglig og motiverende. Vi har forsøkt å finne frem til emner som vi mener kan interessere og gi kunnskap til medlemmene. Samtidig har vi lagt vekt på å få med oss foredragsholdere som vi vet av egen erfaring både er dyktige formidlere og har faglig tyngde og som vi av omtale mener kan gi oss en god innføring i aktuelle emner. Hensikten har vært å tilby et variert emnevalg, presentert av faglig dyktige foredragsholdere.

Forelesningene holdes vanligvis i Strusshamn Kultursenter,

Møllesalen fra kl. 11.30 – 13.30.

Enkelte forelesninger kan starte kl. 11.00. Følg med i annonseringen.

Vi vurderer å endre møtelokale til våren - 
på grunn av både problematiske bussforbindelser og 
manglende parkeringsmuligheter for Møllesalen/Havna i Strusshamn.
 
Vi har dialog med rådhuset om bruk av kommunestyresalen
Den har alle de fasiliteter vi trenger, og det gjenstår å 
identifisere sikre ledige datoer for møtene våre.

Der vil problemer med bussforbindelser og parkering være løst.
Her er også fullt ut arrangert for rullestolbrukere.

Medlemsskap koster kr. 300,- per semester.
Enkeltbillett kr. 
75,-. Kaffe/te og frukt blir servert.


Enkelte forelesninger kan ha stor interesse, vi ber derfor
medlemmer som ønsker å være sikret adgang til å møte
senest kl. 11.15.


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

           Senioruniversitetet Askøy

                   Organisasjonsnummer 994850865

                 Innkalling til årsmøte

             Tirsdag 17.01 2017 kl. 11.30 i Møllesalen, Sjoddien

 

Dagsorden:

 

1.    Konstituering av årsmøtet.

·       Godkjenning av innkalling og sakliste.

·       Valg av møteleder.

·       Valg av referent.

·       Valg av to protokollunderskrivere.

 

2.    Årsmelding for 2016.

3.    Regnskap for 2016.

4.    Budsjett for 2017.

5.    Eventuelle innkomne forslag. Frist 5. januar.

a)    Vedtektsendringer

b)    Ungdomsstipend

 

6.    Valg.

·       Valg av leder for ett år.

·       Valg av to styremedlemmer for to år.

·       Valg av to varamedlemmer for ett år.

·       Valg av revisor for ett år.

 

Godkjenning av:

·       Valgkomité på 3 personer for ett år.

·       Programkomite og Dataansvarlig

 

*) Normalt skal det velges to styremedlemmer for to år, men vi er nå kommet i "utakt" og foreslår *) ovenstående for å komme i takt med vedtektene igjen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

               Senioruniversitetet Askøy

                          Årsrapport for 2016

Styret og komitéer.

Etter årsmøtet i 2015 og etter at styret hadde konstituert seg, fikk Senioruniversitetet Askøy følgende sammensetning:

Gruppe

Funksjon

Person

Styret

Leder

Kjetil Are Bakke

 

Nestleder

Britt Berven

 

Sekretær

Sølvi Aasebø

 

Kasserer

Gerd Skeie

 

Styremedlem

Laila Bødal

 

Varamedlem

Olav Ingar Sygnabere

 

Varamedlem

Marit Pedersen

Programkomité

Leder (fra styret)

Britt Berven

 

Medlem

Wenche Lyngbø

 

Medlem 

Leiv Jan Nielsen

Valgkomité

Leder

Magne Magnussen

 

Medlem

Karin Irene Bakke

 

Medlem

Erik Thorgrimsen

Revisor

 

Bjarte A. Synnevåg

Styret.

Styremøtene har vanligvis vært holdt i uken før forelesningene (pluss ekstra korrespondanse for å forberede årsmøtet)
og har behandlet 83 saker.
Vararepresentantene har vært innkalt til og møtt på de fleste styremøtene.

Karin Irene Bakke og Kjetil Are Bakke har deltatt på årsmøte i Folkeakademiet 23/2 -2016 på Straume, samt på
Fellesmøte for Senioruniversitetene i Hordakand 19/9-2016

EDB-ansvarlig har vært Kjetil Are Bakke. I begynnelsen av hvert semester har også programkomiteen deltatt på styremøter.
Dessuten har valgkomiteen  vært innkalt til styremøte.

Møtevirksomheten i 2016.

Vi har hatt følgende forelesninger i året som gikk:

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall deltagere

 19. jan

Årsmøte, etterfulgt av kåseriholder med sang og morsomme historier. Han stilte på særdeles kort varsel da Senior-teater-gruppen fra Bergen vest måtte avlyse

Svein Olav Steindal

 

49

 16. feb

"Norge og utlandet - Truer ambivalens ute stabilitet hjemme" ?

Frank Aarebrot

99

    15. mars

"Klima og helse" Kva er situasjonen og kva kan gjerast".

Gunnar Kvåle

48

    5.april

"Fra undertrykkelse og konflikt til forsoning og tilgivelse - et møte med Nelson Mandela og Desmond Tutu".

Einar Lunde

95

 10. mai

"Varsling, korrupsjon og ledelseskultur".

Birthe Eriksen

39

 

 14. juni

Utflukt til Hardanger,  mm.

Johannes Rydland var reiseleder

49

 

Sommerferie

 

 

 23. aug

"Humor og relasjoner. Hvordan har du det med naboen?"

Jan Spurkeland

84

 13. sept

«Å bli mitt beste jeg»

Trond Haukedal

68

04. okt

"USA etter Obama"- før presidentvalget. 

Bjørn Hansen

74

25. okt

"Bymann og stril"

Asbjørn Kristoffersen

87

15. nov

Endret program:

"Det elektroniske demokratiet." 
(Sverre Diesen om Forsvarets situasjon og videre utvikling - ble kansellert.)

Thor Øivind Jensen

46

06. des

"Julestemning i ord, toner og bilder"
Film med kommentarer, Quiz etc.

....og Julemøte med  sang og allasang.....

Erling Wanvik

Hans Davanger 

 

67

Møtene har vært annonsert i egne brosjyrer. De har også vært annonsert i Askøyværingen under "Det skjer",
samt på vår hjemmeside; www.Senioruniversitetet.no - velg Askøy.

Møtene har vært avholdt på tirsdager fra kl 11.30 til ca kl 13.30. Kaffe, kjeks og frukt har vært servert.
På møtet 6. desember la vi inn litt mer "julekos" ved Hans Davanger som ledet sanger og kåserte vekselvis.

Fremmøte på forelesningene og medlemmer.

Oppslutningen om forelesningene har totalt i året vært på samme nivå som forrige år. I tillegg til dette var
49 personer med oss på busstur til Hardanger.

Det er 96 og 100 medlemmer som har betalt semesteravgift for henholdsvis vår- og høstsemesteret 2016.

Vi er godt fornøyd med resultatet og følger utviklingen nøye.

Økonomi.

Regnskapet viser at vi har tilfredsstillende økonomi. Vi har mottatt støtte fra Askøy kommune og fra
Folkeakademiet, og tallene vil fremgå i revidert regnskap.

Vi har betalt 13.200 for leie av Møllesalen.

Senioruniversitetene i Hordaland forsøker å ha felles politikk  når det gjelder honorar til forelesere. 
Vi ønsker å ha god kvalitet på forelesningene våre ettersom økonomien er god.

Senioruniversitetenes nettside.

Adressen til nettsiden er www.senioruniversitetet.no. (velg Askøy) Her finner du mye nyttig
informasjon om virksomheten  lokalt på Askøy og om de andre senioruniversitetene i distriktet.

Styret vil takke alle som har bidradd til at året 2016 har vært et spennende og interessant år i vår sammenheng.  

Askøy desember 2016

 

Kjetil Are Bakke               Britt Berven                    Gerd Skeie                                                                                    
   Leder                             Nestleder                        Kasserer                       

 Sølvi Aasebø                     Laila Bødal                                                                                                       
  Sekretær                        Styrenedlem              

Erik Thorgrimsen             Marit Pedersen                                                                                               
  Varamedlem                   Varamedlem                    

 

Adresser:

Mailadresse:    Senioruniversitetet.Askoy@gmail.com

Postadresse:    Senioruniversitetet Askøy

Postboks 28 Kleppe

5319 KLEPPESTØ

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅRSMØTEREFERAT  2017,  SENIORUNIVERSITETET   ASKØY  

Org. nr 994850865

ÅRSMØTEREFERAT  2017,  SENIORUNIVERSITETET   ASKØY  

Org. nr 994850865

Tirsdag 17.01.2017  klokken 11.30. Møllesalen, Sjoddien (43 fremmøtte)

Følgende vedtak ble gjort:

  Sak 1:

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

 

Møteleder:                                      Kjetil Are Bakke

Referent:                                        Sølvi Aasebø Hauge

Protokoll underskrivere:        Erik Thorgrimsen og Olav Sygnabere

 

Sak 2:

Årsmelding: Denne ble presentert av Kjetil Are Bakke og godkjent

 

Sak 3:

Regnskap.  Dette ble presentert av Gerd Skeie.

Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 4:

Budsjett. Dette ble lagt fram av Gerd Skeie.

Budsjettet ble godkjent.

 

Sak 5:

Innkomne forslag.

Innkomne forslag.
1. Forslag fra styret om mindre justeringer/tilpasninger av Vedtekter ble godkjent

2. Forslag fra Bjarte Synnevåg om Ungdomsstipend - utredes videre.

 

Sak 6:

Valg: Valgkomiteens forslag ble presentert av Kjetil Are Bakke og disse ble valgt:

 Leder:                                  Kjetil Are Bakke                                         valgt for 1 år

1 styremedlem                       Knut Lohne                                                ”           2 år

1 Styremedlem:                     Atle Daae Andersen                                    ”           2 år

Varamedlemmer:                   Olav Ingar Sygnabere, Erik Thorgrimsen

                                            Solfrid Hess, Arne Aasebø                          ”            1 år

Revisor:                                Marit Pedersen                                           ”            1 år

Sølvi Aasebø Hauge gir seg som sekretær, men fortsetter i styret for 2 år, nå som kasserer.

Laila Bødal fortsetter som styremedlem

 

Godkjenning av:

Valgkomite:                             Karin Irene Bakke, Gerd Skeie og Brit Berven – alle valgt for 1 år            

Programkomite:                      Wenche Lyngbø, Victor Aksdal og Agnethe Follesøy– valgt for 1 år.

                                               Solfrid Hess blir styrets kontakt med programkomitéen.

 

Kjetil Are Bakke takket styret og nemnder for et godt arbeidsår i 2016.

Videre ble avtroppende styremedlemmer, Gerd Skeie, Britt Berven, Marit Pedersen, Leiv Jan Nielsen
og Bjarte Synnevåg samt Sølvi Aasebø Hauge takket særlig for innsatsen med en blomsterhilsen.

 

Møtet ble avsluttet 12.10

 

Sølvi Aasebø Hauge

     Referent

                                  

_________________________                                           _______________________

   Erik Thorgrimsen                                                               Olav Ingar Sygnabere

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

BRAINSTORM - RESULTATER fra gruppene

   
1

Hva ønsker du av kulturtilbud som SU kan bidra med utenom ordinære forelesninger?

  Teaterbesøk
  Omvisning på teateret (onsdager kl.9.00
  Omvisning i Operaen
  Konsertopplevelse
  Omvisning på Hordamuseet
  Litt mer fra Askøy sin historie
  Museet på Herdla, omvisning
  Fjell festning
  Nordsjømuseet i Tælevåg
  Kystmuseet i Øygarden
  Syse gård i Ulvik
  Flo og Fjære -turistanlegg utenfor Stavanger
  Marholmen Konsulen  i Vatlestraumen
   

2

Foreslå aktuelle tema innen generelle utfordringer for pensjonister

  Ensomhet/Isolasjon: Hvordan unngå det?
  Engsjement/Frivillig arbeid
  Bruk av data i dagliglivet
  Fratak av sertifikat
  Tilgang til hjelpemidler
  Språk-kurs
  Slektsgranskning
  Orientering om behov for frivillig arbeid (for eksempel besøksvenn osc.
   

3

Foreslå aktuelle tema innen teknikk/natur forskning som kan gi oss en bedre forståelse av hverdagens tekniske utfordringer

  Kosthold-ernæring-helsekostens utfordringer
  Datateknologi-kommunikasjon . Apper
  Genteknologi
  Astrologi
  Klima
  Kampen om Lofoten
  Schengenavtalen
  Overvåkning
  Fjell festning
  Herdla fort
  Kreftforskning
  Alpakka (Ask)
  Havråtunet
  Arboretet
   

4

Foreslå aktuelle tema fra ulike kulturer i verden, verdens kulturarv og steder verd å besøke

  Praha
  Budapest
  Dronningen av Sabas rike
  Røros -kultur-bergverk med mer
  Gamle Bergen - Leaparken
  Alvøen - Kronstad Hovedgård
  Kommandantboligen i Gravdal
  Siljustøl - Gamlehaugen
  Salhus fabrikker
  Askøy rundt m/middag på Herdla
   
5

Hva må til for å få flere menn til forelesningene våre?

  Prsonlig invitasjon
  Få følge flere ganger
  Eget mannsbord
  Emner:
  Historie
  Veger
  Bedriftsutvikling
  Fotball
  Allsangmøter
  Elektroniske dubeditter
  Politiske foredrag
  Pensjon
  Sjøfartsemner
  Slektsgranskning
  Biografer/historiske personer
  Menn som forelesere
  Lokalhistorie
  Befaring/Sightseeing
  Foto
  Data
  Oppfrisking av førerkort
   
6

Foreslå aktuelle tema innen kunst og kultur 

  Felles teaterturer
  Aktuelle historiske begivenheter på Askøy
  Forelesning av lokale kunstnere
  Besøk på Herdla
  Operatur til Oslo
  Torsdagskonserter Harmonien
  Konserter lokalt
  Troldhaugen
  Besøk andre Senioruniversiteter ved forelesning av interesse
  Besøke Baroniet i Rosendal
  Litteraturhuset - interessante emner.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Adresser:  e-post: senioruniversitetet.askoy@gmail.com
Nettside      :    www.senioruniversitetet.no
Postadresse:   Senioruniversitetet Askøy
                           Postboks 28 Kleppe
                           5319 KLEPPESTØ

Lest 5954 ganger Sist redigert søndag, 03 desember 2017 10:58
Mer i denne kategorien « Vedtekter Styret 2017 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 12th. Designet av Ornell data