onsdag, 15 juni 2016 22:57

Semesterplan Vår/Høst 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Neste møte - kl 11:30 ! (som vanlig)

Tirsdag 24. oktober: Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen 
" Militærmaktens rolle i en endret verdensorden "

Ola Bøe-Hansen er stabssjef i Forsvarets veterantjeneste med 30 års tjenestetid i Forsvaret. 
Han har operativ bakgrunn fra forts- og fartøys- tjeneste, og tjenestegjorde tidligere blant 
annet ved Forsvarets høgskole som hovedlærer hvor han var hyppig benyttet i norske medier 
som militærfaglig ekspertkommentator. Han har blant annet tjenestegjort i NATOs stående 
atlanterhavsstyrke, ISAF-styrken i Afghanistan og i EU Naval Force utenfor Afrikas horn. 
Han har som forfatter og medforfatter utgitt 15 bøker om militærfaglige og historiske tema

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! NB! Vilkårlig parkering utenom naturlige parkeringsplasser må ikke forekomme.

Det er kommet klager fra diverse naboer, offentlige utryknings-beredskap samt tungtransport.

Havna har avtale om bruk av kirkens parkeringsplasser samt Strusshamn Senters parkeringsområde

tvers over vegen fra Strusshamn skole. (mot vegkrysset)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

                  PROGRAM hele Høsten 2017

Tirsdag 22. august: Ingjerd Strøm Skreien.
"Økonomi og rettigheter for deg over 60"
Redaksjonssjef i "Vi over 60".
Journalist, har mangeårig erfaring både fra dagspresse og fagpresse.
Spesialområde: helse, økonomi, pensjon og juss.
Opptatt av å formidle vanskelig fagstoff på en forståelig måte.


Tirsdag 12. september: Professor emerita fra UiB, Birgitta Åsjö.
"Er virus bare en pest og en plage– eller kan de også være til nytte"?

Født i Stockholm. Medisinsk Embetseksamen ved Karolinska Institutet og Doktorgrad der
i 1981 på retrovirus-induserte Lymphoma i mus. Begynte da med menneskelige Retrovirus,
først HTLV-I som kan produsere leukemi hos mennesker, men når HIV ble identifisert i 1983,
begynte hun som den første i Sverige å dyrke viruset. Flyttet til Bergen i 1992 til et
nyopprettet professorat  i virologi, øremerket HIV/AIDS-forskning.


Tirsdag 3. oktober: Kjersti Berge 
"Historien om Fargespill" 
Daglig leder og produsent av Fargespill siden 2008 og hun har med seg Irene Kinunda,
kjent fra Fargespill og diverse TV-opptredener. Utdannet ved Bergen- og Østlandets 
Musikkonservatorium. Jobbet i hovedsak med musikaler. Bl.a. Cats, Les Miserables etc.
hhv ved Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Nationalteatret, Riksteatret og 
Den Nationale Scene. Vært med i en rekke cabareter og revyer
Var i 10 år en Kvinne På Randen før eget solo-show Shukahara


Tirsdag 24. oktober: Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen
" Militærmaktens rolle i en endret verdensorden " 
Ola Bøe-Hansen er stabssjef i Forsvarets veterantjeneste med 30 års tjenestetid i Forsvaret.
Han har operativ bakgrunn fra forts- og fartøys- tjeneste, og tjenestegjorde tidligere blant
annet ved Forsvarets høgskole som hovedlærer hvor han var hyppig benyttet i norske medier
som militærfaglig ekspertkommentator. Han har blant annet tjenestegjort i NATOs stående
atlanterhavsstyrke, ISAF-styrken i Afghanistan og i EU Naval Force utenfor Afrikas horn.
Han har som forfatter og medforfatter utgitt 15 bøker om militærfaglige og historiske tema


Tirsdag 14. november: Journalist Terje Angelshaug.
" Media i den digitale tidsalder"
Mediemann, tidligere nyhetsredaktør i Bergens Tidende (BT). Har tidligere vært
gruppesekretær på 
Stortinget. Han har vært leserombud i BT, som er det eneste medium
i Norge som hittil har prøvd ut denne ordningen. Underviser for tiden i journalistikk
på 
Universitetet i Bergen, institutt for informasjons og medievitenskap.


Tirsdag 5. desember: Tv journalist Oddgeir Bruaset
"Jula -  der ingen skulle tru at nokon kunne bu."
Sist haust kom Bruaset med ei bok om ulike sider ved julefeiringa på avsidesliggjande stader.
Boka – og foredraget – inneheld mange spennande og iblant utrulege historier, både
morosame og rørande. Somme hendingar er frå stader han har laga TV-program om, men like
gjerne er det soger som ligg lenger tilbake i tid, og som har utspelt seg på stader som no er
fråflytte. Somme historier er knytte til den lange og vanskelege vegen mange hadde, andre
handlar om det som skjedde i heimen, og som står i sterk kontrast til vår tids julefeiring.

 

                        ooooooOOOOOooooo

 

* Vi tar fobehold om endringer i peogrammene *

* Arrangementene støttes av Folkeakademiet *

 

 

 

Lest 940 ganger Sist redigert tirsdag, 03 oktober 2017 14:04
Mer i denne kategorien « Styret 2017
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 20th. Designet av Ornell data