onsdag, 15 juni 2016 22:57

Semesterplan Vår/Høst 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Neste møte - kl 11:30 ! (som vanlig)

Tirsdag  16. januar:  Årsmøte. Se egen innkalling og sakliste

Før årsmøtet:  Kåseri ved Leiv Jan Nielsen.
                        "Ingvar Moe, forfatter og moromann fra Etne."
.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! NB! Vilkårlig parkering utenom naturlige parkeringsplasser
              må ikke forekomme.

Det er kommet klager fra diverse naboer, offentlige
utryknings-beredskap samt tungtransport.

Havna har avtale om bruk av kirkens parkeringsplasser
samt Strusshamn Senters parkeringsområde 
tvers over vegen fra Strusshamn skole. (mot vegkrysset)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grieghallen - felleskonsert som vanlig.
Blir gjennomført onsdag 11. april 2018 (uken etter påske)
Pris for medlemmer Kr. 150,- Andre Kr. 300,-

Påmelding til kasserer eller leder  frem til vårt møte i mars.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi vurderer å endre møtelokale til våren -
- på grunn av både problematiske bussforbindelser og manglende
parkeringsmuligheter for Møllesalen/Havna i Strusshamn.
 

Vi har dialog med rådhuset om bruk av kommunestyresalen.
Den har alle de fasiliteteter vi trenger, og det gjenstår å
identifisere sikre ledige datoer for møtene våre.

Der vil problemer med bussforbindelser og parkering være løst.
Her er også fullt ut arrangert for rullestolbrukere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Vi mangler ennå noen få e-mail adresser
for medlemmer som sikkert har e-mail.

Vi har allerede sendt e-mail til informasjon om møter, og de
som ikke har mottatt dette på sin e-mail, bes melde inn sin
e-mail-adresse til
kabakke@gmail.com .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   PROGRAM hele Høsten 2017

Tirsdag 22. august: Ingjerd Strøm Skreien.
"Økonomi og rettigheter for deg over 60"
Redaksjonssjef i "Vi over 60".
Journalist, har mangeårig erfaring både fra dagspresse og fagpresse.
Spesialområde: helse, økonomi, pensjon og juss.
Opptatt av å formidle vanskelig fagstoff på en forståelig måte.


Tirsdag 12. september: Professor emerita fra UiB, Birgitta Åsjö.
"Er virus bare en pest og en plage– eller kan de også være til nytte"?

Født i Stockholm. Medisinsk Embetseksamen ved Karolinska Institutet og Doktorgrad der
i 1981 på retrovirus-induserte Lymphoma i mus. Begynte da med menneskelige Retrovirus,
først HTLV-I som kan produsere leukemi hos mennesker, men når HIV ble identifisert i 1983,
begynte hun som den første i Sverige å dyrke viruset. Flyttet til Bergen i 1992 til et
nyopprettet professorat  i virologi, øremerket HIV/AIDS-forskning.


Tirsdag 3. oktober: Kjersti Berge 
"Historien om Fargespill" 
Daglig leder og produsent av Fargespill siden 2008 og hun har med seg Irene Kinunda,
kjent fra Fargespill og diverse TV-opptredener. Utdannet ved Bergen- og Østlandets 
Musikkonservatorium. Jobbet i hovedsak med musikaler. Bl.a. Cats, Les Miserables etc.
hhv ved Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Nationalteatret, Riksteatret og 
Den Nationale Scene. Vært med i en rekke cabareter og revyer
Var i 10 år en Kvinne På Randen før eget solo-show Shukahara


Tirsdag 24. oktober: Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen
" Militærmaktens rolle i en endret verdensorden " 
Ola Bøe-Hansen er stabssjef i Forsvarets veterantjeneste med 30 års tjenestetid i Forsvaret.
Han har operativ bakgrunn fra forts- og fartøys- tjeneste, og tjenestegjorde tidligere blant
annet ved Forsvarets høgskole som hovedlærer hvor han var hyppig benyttet i norske medier
som militærfaglig ekspertkommentator. Han har blant annet tjenestegjort i NATOs stående
atlanterhavsstyrke, ISAF-styrken i Afghanistan og i EU Naval Force utenfor Afrikas horn.
Han har som forfatter og medforfatter utgitt 15 bøker om militærfaglige og historiske tema


Tirsdag 14. november: Journalist Terje Angelshaug.
" Media i den digitale tidsalder"
Mediemann, tidligere nyhetsredaktør i Bergens Tidende (BT). Har tidligere vært
gruppesekretær på 
Stortinget. Han har vært leserombud i BT, som er det eneste medium
i Norge som hittil har prøvd ut denne ordningen. Underviser for tiden i journalistikk
på 
Universitetet i Bergen, institutt for informasjons og medievitenskap.


Tirsdag 5. desember: Tv journalist Oddgeir Bruaset
"Jula -  der ingen skulle tru at nokon kunne bu."
Sist haust kom Bruaset med ei bok om ulike sider ved julefeiringa på avsidesliggjande stader.
Boka – og foredraget – inneheld mange spennande og iblant utrulege historier, både
morosame og rørande. Somme hendingar er frå stader han har laga TV-program om, men like
gjerne er det soger som ligg lenger tilbake i tid, og som har utspelt seg på stader som no er
fråflytte. Somme historier er knytte til den lange og vanskelege vegen mange hadde, andre
handlar om det som skjedde i heimen, og som står i sterk kontrast til vår tids julefeiring.

 

                        ooooooOOOOOooooo

 

* Vi tar forbehold om endringer i programmene *

* Arrangementene støttes av Folkeakademiet *

 

Møtedager våren 2018

Tirsdag 16. januar

Tirsdag 13. februar

Tirsdag 13. mars

Tirsdag 10. april

Tirsdag 15. mai

Tirsdag 12. juni

 

 

Lest 1066 ganger Sist redigert tirsdag, 05 desember 2017 14:37
Mer i denne kategorien « Styret 2017
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 12th. Designet av Ornell data